Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Twyla Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  13.869.668,00 ₫
 2. Bông Tai Snaga Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.949.391,00 ₫
 3. Bông Tai Shakti Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.815.248,00 ₫
 4. Bông Tai Muki Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Muki

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  17.979.198,00 ₫
 5. Thiết kế mới nhất
 6. Bông Tai Liek Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  11.490.465,00 ₫
 7. Bông Tai Lente Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  6.623.914,00 ₫
 8. Bông Tai Kuvva Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  13.166.721,00 ₫
 9. Bông Tai Kuasa Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.273.828,00 ₫
 10. Bông Tai Hasker Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  13.545.230,00 ₫
 11. Bông Tai Golau Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Golau

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  13.085.611,00 ₫
 12. Bông Tai Gawwa Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.328.940,00 ₫
 13. Bông Tai Fjader Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  10.787.519,00 ₫
 14. Bông Tai Bonge Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  8.570.535,00 ₫
 15. Bông Tai Awood Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.761.520,00 ₫
 16. Bông Tai Argia Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  14.815.941,00 ₫
 17. Bông Tai Arawn Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  10.976.774,00 ₫
 18. Bông Tai Jeject Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jeject

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  19.303.981,00 ₫
 19. Bông Tai Emmera Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  18.871.399,00 ₫
 20. Bông Tai Waiwai Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Waiwai

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  12.761.175,00 ₫
 21. Bông Tai Vlust Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  16.681.452,00 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...