Đang tải...
Tìm thấy 91 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Vòng tay Seema

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  24.537.617,00 ₫
  11.207.493  - 59.320.471  11.207.493 ₫ - 59.320.471 ₫
 2. Vòng tay Monika

  Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  57.255.860,00 ₫
  18.512.176  - 81.276.972  18.512.176 ₫ - 81.276.972 ₫
 3. Vòng tay Shondra

  Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  28.763.918,00 ₫
  9.099.013  - 44.764.313  9.099.013 ₫ - 44.764.313 ₫
 4. Vòng tay Georgin

  Vòng tay GLAMIRA Georgin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.584 crt - AAA

  39.799.904,00 ₫
  16.118.413  - 104.374.598  16.118.413 ₫ - 104.374.598 ₫
 5. Vòng tay nữ Quianna

  Vòng tay nữ Quianna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  30.562.212,00 ₫
  12.247.583  - 181.343.477  12.247.583 ₫ - 181.343.477 ₫
 6. Vòng tay Beckham

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  51.569.471,00 ₫
  20.767.825  - 85.654.686  20.767.825 ₫ - 85.654.686 ₫
 7. Vòng tay Karoline

  Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AAA

  23.019.795,00 ₫
  9.545.614  - 73.089.840  9.545.614 ₫ - 73.089.840 ₫
 8. Vòng tay Sung

  Vòng tay GLAMIRA Sung

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.7 crt - AAA

  27.010.908,00 ₫
  11.928.339  - 98.898.774  11.928.339 ₫ - 98.898.774 ₫
 9. Vòng tay Mertie

  Vòng tay GLAMIRA Mertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.89 crt - VS

  47.536.471,00 ₫
  18.220.668  - 229.965.323  18.220.668 ₫ - 229.965.323 ₫
 10. Vòng tay Hermina

  Vòng tay GLAMIRA Hermina

  Vàng 14K
  39.299.812,00 ₫
  19.499.907  - 52.799.748  19.499.907 ₫ - 52.799.748 ₫
 11. Vòng tay Theresa

  Vòng tay GLAMIRA Theresa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.286.001,00 ₫
  12.527.770  - 41.279.802  12.527.770 ₫ - 41.279.802 ₫
 12. Vòng tay nữ Niesha

  Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.147.096,00 ₫
  6.520.723  - 79.131.694  6.520.723 ₫ - 79.131.694 ₫
 13. Vòng tay Vavien

  Vòng tay GLAMIRA Vavien

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  25.130.540,00 ₫
  11.682.963  - 60.146.883  11.682.963 ₫ - 60.146.883 ₫
 14. Vòng tay Mai

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.71 crt - VS

  78.187.550,00 ₫
  13.476.161  - 950.272.097  13.476.161 ₫ - 950.272.097 ₫
 15. Vòng tay nữ Terrie

  Vòng tay nữ Terrie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.258.323,00 ₫
  6.764.684  - 79.768.489  6.764.684 ₫ - 79.768.489 ₫
 16. Vòng tay nữ Jen

  Vòng tay nữ Jen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.364 crt - AAAAA

  33.516.067,00 ₫
  19.188.588  - 83.661.111  19.188.588 ₫ - 83.661.111 ₫
 17. Vòng tay Shantelle

  Vòng tay GLAMIRA Shantelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  20.764.146,00 ₫
  11.034.853  - 30.546.646  11.034.853 ₫ - 30.546.646 ₫
 18. Vòng tay nữ Stevie

  Vòng tay nữ Stevie

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  38.720.759,00 ₫
  16.879.165  - 235.272.468  16.879.165 ₫ - 235.272.468 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Ola

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AAA

  51.143.529,00 ₫
  14.562.949  - 859.062.341  14.562.949 ₫ - 859.062.341 ₫
 21. Vòng tay Mellissa

  Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  31.554.755,00 ₫
  13.352.766  - 57.119.728  13.352.766 ₫ - 57.119.728 ₫
 22. Vòng tay nữ Cudoelo

  Vòng tay nữ Cudoelo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  10.776.456,00 ₫
  5.667.425  - 112.610.407  5.667.425 ₫ - 112.610.407 ₫
 23. Vòng tay Meredith

  Vòng tay GLAMIRA Meredith

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  25.988.365,00 ₫
  10.507.874  - 47.800.525  10.507.874 ₫ - 47.800.525 ₫
 24. Vòng tay Merilyn

  Vòng tay GLAMIRA Merilyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  32.290.034,00 ₫
  11.626.359  - 64.084.223  11.626.359 ₫ - 64.084.223 ₫
 25. Vòng tay Kinslee

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.122 crt - VS

  177.368.779,00 ₫
  14.727.665  - 2.567.018.774  14.727.665 ₫ - 2.567.018.774 ₫
 26. Vòng tay Lou

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - VS

  57.746.327,00 ₫
  16.265.582  - 1.633.449.237  16.265.582 ₫ - 1.633.449.237 ₫
 27. Vòng tay nữ Nannette

  Vòng tay nữ Nannette

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.116 crt - VS

  58.415.383,00 ₫
  22.028.952  - 191.855.316  22.028.952 ₫ - 191.855.316 ₫
 28. Vòng Tay Dearg

  Vòng Tay GLAMIRA Dearg

  Vàng Trắng 14K
  20.391.411,00 ₫
  9.806.556  - 116.744.722  9.806.556 ₫ - 116.744.722 ₫
 29. Vòng tay Corbeau

  Vòng tay GLAMIRA Corbeau

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.518 crt - VS

  72.403.240,00 ₫
  19.808.962  - 488.430.514  19.808.962 ₫ - 488.430.514 ₫
 30. Vòng tay Ellamae

  Vòng tay GLAMIRA Ellamae

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.82 crt - VS

  37.142.652,00 ₫
  14.454.270  - 208.625.802  14.454.270 ₫ - 208.625.802 ₫
 31. Vòng tay Lavonia

  Vòng tay GLAMIRA Lavonia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  21.021.126,00 ₫
  10.103.725  - 60.565.750  10.103.725 ₫ - 60.565.750 ₫
 32. Vòng tay nữ Fernande

  Vòng tay nữ Fernande

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.63 crt - AAA

  37.994.253,00 ₫
  17.767.557  - 105.512.328  17.767.557 ₫ - 105.512.328 ₫
 33. Vòng tay Ina

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.135 crt - VS

  36.183.222,00 ₫
  14.635.402  - 1.415.146.500  14.635.402 ₫ - 1.415.146.500 ₫
 34. Vòng Tay Shiela

  Vòng Tay GLAMIRA Shiela

  Vàng Trắng 14K
  26.620.061,00 ₫
  12.802.014  - 35.764.358  12.802.014 ₫ - 35.764.358 ₫
 35. Vòng tay nữ Janine

  Vòng tay nữ Janine

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  17.721.140,00 ₫
  9.212.219  - 39.973.393  9.212.219 ₫ - 39.973.393 ₫
 36. Vòng tay nữ Jule

  Vòng tay nữ Jule

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.376 crt - VS

  29.754.479,00 ₫
  10.296.460  - 149.843.623  10.296.460 ₫ - 149.843.623 ₫
 37. Vòng tay nữ Emeizno

  Vòng tay nữ Emeizno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  11.100.512,00 ₫
  5.561.294  - 60.933.671  5.561.294 ₫ - 60.933.671 ₫
 38. Vòng tay nữ Parena

  Vòng tay nữ Parena

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.504 crt - AAA

  78.734.909,00 ₫
  21.457.256  - 210.963.527  21.457.256 ₫ - 210.963.527 ₫
 39. Vòng tay Georgann

  Vòng tay GLAMIRA Georgann

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  43.648.942,00 ₫
  18.967.834  - 102.336.871  18.967.834 ₫ - 102.336.871 ₫
 40. Vòng tay Nichole

  Vòng tay GLAMIRA Nichole

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  27.296.189,00 ₫
  11.177.493  - 44.974.880  11.177.493 ₫ - 44.974.880 ₫
 41. Vòng tay Gery

  Vòng tay GLAMIRA Gery

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  47.042.040,00 ₫
  18.647.458  - 92.811.635  18.647.458 ₫ - 92.811.635 ₫
 42. Vòng tay Royalty

  Vòng tay GLAMIRA Royalty

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.164 crt - VS

  83.281.585,00 ₫
  19.918.773  - 201.182.440  19.918.773 ₫ - 201.182.440 ₫
 43. Vòng Tay Voncile

  Vòng Tay GLAMIRA Voncile

  Vàng Trắng 14K
  30.030.988,00 ₫
  14.671.628  - 171.933.142  14.671.628 ₫ - 171.933.142 ₫
 44. Vòng tay Yolande

  Vòng tay GLAMIRA Yolande

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  22.639.419,00 ₫
  11.946.169  - 37.394.537  11.946.169 ₫ - 37.394.537 ₫
 45. Vòng tay Meralyn

  Vòng tay GLAMIRA Meralyn

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.133 crt - AAA

  35.331.339,00 ₫
  16.773.882  - 56.617.088  16.773.882 ₫ - 56.617.088 ₫
 46. Vòng tay nữ Famed

  Vòng tay nữ Famed

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  11.379.849,00 ₫
  5.073.088  - 63.042.147  5.073.088 ₫ - 63.042.147 ₫
 47. Vòng tay Shanell

  Vòng tay GLAMIRA Shanell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.51 crt - VS

  33.781.820,00 ₫
  10.703.156  - 74.730.211  10.703.156 ₫ - 74.730.211 ₫
 48. Vòng tay nữ Kerrie

  Vòng tay nữ Kerrie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  22.001.781,00 ₫
  9.933.914  - 56.190.298  9.933.914 ₫ - 56.190.298 ₫
 49. Vòng Tay Langan

  Vòng Tay GLAMIRA Langan

  Vàng 14K
  10.010.329,00 ₫
  5.731.104  - 57.311.047  5.731.104 ₫ - 57.311.047 ₫
 50. Vòng tay Francina

  Vòng tay GLAMIRA Francina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  27.420.151,00 ₫
  9.841.934  - 53.875.215  9.841.934 ₫ - 53.875.215 ₫
 51. Vòng tay Shani

  Vòng tay GLAMIRA Shani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  44.437.713,00 ₫
  16.879.165  - 76.738.503  16.879.165 ₫ - 76.738.503 ₫
 52. Vòng tay nữ Shanika

  Vòng tay nữ Shanika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  87.183.264,00 ₫
  17.455.671  - 231.254.751  17.455.671 ₫ - 231.254.751 ₫
 53. Vòng tay nữ Rhonda

  Vòng tay nữ Rhonda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.528 crt - AAA

  46.402.987,00 ₫
  18.151.045  - 99.273.490  18.151.045 ₫ - 99.273.490 ₫
 54. Vòng tay Leisha

  Vòng tay GLAMIRA Leisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  32.597.391,00 ₫
  14.941.626  - 66.958.548  14.941.626 ₫ - 66.958.548 ₫
 55. Vòng tay Henriette

  Vòng tay GLAMIRA Henriette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  21.539.047,00 ₫
  10.366.931  - 49.720.517  10.366.931 ₫ - 49.720.517 ₫
 56. Vòng tay nữ Paulette

  Vòng tay nữ Paulette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.693.900,00 ₫
  5.950.159  - 1.272.758.112  5.950.159 ₫ - 1.272.758.112 ₫
 57. Vòng tay Enara

  Vòng tay GLAMIRA Enara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  37.943.309,00 ₫
  16.792.561  - 54.037.101  16.792.561 ₫ - 54.037.101 ₫
 58. Vòng Tay Kaycee

  Vòng Tay GLAMIRA Kaycee

  Vàng Trắng 14K
  38.187.554,00 ₫
  16.907.466  - 218.631.037  16.907.466 ₫ - 218.631.037 ₫
 59. Vòng tay Shakira

  Vòng tay GLAMIRA Shakira

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.47 crt - VS

  33.846.348,00 ₫
  16.570.110  - 85.453.179  16.570.110 ₫ - 85.453.179 ₫
 60. Vòng tay Loraine

  Vòng tay GLAMIRA Loraine

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  23.142.058,00 ₫
  11.019.286  - 58.534.815  11.019.286 ₫ - 58.534.815 ₫
 61. Vòng tay Shantell

  Vòng tay GLAMIRA Shantell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  2.696 crt - AAA

  47.181.567,00 ₫
  14.722.005  - 196.828.500  14.722.005 ₫ - 196.828.500 ₫

You’ve viewed 60 of 91 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng