Đang tải...
Tìm thấy 180 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 2. Bông tai nữ Chikondi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  9.198.068,00 ₫
  4.301.866  - 49.782.778  4.301.866 ₫ - 49.782.778 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Amados

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.631.906,00 ₫
  7.280.625  - 90.636.361  7.280.625 ₫ - 90.636.361 ₫
 4. Dây chuyền nữ Folyadek

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Sapphire Trắng

  1.16 crt - AAA

  45.265.821,00 ₫
  16.482.940  - 125.529.591  16.482.940 ₫ - 125.529.591 ₫
 5. Bông tai nữ Maxabbat - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  6.603.364  - 96.353.316  6.603.364 ₫ - 96.353.316 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Ljubezen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  20.353.487,00 ₫
  8.884.486  - 111.310.792  8.884.486 ₫ - 111.310.792 ₫
 7. Bông tai nữ Maemae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.316.807,00 ₫
  5.582.520  - 78.240.188  5.582.520 ₫ - 78.240.188 ₫
 8. Bông tai nữ Szeretet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  18.835.948,00 ₫
  5.033.183  - 75.990.204  5.033.183 ₫ - 75.990.204 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Anpu D

  Bông tai nữ Anpu D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  28.893.256,00 ₫
  9.707.500  - 155.801.141  9.707.500 ₫ - 155.801.141 ₫
 10. Bông tai nữ Puflash

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  19.165.379,00 ₫
  5.900.915  - 75.537.375  5.900.915 ₫ - 75.537.375 ₫
 11. Bông tai nữ Anpu E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.996 crt - VS

  29.930.516,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  8.023.546  - 139.683.292  8.023.546 ₫ - 139.683.292 ₫
 12. Dây chuyền nữ Oreka

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  10.687.589,00 ₫
  4.853.184  - 44.023.373  4.853.184 ₫ - 44.023.373 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Amatus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.232 crt - AAA

  18.770.286,00 ₫
  9.414.294  - 122.688.091  9.414.294 ₫ - 122.688.091 ₫
 14. Dây chuyền nữ Touha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.213 crt - VS

  48.916.465,00 ₫
  10.467.403  - 255.522.370  10.467.403 ₫ - 255.522.370 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  19.193.399,00 ₫
  8.639.109  - 111.438.148  8.639.109 ₫ - 111.438.148 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Bihotza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.613 crt - VS

  24.115.922,00 ₫
  8.702.788  - 121.782.437  8.702.788 ₫ - 121.782.437 ₫
 17. Bông tai nữ Coracao

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  17.575.953,00 ₫
  5.136.768  - 82.273.193  5.136.768 ₫ - 82.273.193 ₫
 18. Bông tai nữ Plaww

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.179.629,00 ₫
  6.049.499  - 73.570.401  6.049.499 ₫ - 73.570.401 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Jacayl

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.464 crt - VS

  30.254.573,00 ₫
  8.150.904  - 131.546.545  8.150.904 ₫ - 131.546.545 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Hrdaya

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  13.124.654,00 ₫
  7.213.550  - 75.141.150  7.213.550 ₫ - 75.141.150 ₫
 22. Bông tai nữ Rakkaus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.052.271,00 ₫
  6.826.382  - 81.070.368  6.826.382 ₫ - 81.070.368 ₫
 23. Vòng tay nữ Sopra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.114 crt - AAA

  10.745.607,00 ₫
  4.904.127  - 56.660.103  4.904.127 ₫ - 56.660.103 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Hjerteni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  23.166.964,00 ₫
  9.108.635  - 105.636.288  9.108.635 ₫ - 105.636.288 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Kokhannya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  19.034.058,00 ₫
  8.843.731  - 109.952.303  8.843.731 ₫ - 109.952.303 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Dragoste

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  17.681.801,00 ₫
  4.215.828  - 63.395.921  4.215.828 ₫ - 63.395.921 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Maitasuna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  23.209.700,00 ₫
  9.536.558  - 134.999.358  9.536.558 ₫ - 134.999.358 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Shinzo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.715 crt - AAA

  29.257.500,00 ₫
  11.553.906  - 181.060.455  11.553.906 ₫ - 181.060.455 ₫
 29. Bông tai nữ Katl

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.288 crt - VS

  54.115.497,00 ₫
  8.945.617  - 246.862.033  8.945.617 ₫ - 246.862.033 ₫
 30. Vòng đeo ngón tay Zadannie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.691 crt - VS

  26.355.722,00 ₫
  8.232.413  - 136.952.180  8.232.413 ₫ - 136.952.180 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Huachai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.361 crt - VS

  19.834.715,00 ₫
  8.341.941  - 107.390.994  8.341.941 ₫ - 107.390.994 ₫
 32. Dây chuyền nữ Ihunanyas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  16.943.409,00 ₫
  6.587.232  - 76.598.689  6.587.232 ₫ - 76.598.689 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Eisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  40.596.599,00 ₫
  11.859.566  - 172.782.199  11.859.566 ₫ - 172.782.199 ₫
 34. Bông tai nữ Maxabbat

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.658 crt - AA

  22.727.721,00 ₫
  7.535.341  - 313.371.154  7.535.341 ₫ - 313.371.154 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Sraleanh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.221 crt - VS

  15.534.548,00 ₫
  6.771.194  - 84.240.165  6.771.194 ₫ - 84.240.165 ₫
 36. Vòng tay nữ Shingen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.171 crt - VS

  39.431.415,00 ₫
  13.867.858  - 56.829.918  13.867.858 ₫ - 56.829.918 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Adaraya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  26.082.893,00 ₫
  9.373.540  - 146.687.982  9.373.540 ₫ - 146.687.982 ₫
 38. Vòng tay nữ Santulan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  19.165.097,00 ₫
  8.293.545  - 92.645.784  8.293.545 ₫ - 92.645.784 ₫
 39. Vòng tay GLAMIRA Camanilai

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.944 crt - VS

  75.102.378,00 ₫
  20.206.319  - 155.220.395  20.206.319 ₫ - 155.220.395 ₫
 40. Vòng tay nữ Raghba

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.201 crt - VS

  45.399.122,00 ₫
  13.925.310  - 255.182.745  13.925.310 ₫ - 255.182.745 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Liefde

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  13.235.314,00 ₫
  6.686.289  - 71.447.773  6.686.289 ₫ - 71.447.773 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Hjjuw

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  25.843.178,00 ₫
  8.619.581  - 134.022.946  8.619.581 ₫ - 134.022.946 ₫
 43. Dây chuyền choker nữ Leafde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.42 crt - VS

  62.163.947,00 ₫
  11.718.340  - 309.550.415  11.718.340 ₫ - 309.550.415 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  14.993.134,00 ₫
  6.282.988  - 103.499.503  6.282.988 ₫ - 103.499.503 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Karlek

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - VS

  38.138.589,00 ₫
  10.836.740  - 155.362.465  10.836.740 ₫ - 155.362.465 ₫
 46. GLAMIRA Vòng Cổ Kehidupan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.604 crt - VS

  317.621.228,00 ₫
  44.674.316  - 1.029.858.324  44.674.316 ₫ - 1.029.858.324 ₫
 47. Vòng tay nữ Begeerte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  48.765.051,00 ₫
  14.010.499  - 73.212.104  14.010.499 ₫ - 73.212.104 ₫
 48. Bông tai nữ Ehtiros

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.168 crt - AAA

  54.761.341,00 ₫
  13.999.461  - 313.031.527  13.999.461 ₫ - 313.031.527 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Upendo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  17.126.520,00 ₫
  8.028.640  - 92.971.253  8.028.640 ₫ - 92.971.253 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Tekucina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.014 crt - VS

  43.149.698,00 ₫
  11.351.832  - 1.031.556.429  11.351.832 ₫ - 1.031.556.429 ₫
 51. Dây chuyền nữ Zelja

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  17.345.011,00 ₫
  6.495.252  - 91.924.090  6.495.252 ₫ - 91.924.090 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Sitkhe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.660.263,00 ₫
  8.150.904  - 112.980.594  8.150.904 ₫ - 112.980.594 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Sajan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  17.310.199,00 ₫
  7.917.414  - 100.400.461  7.917.414 ₫ - 100.400.461 ₫
 54. Bông tai nữ Urukundo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.606 crt - AAA

  20.239.713,00 ₫
  8.363.167  - 121.471.118  8.363.167 ₫ - 121.471.118 ₫
 55. Bông tai nữ Ekvilibro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.66 crt - AA

  17.879.913,00 ₫
  6.031.668  - 1.808.595.196  6.031.668 ₫ - 1.808.595.196 ₫
 56. Dây chuyền nữ Yuwang

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  28.666.278,00 ₫
  10.007.499  - 121.131.499  10.007.499 ₫ - 121.131.499 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Carwen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  23.607.622,00 ₫
  10.066.366  - 137.121.985  10.066.366 ₫ - 137.121.985 ₫
 58. Vòng tay nữ Balansere

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.812.641,00 ₫
  9.014.107  - 107.447.600  9.014.107 ₫ - 107.447.600 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Suyuk

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.502 crt - VS

  58.242.740,00 ₫
  13.465.973  - 1.683.982.577  13.465.973 ₫ - 1.683.982.577 ₫
 60. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.471 crt - VS

  23.088.001,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Maeum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.815 crt - VS

  29.149.388,00 ₫
  7.323.078  - 117.126.798  7.323.078 ₫ - 117.126.798 ₫

You’ve viewed 60 of 180 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng