Đang tải...
Tìm thấy 180 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Rakkaus Vàng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Rakkaus

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.768.703,00 ₫
 2. Nhẫn Amados Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amados

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.814.512,00 ₫
 3. Vòng Tay Santulan Vàng 585 & Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Santulan

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  16.117.743,00 ₫
 4. Bông Tai Maxabbat - A Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Maxabbat - A

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
 5. Nhẫn Gugma Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gugma

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.923.158,00 ₫
 6. Bông Tai Maemae Vàng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Maemae

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.949.770,00 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Anpu D Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anpu D

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AAA

  23.665.763,00 ₫
 8. Bông Tai Anpu E Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Anpu E

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.996 crt - AAA

  24.000.202,00 ₫
  (Giá cả bộ)
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Nhẫn Maeum Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Maeum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.815 crt - AAA

  23.123.411,00 ₫
 11. Nhẫn Upendo Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Upendo

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  15.050.346,00 ₫
 12. Bông Tai Katl Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Katl

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.288 crt - AAA

  47.014.390,00 ₫
 13. Bông Tai Puflash Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Puflash

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  17.204.876,00 ₫
 14. Nhẫn Hjerteni Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Hjerteni

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.167 crt - VS

  19.599.490,00 ₫
 15. Nhẫn Bihotza Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bihotza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.613 crt - AAA

  20.506.831,00 ₫
 16. Nhẫn Ljubezen Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ljubezen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  17.935.399,00 ₫
 17. Bông Tai Plaww Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Plaww

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.849.271,00 ₫
 18. Nhẫn Eisha Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eisha

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  37.152.325,00 ₫
 19. Vòng Tay Shingen Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Vòng Tay GLAMIRA Shingen

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.171 crt - VS

  33.912.283,00 ₫
 20. Vòng Tay Raghba Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Raghba

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.021 crt - AAA

  33.335.867,00 ₫
 21. Bông Tai Urukundo Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Urukundo

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.606 crt - AAA

  18.591.031,00 ₫
 22. Nhẫn Tekucina Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tekucina

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.014 crt - AA

  31.352.748,00 ₫
 23. Dây Chuyền Oreka Vàng 585 & Đá Sapphire

  Dây Chuyền GLAMIRA Oreka

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.056 crt - AAA

  9.820.156,00 ₫
 24. Bông Tai Criedhe Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Criedhe

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  24.314.095,00 ₫
 25. Nhẫn Chaviv Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Chaviv

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.432 crt - AAA

  20.230.788,00 ₫
 26. Nhẫn Querencia Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Querencia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  16.869.085,00 ₫
 27. Bông Tai Sneham Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Sneham

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.291 crt - VS

  15.474.547,00 ₫
 28. Bông Tai Coracao Vàng 585 & Kim Cương

  Bông Tai GLAMIRA Coracao

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  16.188.036,00 ₫

You’ve viewed 60 of 180 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...