Đang tải...
Tìm thấy 90 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  49.652.594,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 2. Khuy măng sét Oratoire

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  44.799.125,00 ₫
  18.400.667  - 286.173.165  18.400.667 ₫ - 286.173.165 ₫
 3. Khuy măng sét Piquet

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  35.102.944,00 ₫
  14.281.912  - 218.588.579  14.281.912 ₫ - 218.588.579 ₫
 4. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  40.883.861,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 5. Khuy Măng Sét Antenor

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  33.886.819,00 ₫
  15.520.680  - 194.008.507  15.520.680 ₫ - 194.008.507 ₫
 6. Khuy Măng Sét Addicus

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  33.293.614,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 7. Khuy Măng Sét Aaridon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  36.820.861,00 ₫
  17.038.220  - 214.626.334  17.038.220 ₫ - 214.626.334 ₫
 8. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  46.864.022,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  34.492.193,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 11. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  61.800.837,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 12. Khuy Măng Sét Kennard

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  58.081.138,00 ₫
  17.389.162  - 286.880.709  17.389.162 ₫ - 286.880.709 ₫
 13. Khuy Măng Sét Adalwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  29.437.784,00 ₫
  14.831.250  - 168.536.932  14.831.250 ₫ - 168.536.932 ₫
 14. Khuy Măng Sét Benjiro

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  46.121.667,00 ₫
  18.307.837  - 264.055.350  18.307.837 ₫ - 264.055.350 ₫
 15. Khuy Măng Sét Guarino

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  35.703.508,00 ₫
  17.715.481  - 204.409.402  17.715.481 ₫ - 204.409.402 ₫
 16. Khuy Măng Sét Harlowe

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  45.787.989,00 ₫
  18.175.385  - 262.144.980  18.175.385 ₫ - 262.144.980 ₫
 17. Khuy Măng Sét Hengist

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  49.755.047,00 ₫
  22.788.571  - 284.857.140  22.788.571 ₫ - 284.857.140 ₫
 18. Khuy Măng Sét Tarrant

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  30.030.988,00 ₫
  15.588.604  - 171.933.142  15.588.604 ₫ - 171.933.142 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Adicus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  42.094.893,00 ₫
  19.426.322  - 250.640.315  19.426.322 ₫ - 250.640.315 ₫
 21. Khuy Măng Sét Zarrius

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  49.646.084,00 ₫
  18.171.423  - 303.918.369  18.171.423 ₫ - 303.918.369 ₫
 22. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  41.761.781,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 23. Khuy Măng Sét Cormack

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  50.132.307,00 ₫
  20.122.545  - 287.192.028  20.122.545 ₫ - 287.192.028 ₫
 24. Khuy Măng Sét Mikhalis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  60.736.974,00 ₫
  19.941.414  - 381.804.787  19.941.414 ₫ - 381.804.787 ₫
 25. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.486.080,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Briand

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  38.329.627,00 ₫
  17.605.953  - 242.546.015  17.605.953 ₫ - 242.546.015 ₫
 28. Khuy Măng Sét Aldrian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.772 crt - VS

  55.576.716,00 ₫
  21.267.068  - 324.366.385  21.267.068 ₫ - 324.366.385 ₫
 29. Khuy Măng Sét Inteus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  59.591.036,00 ₫
  18.778.778  - 381.224.604  18.778.778 ₫ - 381.224.604 ₫
 30. Khuy Măng Sét Chevell

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  36.306.052,00 ₫
  16.700.297  - 214.838.596  16.700.297 ₫ - 214.838.596 ₫
 31. Khuy Măng Sét Ahmiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  69.530.895,00 ₫
  20.797.825  - 546.407.782  20.797.825 ₫ - 546.407.782 ₫
 32. Khuy Măng Sét Zeckiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  39.471.604,00 ₫
  17.350.672  - 235.852.651  17.350.672 ₫ - 235.852.651 ₫
 33. Khuy Măng Sét Rojelio

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  35.666.434,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 34. Khuy Măng Sét Abbondio

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  35.666.434,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 35. Khuy Măng Sét Admiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  33.293.614,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 36. Khuy Măng Sét Airion

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  38.372.931,00 ₫
  17.575.388  - 219.692.355  17.575.388 ₫ - 219.692.355 ₫
 37. Khuy Măng Sét Ajaden

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  29.400.708,00 ₫
  13.465.973  - 168.324.667  13.465.973 ₫ - 168.324.667 ₫
 38. Khuy Măng Sét Arius

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  35.963.037,00 ₫
  16.471.620  - 205.895.250  16.471.620 ₫ - 205.895.250 ₫
 39. Khuy Măng Sét Arnulfo

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  40.152.545,00 ₫
  18.390.478  - 229.880.985  18.390.478 ₫ - 229.880.985 ₫
 40. Khuy Măng Sét Avdiel

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  48.568.636,00 ₫
  22.245.177  - 278.064.712  22.245.177 ₫ - 278.064.712 ₫
 41. Khuy Măng Sét Blasian

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  36.889.918,00 ₫
  16.896.145  - 211.201.822  16.896.145 ₫ - 211.201.822 ₫
 42. Khuy Măng Sét Darrion

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  40.152.545,00 ₫
  18.390.478  - 229.880.985  18.390.478 ₫ - 229.880.985 ₫
 43. Khuy Măng Sét Fabius

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  34.776.626,00 ₫
  15.928.225  - 199.102.822  15.928.225 ₫ - 199.102.822 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Farall

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  44.675.730,00 ₫
  20.462.166  - 255.777.082  20.462.166 ₫ - 255.777.082 ₫
 46. Khuy Măng Sét Feodras

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  32.700.409,00 ₫
  14.977.287  - 187.216.087  14.977.287 ₫ - 187.216.087 ₫
 47. Khuy Măng Sét Gervasio

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  32.107.205,00 ₫
  14.705.590  - 183.819.877  14.705.590 ₫ - 183.819.877 ₫
 48. Khuy Măng Sét Medardo

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  33.886.819,00 ₫
  15.520.680  - 194.008.507  15.520.680 ₫ - 194.008.507 ₫
 49. Khuy Măng Sét Ravindra

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  35.666.434,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 50. Khuy Măng Sét Rodion

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  33.293.614,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 51. Khuy Măng Sét Savion

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  33.886.819,00 ₫
  15.520.680  - 194.008.507  15.520.680 ₫ - 194.008.507 ₫
 52. Khuy Măng Sét Aireus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  48.317.316,00 ₫
  17.697.085  - 248.291.274  17.697.085 ₫ - 248.291.274 ₫
 53. Khuy Măng Sét Ajulius

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  59.359.812,00 ₫
  20.471.506  - 326.814.487  20.471.506 ₫ - 326.814.487 ₫
 54. Khuy Măng Sét Akerion

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  75.623.130,00 ₫
  22.266.686  - 460.964.790  22.266.686 ₫ - 460.964.790 ₫
 55. Khuy măng sét Uriel

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  44.453.279,00 ₫
  18.324.252  - 254.503.507  18.324.252 ₫ - 254.503.507 ₫
 56. Khuy măng sét Fawella

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  35.462.094,00 ₫
  16.556.525  - 238.130.943  16.556.525 ₫ - 238.130.943 ₫
 57. Khuy măng sét Tetra

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  31.645.038,00 ₫
  16.304.639  - 197.673.588  16.304.639 ₫ - 197.673.588 ₫
 58. Khuy măng sét Boudicca

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  33.295.878,00 ₫
  12.817.297  - 172.272.765  12.817.297 ₫ - 172.272.765 ₫
 59. Khuy măng sét Caillotti

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  25.433.652,00 ₫
  12.619.751  - 145.612.515  12.619.751 ₫ - 145.612.515 ₫
 60. Khuy măng sét Doxey

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  46.040.157,00 ₫
  17.370.483  - 860.543.084  17.370.483 ₫ - 860.543.084 ₫
 61. Khuy măng sét Ignacio

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  45.926.951,00 ₫
  21.324.804  - 286.979.770  21.324.804 ₫ - 286.979.770 ₫
 62. Khuy măng sét Herakleios

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.096 crt - VS

  63.329.698,00 ₫
  25.136.484  - 389.120.791  25.136.484 ₫ - 389.120.791 ₫
 63. Khuy măng sét Bainek

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  26.782.230,00 ₫
  12.498.902  - 158.079.434  12.498.902 ₫ - 158.079.434 ₫
 64. Khuy măng sét Magnesite

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.496 crt - VS

  28.963.163,00 ₫
  13.373.993  - 199.937.730  13.373.993 ₫ - 199.937.730 ₫

You’ve viewed 60 of 90 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng