Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Shakti

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  14.745.211,00 ₫
  9.628.255  - 113.178.702  9.628.255 ₫ - 113.178.702 ₫
 2. Bông tai nữ Aviothic

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  14.830.117,00 ₫
  9.093.352  - 119.221.129  9.093.352 ₫ - 119.221.129 ₫
 3. Bông tai nữ Znaniye

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  19.924.433,00 ₫
  10.743.344  - 162.225.641  10.743.344 ₫ - 162.225.641 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Narah

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  11.971.641,00 ₫
  8.380.148  - 89.787.307  8.380.148 ₫ - 89.787.307 ₫
 5. Bông tai nữ Jeject

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  21.056.502,00 ₫
  7.050.532  - 123.735.259  7.050.532 ₫ - 123.735.259 ₫
 6. Bông tai nữ Jaisoif

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.232 crt - AAA

  31.782.867,00 ₫
  13.853.990  - 246.409.201  13.853.990 ₫ - 246.409.201 ₫
 7. Bông tai nữ Emmera

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  20.858.390,00 ₫
  8.915.051  - 134.518.224  8.915.051 ₫ - 134.518.224 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Pouvwa

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  12.679.185,00 ₫
  8.875.429  - 95.093.887  8.875.429 ₫ - 95.093.887 ₫
 9. Bông tai nữ Carah

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  16.330.110,00 ₫
  9.965.046  - 131.504.088  9.965.046 ₫ - 131.504.088 ₫
 10. Bông tai nữ Ruber

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.764.089,00 ₫
  8.436.186  - 99.650.466  8.436.186 ₫ - 99.650.466 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Pulvis

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  9.396.181,00 ₫
  6.765.250  - 70.471.357  6.765.250 ₫ - 70.471.357 ₫
 12. Bông tai nữ Pons

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.679.184,00 ₫
  8.008.263  - 101.079.703  8.008.263 ₫ - 101.079.703 ₫
 13. Bông tai nữ Ntseeg

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  21.764.047,00 ₫
  11.857.018  - 179.475.559  11.857.018 ₫ - 179.475.559 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Hiems

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  11.037.683,00 ₫
  7.947.131  - 82.782.622  7.947.131 ₫ - 82.782.622 ₫
 15. Bông tai nữ Gutta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  15.905.583,00 ₫
  9.006.749  - 133.272.948  9.006.749 ₫ - 133.272.948 ₫
 16. Bông tai nữ Gisteol

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.830.117,00 ₫
  9.430.143  - 115.754.166  9.430.143 ₫ - 115.754.166 ₫
 17. Bông tai nữ Croisentoi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  22.754.608,00 ₫
  11.718.340  - 161.220.930  11.718.340 ₫ - 161.220.930 ₫
 18. Bông tai nữ Bedroeft

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  14.801.815,00 ₫
  8.497.317  - 121.456.964  8.497.317 ₫ - 121.456.964 ₫
 19. Bông tai nữ Toukchet

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.912 crt - AA

  24.650.826,00 ₫
  11.497.586  - 3.035.292.213  11.497.586 ₫ - 3.035.292.213 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Amoyobera

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  11.915.037,00 ₫
  8.340.525  - 89.362.777  8.340.525 ₫ - 89.362.777 ₫
 21. Bông tai nữ Idunu

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.113.149,00 ₫
  7.743.359  - 95.376.906  7.743.359 ₫ - 95.376.906 ₫
 22. Bông tai nữ Mundus

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  15.679.168,00 ₫
  9.212.219  - 124.909.777  9.212.219 ₫ - 124.909.777 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Naiyane

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  12.679.185,00 ₫
  8.875.429  - 95.093.887  8.875.429 ₫ - 95.093.887 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng