Đang tải...
Tìm thấy 91 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.186.533,00 ₫
 2. Vòng tay GLAMIRA Lavonia

  Vòng tay GLAMIRA Lavonia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  17.850.506,00 ₫
 3. Vòng tay GLAMIRA Leisha

  Vòng tay GLAMIRA Leisha

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  29.794.101,00 ₫
 4. Vòng tay GLAMIRA Loraine

  Vòng tay GLAMIRA Loraine

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.234 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
 5. Vòng tay GLAMIRA Shakira

  Vòng tay GLAMIRA Shakira

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  29.750.844,00 ₫
 6. Thiết kế mới nhất
 7. Vòng tay GLAMIRA Yunn

  Vòng tay GLAMIRA Yunn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  22.773.562,00 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.71 crt - VS

  73.487.611,00 ₫
 9. Vòng tay GLAMIRA Meredith

  Vòng tay GLAMIRA Meredith

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  24.047.246,00 ₫
 10. Vòng tay GLAMIRA Merilyn

  Vòng tay GLAMIRA Merilyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  29.925.498,00 ₫
 11. Vòng tay GLAMIRA Nichole

  Vòng tay GLAMIRA Nichole

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  25.084.092,00 ₫
 12. Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  50.075.990,00 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AAA

  21.246.817,00 ₫
 14. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  22.484.271,00 ₫
 15. Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  47.138.756,00 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Dorthe

  Vòng tay GLAMIRA Dorthe

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  84.227.818,00 ₫
 17. Vòng tay GLAMIRA Edurne

  Vòng tay GLAMIRA Edurne

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  1.37 crt - AAAAA

  40.907.410,00 ₫
 18. Vòng tay GLAMIRA Enara

  Vòng tay GLAMIRA Enara

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  34.617.665,00 ₫
 19. Vòng tay GLAMIRA Felice

  Vòng tay GLAMIRA Felice

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.62 crt - VS

  61.369.091,00 ₫
 20. Vòng tay GLAMIRA Fernande

  Vòng tay GLAMIRA Fernande

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.63 crt - AAA

  34.701.746,00 ₫
 21. Vòng tay GLAMIRA Flynn

  Vòng tay GLAMIRA Flynn

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.045 crt - AAAAA

  59.855.865,00 ₫
 22. Vòng tay GLAMIRA Georgie

  Vòng tay GLAMIRA Georgie

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  24.721.534,00 ₫
 23. Vòng tay GLAMIRA Gery

  Vòng tay GLAMIRA Gery

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  42.990.834,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Jen

  Vòng Tay GLAMIRA Jen

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.364 crt - AAAAA

  30.600.867,00 ₫
 25. Vòng tay GLAMIRA Jerrie

  Vòng tay GLAMIRA Jerrie

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  29.963.349,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Jule

  Vòng Tay GLAMIRA Jule

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.376 crt - VS

  27.574.142,00 ₫
 27. Vòng tay GLAMIRA Kelle

  Vòng tay GLAMIRA Kelle

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  38.569.843,00 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Kelley

  Vòng tay GLAMIRA Kelley

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.31 crt - AAAAA

  39.844.880,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Kerrie

  Vòng Tay GLAMIRA Kerrie

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  20.238.900,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Meganess

  Vòng Tay GLAMIRA Meganess

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.175 crt - AAAAA

  24.509.028,00 ₫
 31. Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  22.281.228,00 ₫

You’ve viewed 60 of 91 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng