Đang tải...
Tìm thấy 1262 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.320.672,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 2. Khuy măng sét Sigilyph

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  6.58 crt - VS

  66.282.703,00 ₫
  16.482.940  - 2.327.988.960  16.482.940 ₫ - 2.327.988.960 ₫
 3. Khuy măng sét Latias

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  18.820.665,00 ₫
  12.438.620  - 163.442.620  12.438.620 ₫ - 163.442.620 ₫
 4. Khuy măng sét Considerare

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  15.64 crt - AAAAA

  52.952.579,00 ₫
  34.419.176  - 519.577.724  34.419.176 ₫ - 519.577.724 ₫
 5. Khuy măng sét Gorina

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  18.622.552,00 ₫
  10.698.062  - 148.697.403  10.698.062 ₫ - 148.697.403 ₫
 6. Khuy măng sét Scrafty

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  25.301.766,00 ₫
  13.883.707  - 190.357.585  13.883.707 ₫ - 190.357.585 ₫
 7. Khuy măng sét Flavio

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  16.896.146,00 ₫
  12.672.109  - 126.721.095  12.672.109 ₫ - 126.721.095 ₫
 8. Khuy măng sét Didier

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  18.056.518,00 ₫
  10.638.628  - 124.287.144  10.638.628 ₫ - 124.287.144 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  21.424.426,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 11. Khuy măng sét Corrado

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  18.282.932,00 ₫
  13.712.199  - 137.121.990  13.712.199 ₫ - 137.121.990 ₫
 12. Khuy măng sét Reform

  Vàng Hồng 9K
  25.726.293,00 ₫
  18.522.930  - 192.947.197  18.522.930 ₫ - 192.947.197 ₫
 13. Khuy măng sét Artsel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  168.027.505,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 14. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  47.914.867,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 15. Khuy măng sét Favela

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  30.141.366,00 ₫
  19.276.323  - 213.324.457  19.276.323 ₫ - 213.324.457 ₫
 16. Khuy măng sét Parox

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  24.905.542,00 ₫
  18.679.156  - 186.791.565  18.679.156 ₫ - 186.791.565 ₫
 17. Khuy măng sét Erlend

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.96 crt - AAA

  29.575.330,00 ₫
  17.235.766  - 274.328.882  17.235.766 ₫ - 274.328.882 ₫
 18. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  20.150.847,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  40.131.884,00 ₫
  22.436.214  - 355.342.651  22.436.214 ₫ - 355.342.651 ₫
 21. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  23.660.264,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 22. Khuy măng sét Khontkar

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  19.981.037,00 ₫
  14.985.777  - 149.857.777  14.985.777 ₫ - 149.857.777 ₫
 23. Khuy măng sét Leuna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  32.914.937,00 ₫
  18.998.966  - 217.541.415  18.998.966 ₫ - 217.541.415 ₫
 24. Khuy măng sét Reidy

  Vàng Hồng 9K
  21.990.461,00 ₫
  13.853.990  - 164.928.457  13.853.990 ₫ - 164.928.457 ₫
 25. Khuy măng sét Zaur

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  35.207.379,00 ₫
  17.347.558  - 218.899.900  17.347.558 ₫ - 218.899.900 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  29.490.425,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 28. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - VS

  34.537.619,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 29. Khuy Măng Sét Yadiel

  Vàng Hồng 9K
  25.669.689,00 ₫
  15.401.813  - 192.522.667  15.401.813 ₫ - 192.522.667 ₫
 30. Khuy Măng Sét Ravindra

  Vàng Hồng 9K
  27.226.286,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 31. Khuy măng sét Algonquin

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  19.415.002,00 ₫
  14.561.251  - 145.612.515  14.561.251 ₫ - 145.612.515 ₫
 32. Khuy măng sét Edgardo

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  16.273.507,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫
 33. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  24.933.843,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 34. Khuy măng sét Apollo

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  3.472 crt - VS

  1.363.267.122,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 35. Khuy măng sét VIP

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  33.254.559,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 36. Khuy măng sét Black Magic

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  15.424.455,00 ₫
  11.568.341  - 115.683.412  11.568.341 ₫ - 115.683.412 ₫
 37. Khuy măng sét Wilfredo

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - VS

  37.499.821,00 ₫
  17.363.124  - 225.140.436  17.363.124 ₫ - 225.140.436 ₫
 38. Khuy Măng Sét Adicus

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  32.830.032,00 ₫
  19.426.322  - 250.640.315  19.426.322 ₫ - 250.640.315 ₫
 39. Khuy Măng Sét Adhruth

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  23.971.583,00 ₫
  14.752.571  - 179.121.787  14.752.571 ₫ - 179.121.787 ₫
 40. Khuy Măng Sét Bledig

  Vàng Hồng 9K
  34.556.439,00 ₫
  20.733.863  - 259.173.292  20.733.863 ₫ - 259.173.292 ₫
 41. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  37.216.803,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 42. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  39.169.625,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 43. Khuy măng sét Alcander

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  18.367.837,00 ₫
  13.775.877  - 137.758.777  13.775.877 ₫ - 137.758.777 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  25.669.689,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 46. Khuy măng sét Dark Style

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  16.273.507,00 ₫
  12.205.130  - 122.051.302  12.205.130 ₫ - 122.051.302 ₫
 47. Khuy măng sét Oswald

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  22.754.609,00 ₫
  17.065.956  - 170.659.567  17.065.956 ₫ - 170.659.567 ₫
 48. Khuy Măng Sét Briand

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  29.801.744,00 ₫
  17.605.953  - 242.546.015  17.605.953 ₫ - 242.546.015 ₫
 49. Khuy Măng Sét Plutus

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  36.679.069,00 ₫
  17.439.539  - 236.546.043  17.439.539 ₫ - 236.546.043 ₫
 50. Khuy Măng Sét Adelbert

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  46.499.779,00 ₫
  30.696.080  - 393.578.319  30.696.080 ₫ - 393.578.319 ₫
 51. Khuy Măng Sét Abderus

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  79.188.302,00 ₫
  15.690.491  - 724.355.056  15.690.491 ₫ - 724.355.056 ₫
 52. Khuy Măng Sét Rojelio

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  27.226.286,00 ₫
  16.335.771  - 204.197.145  16.335.771 ₫ - 204.197.145 ₫
 53. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  45.028.087,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 54. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  39.226.228,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 55. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  35.886.621,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 56. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  61.301.595,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 57. Khuy măng sét Smooth Life

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  45.565.821,00 ₫
  17.569.728  - 335.036.147  17.569.728 ₫ - 335.036.147 ₫
 58. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  27.990.432,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 59. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.34 crt - AAA

  97.556.140,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 60. Khuy măng sét Jazzy Mood

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  2.24 crt - AAA

  31.160.228,00 ₫
  18.551.798  - 409.215.035  18.551.798 ₫ - 409.215.035 ₫
 61. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  2.4 crt - VS

  148.329.484,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 62. Khuy măng sét Absolute Confidence

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.016 crt - AAA

  99.084.434,00 ₫
  20.186.224  - 323.333.366  20.186.224 ₫ - 323.333.366 ₫
 63. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  2.56 crt - SI

  222.112.154,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 64. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương & Đá Swarovski

  18.12 crt - SI

  7.416.530.887,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫

You’ve viewed 60 of 1262 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng