Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Thabo Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Thabo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  15.884.419,00 ₫
 2. Bông Tai Twyla Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  22.725.707,00 ₫
 3. Bông Tai Tehoa Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  14.516.377,00 ₫
 4. Bông Tai Svitlo Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Svitlo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  15.152.272,00 ₫
 5. Bông Tai Snaga Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.791.760,00 ₫
 6. Bông Tai Shakti Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  21.835.669,00 ₫
 7. Bông Tai Ringan Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.085.958,00 ₫
 8. Bông Tai Muki Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Muki

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  26.444.832,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Bông Tai Liek Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.805.430,00 ₫
 11. Bông Tai Lente Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  11.452.612,00 ₫
 12. Bông Tai Kuvva Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  22.454.261,00 ₫
 13. Bông Tai Kuasa Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  17.650.436,00 ₫
 14. Bông Tai Hasker Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  21.661.554,00 ₫
 15. Bông Tai Golau Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Golau

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.728 crt - AAA

  19.599.217,00 ₫
 16. Bông Tai Gawwa Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  22.431.551,00 ₫
 17. Bông Tai Fjader Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  17.712.078,00 ₫
 18. Bông Tai Clavis Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Clavis

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  15.104.689,00 ₫
 19. Bông Tai Bonge Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  14.426.616,00 ₫
 20. Bông Tai Awood Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  22.802.488,00 ₫
 21. Bông Tai Argia Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  22.911.717,00 ₫
 22. Bông Tai Arawn Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  18.394.478,00 ₫
 23. Bông Tai Rieka Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Rieka

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  16.394.866,00 ₫
 24. Bông Tai Jeject Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jeject

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.856 crt - AAA

  25.797.040,00 ₫
 25. Bông Tai Emmera Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.632 crt - AAA

  27.316.485,00 ₫
 26. Bông Tai Waiwai Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Waiwai

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  19.418.615,00 ₫
 27. Bông Tai Vlust Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  26.318.302,00 ₫
 28. Bông Tai Swerte Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Swerte

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.122 crt - AAA

  12.144.743,00 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...