Đang tải...
Tìm thấy 1262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Dorete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.286.497,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 2. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  174.476.059,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 3. Khuy măng sét Stairs

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.238 crt - VS

  20.982.918,00 ₫
  10.698.062  - 126.112.606  10.698.062 ₫ - 126.112.606 ₫
 4. Khuy măng sét Reform

  Vàng 14K
  33.701.443,00 ₫
  18.522.930  - 192.947.197  18.522.930 ₫ - 192.947.197 ₫
 5. Khuy măng sét Corrado

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  23.950.640,00 ₫
  13.712.199  - 137.121.990  13.712.199 ₫ - 137.121.990 ₫
 6. Khuy măng sét Izza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  39.798.489,00 ₫
  15.096.154  - 189.706.643  15.096.154 ₫ - 189.706.643 ₫
 7. Khuy măng sét Maat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  31.720.037,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 8. Khuy măng sét Ahmad

  Vàng 14K
  24.692.146,00 ₫
  11.874.849  - 141.367.252  11.874.849 ₫ - 141.367.252 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  33.323.332,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 11. Khuy măng sét Arjuna

  Vàng 14K
  34.554.175,00 ₫
  17.145.201  - 197.829.247  17.145.201 ₫ - 197.829.247 ₫
 12. Khuy măng sét Yaupon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  33.334.369,00 ₫
  12.873.334  - 177.876.511  12.873.334 ₫ - 177.876.511 ₫
 13. Khuy măng sét Stefied

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.992.710,00 ₫
  11.252.776  - 133.697.475  11.252.776 ₫ - 133.697.475 ₫
 14. Khuy măng sét Sobble

  Vàng 14K
  19.501.604,00 ₫
  8.336.563  - 111.650.407  8.336.563 ₫ - 111.650.407 ₫
 15. Khuy măng sét Crisp

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  24.178.186,00 ₫
  11.232.965  - 152.461.540  11.232.965 ₫ - 152.461.540 ₫
 16. Khuy măng sét Servaos

  Vàng 14K
  20.317.261,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 17. Khuy măng sét Xoana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  27.767.697,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 18. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  34.746.060,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Arachne

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  19.535.000,00 ₫
  9.271.653  - 109.584.383  9.271.653 ₫ - 109.584.383 ₫
 21. Khuy măng sét Alisky

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  25.906.008,00 ₫
  12.213.621  - 169.796.359  12.213.621 ₫ - 169.796.359 ₫
 22. Khuy măng sét Caporallis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  27.001.002,00 ₫
  12.195.790  - 150.791.732  12.195.790 ₫ - 150.791.732 ₫
 23. Khuy măng sét Underna

  Vàng 14K
  18.834.249,00 ₫
  9.345.238  - 107.829.675  9.345.238 ₫ - 107.829.675 ₫
 24. Khuy măng sét Tanesha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  32.142.581,00 ₫
  16.661.241  - 192.494.362  16.661.241 ₫ - 192.494.362 ₫
 25. Khuy măng sét Tyriq

  Vàng 14K
  26.657.137,00 ₫
  13.226.824  - 152.617.200  13.226.824 ₫ - 152.617.200 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.327.747,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 28. Khuy măng sét Field

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  23.059.983,00 ₫
  10.858.533  - 134.871.999  10.858.533 ₫ - 134.871.999 ₫
 29. Khuy măng sét Mode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  40.066.791,00 ₫
  15.373.512  - 220.612.161  15.373.512 ₫ - 220.612.161 ₫
 30. Khuy măng sét Senatia

  Vàng 14K
  18.871.325,00 ₫
  9.363.634  - 108.041.940  9.363.634 ₫ - 108.041.940 ₫
 31. Khuy măng sét Flavio

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  22.133.951,00 ₫
  12.672.109  - 126.721.095  12.672.109 ₫ - 126.721.095 ₫
 32. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  230.885.697,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 33. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.486.080,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 34. Khuy măng sét Lasalle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  29.335.330,00 ₫
  13.709.368  - 160.131.310  13.709.368 ₫ - 160.131.310 ₫
 35. Khuy măng sét Cont

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  37.690.857,00 ₫
  12.926.825  - 181.909.510  12.926.825 ₫ - 181.909.510 ₫
 36. Khuy măng sét Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  58.903.303,00 ₫
  23.979.508  - 310.102.297  23.979.508 ₫ - 310.102.297 ₫
 37. Khuy măng sét Kunye

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  3.736 crt - AAA

  76.715.012,00 ₫
  17.925.197  - 4.267.295.811  17.925.197 ₫ - 4.267.295.811 ₫
 38. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  32.259.751,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 39. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  25.537.802,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 40. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - VS

  38.771.984,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 41. Khuy măng sét Rickeyas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.284 crt - VS

  30.449.854,00 ₫
  12.520.695  - 183.282.145  12.520.695 ₫ - 183.282.145 ₫
 42. Khuy măng sét Liossey

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  32.745.693,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 43. Khuy măng sét Jurre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  38.983.681,00 ₫
  13.852.292  - 199.569.802  13.852.292 ₫ - 199.569.802 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Acmon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  22.429.137,00 ₫
  10.117.875  - 124.103.177  10.117.875 ₫ - 124.103.177 ₫
 46. Khuy măng sét Areal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  28.954.956,00 ₫
  12.172.017  - 164.829.407  12.172.017 ₫ - 164.829.407 ₫
 47. Khuy măng sét Reynard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  38.430.665,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 48. Khuy măng sét Branca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  28.482.599,00 ₫
  11.928.339  - 155.249.260  11.928.339 ₫ - 155.249.260 ₫
 49. Khuy măng sét Lourens

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  22.391.780,00 ₫
  11.450.889  - 129.933.345  11.450.889 ₫ - 129.933.345 ₫
 50. Khuy măng sét Dark Style

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  21.318.294,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫
 51. Khuy măng sét Werne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  19.278.303,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 52. Khuy măng sét Moby

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  37.422.841,00 ₫
  15.165.211  - 196.697.179  15.165.211 ₫ - 196.697.179 ₫
 53. Khuy măng sét Regice

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  40.321.506,00 ₫
  16.958.410  - 245.461.097  16.958.410 ₫ - 245.461.097 ₫
 54. Khuy măng sét Darjobina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  54.089.175,00 ₫
  11.339.945  - 398.375.464  11.339.945 ₫ - 398.375.464 ₫
 55. Khuy măng sét Unhazy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  21.282.349,00 ₫
  10.265.045  - 125.688.075  10.265.045 ₫ - 125.688.075 ₫
 56. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  47.227.415,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 57. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  34.492.193,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 58. Khuy măng sét Zuleibis

  Vàng 14K
  39.818.867,00 ₫
  19.149.531  - 227.970.615  19.149.531 ₫ - 227.970.615 ₫
 59. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  60.650.654,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 60. Khuy măng sét Atse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  23.266.870,00 ₫
  10.876.363  - 132.084.278  10.876.363 ₫ - 132.084.278 ₫
 61. Khuy măng sét Bintirals

  Vàng 14K
  23.913.565,00 ₫
  11.500.416  - 136.909.725  11.500.416 ₫ - 136.909.725 ₫
 62. Khuy măng sét Parfaid

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - VS

  44.539.315,00 ₫
  18.742.835  - 234.296.054  18.742.835 ₫ - 234.296.054 ₫
 63. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  32.820.126,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 64. Khuy măng sét Edgardo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen
  21.318.294,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫

You’ve viewed 60 of 1262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng