Đang tải...
Tìm thấy 90 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Eefr

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.72 crt - AAA

  36.707.372,00 ₫
  18.989.060  - 291.720.311  18.989.060 ₫ - 291.720.311 ₫
 2. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  23.660.264,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 3. Khuy Măng Sét Antenor

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  25.867.801,00 ₫
  15.520.680  - 194.008.507  15.520.680 ₫ - 194.008.507 ₫
 4. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  32.207.393,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 5. Khuy Măng Sét Ajaden

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  22.443.289,00 ₫
  13.465.973  - 168.324.667  13.465.973 ₫ - 168.324.667 ₫
 6. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  39.169.625,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 7. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.372 crt - AAA

  26.745.155,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 8. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  52.641.259,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Kennard

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  49.386.557,00 ₫
  17.389.162  - 286.880.709  17.389.162 ₫ - 286.880.709 ₫
 11. Khuy Măng Sét Adalwin

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  22.471.591,00 ₫
  14.831.250  - 168.536.932  14.831.250 ₫ - 168.536.932 ₫
 12. Khuy Măng Sét Benjiro

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  35.207.380,00 ₫
  18.307.837  - 264.055.350  18.307.837 ₫ - 264.055.350 ₫
 13. Khuy Măng Sét Guarino

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  27.254.587,00 ₫
  17.715.481  - 204.409.402  17.715.481 ₫ - 204.409.402 ₫
 14. Khuy Măng Sét Harlowe

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  34.952.664,00 ₫
  18.175.385  - 262.144.980  18.175.385 ₫ - 262.144.980 ₫
 15. Khuy Măng Sét Hengist

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  37.980.952,00 ₫
  22.788.571  - 284.857.140  22.788.571 ₫ - 284.857.140 ₫
 16. Khuy Măng Sét Tarrant

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  22.924.419,00 ₫
  15.588.604  - 171.933.142  15.588.604 ₫ - 171.933.142 ₫
 17. Khuy Măng Sét Adicus

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  32.830.032,00 ₫
  19.426.322  - 250.640.315  19.426.322 ₫ - 250.640.315 ₫
 18. Khuy Măng Sét Zarrius

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  39.933.772,00 ₫
  18.171.423  - 303.918.369  18.171.423 ₫ - 303.918.369 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Cormack

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  39.735.659,00 ₫
  20.122.545  - 287.192.028  20.122.545 ₫ - 287.192.028 ₫
 21. Khuy Măng Sét Mikhalis

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  48.848.824,00 ₫
  19.941.414  - 381.804.787  19.941.414 ₫ - 381.804.787 ₫
 22. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  32.575.316,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 23. Khuy Măng Sét Briand

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  29.801.744,00 ₫
  17.605.953  - 242.546.015  17.605.953 ₫ - 242.546.015 ₫
 24. Khuy Măng Sét Aldrian

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.772 crt - VS

  44.943.182,00 ₫
  21.267.068  - 324.366.385  21.267.068 ₫ - 324.366.385 ₫
 25. Khuy Măng Sét Inteus

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  48.395.995,00 ₫
  18.778.778  - 381.224.604  18.778.778 ₫ - 381.224.604 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Chevell

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  28.216.846,00 ₫
  16.700.297  - 214.838.596  16.700.297 ₫ - 214.838.596 ₫
 28. Khuy Măng Sét Ahmiel

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  58.414.816,00 ₫
  20.797.825  - 546.407.782  20.797.825 ₫ - 546.407.782 ₫
 29. Khuy Măng Sét Zeckiel

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  30.197.969,00 ₫
  17.350.672  - 235.852.651  17.350.672 ₫ - 235.852.651 ₫
 30. Khuy Măng Sét Rojelio

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Onyx Đen
  27.226.286,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 31. Khuy Măng Sét Abbondio

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  27.226.286,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 32. Khuy Măng Sét Addicus

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  25.414.973,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 33. Khuy Măng Sét Admiel

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  25.414.973,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 34. Khuy Măng Sét Airion

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  29.292.314,00 ₫
  17.575.388  - 219.692.355  17.575.388 ₫ - 219.692.355 ₫
 35. Khuy Măng Sét Arius

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  27.452.700,00 ₫
  16.471.620  - 205.895.250  16.471.620 ₫ - 205.895.250 ₫
 36. Khuy Măng Sét Arnulfo

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  30.650.798,00 ₫
  18.390.478  - 229.880.985  18.390.478 ₫ - 229.880.985 ₫
 37. Khuy Măng Sét Avdiel

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  37.075.295,00 ₫
  22.245.177  - 278.064.712  22.245.177 ₫ - 278.064.712 ₫
 38. Khuy Măng Sét Blasian

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  28.160.243,00 ₫
  16.896.145  - 211.201.822  16.896.145 ₫ - 211.201.822 ₫
 39. Khuy Măng Sét Darrion

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  30.650.798,00 ₫
  18.390.478  - 229.880.985  18.390.478 ₫ - 229.880.985 ₫
 40. Khuy Măng Sét Fabius

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  26.547.043,00 ₫
  15.928.225  - 199.102.822  15.928.225 ₫ - 199.102.822 ₫
 41. Khuy Măng Sét Farall

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  34.103.611,00 ₫
  20.462.166  - 255.777.082  20.462.166 ₫ - 255.777.082 ₫
 42. Khuy Măng Sét Feodras

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  24.962.145,00 ₫
  14.977.287  - 187.216.087  14.977.287 ₫ - 187.216.087 ₫
 43. Khuy Măng Sét Gervasio

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  24.509.317,00 ₫
  14.705.590  - 183.819.877  14.705.590 ₫ - 183.819.877 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Medardo

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  25.867.801,00 ₫
  15.520.680  - 194.008.507  15.520.680 ₫ - 194.008.507 ₫
 46. Khuy Măng Sét Ravindra

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  27.226.286,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 47. Khuy Măng Sét Rodion

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  25.414.973,00 ₫
  15.248.983  - 190.612.297  15.248.983 ₫ - 190.612.297 ₫
 48. Khuy Măng Sét Savion

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  25.867.801,00 ₫
  15.520.680  - 194.008.507  15.520.680 ₫ - 194.008.507 ₫
 49. Khuy Măng Sét Aireus

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.424 crt - AAA

  39.877.168,00 ₫
  17.697.085  - 248.291.274  17.697.085 ₫ - 248.291.274 ₫
 50. Khuy Măng Sét Ajulius

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  48.226.186,00 ₫
  20.471.506  - 326.814.487  20.471.506 ₫ - 326.814.487 ₫
 51. Khuy Măng Sét Akerion

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.4 crt - VS

  62.348.760,00 ₫
  22.266.686  - 460.964.790  22.266.686 ₫ - 460.964.790 ₫
 52. Khuy Măng Sét Aaridon

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  28.301.751,00 ₫
  17.038.220  - 214.626.334  17.038.220 ₫ - 214.626.334 ₫
 53. Khuy măng sét Uriel

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  33.933.801,00 ₫
  18.324.252  - 254.503.507  18.324.252 ₫ - 254.503.507 ₫
 54. Khuy măng sét Daxton

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  39.650.755,00 ₫
  20.971.598  - 268.470.425  20.971.598 ₫ - 268.470.425 ₫
 55. Khuy măng sét Fawella

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  27.565.906,00 ₫
  16.556.525  - 238.130.943  16.556.525 ₫ - 238.130.943 ₫
 56. Khuy măng sét Tetra

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  24.424.412,00 ₫
  16.304.639  - 197.673.588  16.304.639 ₫ - 197.673.588 ₫
 57. Khuy măng sét Boudicca

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  27.452.699,00 ₫
  12.817.297  - 172.272.765  12.817.297 ₫ - 172.272.765 ₫
 58. Khuy măng sét Caillotti

  Vàng Trắng-Vàng 9K
  19.415.002,00 ₫
  12.619.751  - 145.612.515  12.619.751 ₫ - 145.612.515 ₫
 59. Khuy măng sét Doxey

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  36.424.354,00 ₫
  17.370.483  - 860.543.084  17.370.483 ₫ - 860.543.084 ₫
 60. Khuy măng sét Ignacio

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  35.433.794,00 ₫
  21.324.804  - 286.979.770  21.324.804 ₫ - 286.979.770 ₫
 61. Khuy măng sét Herakleios

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.096 crt - VS

  49.414.859,00 ₫
  25.136.484  - 389.120.791  25.136.484 ₫ - 389.120.791 ₫
 62. Khuy măng sét Bainek

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.196 crt - VS

  20.631.977,00 ₫
  12.498.902  - 158.079.434  12.498.902 ₫ - 158.079.434 ₫
 63. Khuy măng sét Magnesite

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.496 crt - VS

  22.584.798,00 ₫
  13.373.993  - 199.937.730  13.373.993 ₫ - 199.937.730 ₫
 64. Khuy măng sét Rickeyas

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.284 crt - VS

  23.518.755,00 ₫
  12.520.695  - 183.282.145  12.520.695 ₫ - 183.282.145 ₫

You’ve viewed 60 of 90 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng