Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 3. Nhẫn Rondek B 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.672.141,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Ehtel 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 5. Nhẫn nam Viaggio 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  22.624.591,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 6. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair 0.5 Carat

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  43.492.901,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  17.160.806,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  16.493.819,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Aizaya 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  16.179.656,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 11. Nhẫn Abworn 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Abworn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.347.011,00 ₫
  7.260.892  - 120.379.523  7.260.892 ₫ - 120.379.523 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng