Đang tải...
Tìm thấy 203 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Buizel 0.045 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 2. Nhẫn nam Abel 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 3. Nhẫn nam Keavy 0.055 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  24.628.528,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 4. Nhẫn nam Solfrid 0.015 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  13.579.026,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 5. Nhẫn nam Ares 0.07 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  29.897.381,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 6. Nhẫn nam Allame 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 7. Nhẫn nam Expai 0.048 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 8. Nhẫn nam Cassant 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.712.747,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Bellanca 0.025 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 11. Nhẫn nam Pineiro 0.07 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  20.891.558,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 12. Nhẫn nam Backmos 0.06 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.572.148,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 13. Nhẫn nam Beamard 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 14. Nhẫn nam Cravate 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 15. Nhẫn nam Ricky 0.015 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ricky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  13.685.279,00 ₫
  7.664.816  - 77.891.835  7.664.816 ₫ - 77.891.835 ₫
 16. Nhẫn nam Marcellus 0.08 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcellus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  24.072.390,00 ₫
  9.493.017  - 133.411.069  9.493.017 ₫ - 133.411.069 ₫
 17. Nhẫn Pinky của Nam Buxera 0.04 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Buxera

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.064 crt - AAA

  16.038.796,00 ₫
  7.609.392  - 113.485.247  7.609.392 ₫ - 113.485.247 ₫
 18. Nhẫn nam Myrtille 0.075 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Myrtille

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  20.432.480,00 ₫
  9.436.240  - 118.554.569  9.436.240 ₫ - 118.554.569 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Jamaal 0.06 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Jamaal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.095.108,00 ₫
  7.556.671  - 92.058.910  7.556.671 ₫ - 92.058.910 ₫
 21. Nhẫn nam Degrafer 0.075 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Degrafer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.075 crt - VS

  18.850.852,00 ₫
  8.857.121  - 108.415.926  8.857.121 ₫ - 108.415.926 ₫
 22. Nhẫn nam Genesect 0.015 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Genesect

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  20.804.231,00 ₫
  10.175.145  - 118.649.198  10.175.145 ₫ - 118.649.198 ₫
 23. Nhẫn nam Adent 0.016 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Adent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  23.329.160,00 ₫
  11.037.336  - 132.802.749  11.037.336 ₫ - 132.802.749 ₫
 24. Nhẫn nam Cacedl 0.09 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacedl

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  40.824.947,00 ₫
  20.818.020  - 230.512.260  20.818.020 ₫ - 230.512.260 ₫
 25. Nhẫn nam Kashton 0.032 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Kashton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  26.091.737,00 ₫
  11.777.051  - 150.024.926  11.777.051 ₫ - 150.024.926 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Arches 0.04 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Arches

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  26.461.055,00 ₫
  10.779.949  - 147.618.691  10.779.949 ₫ - 147.618.691 ₫
 28. Nhẫn nam Darmanitan 0.015 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Darmanitan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  19.668.972,00 ₫
  9.368.108  - 112.768.778  9.368.108 ₫ - 112.768.778 ₫
 29. Nhẫn nam Plante 0.09 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  20.875.607,00 ₫
  8.908.220  - 114.080.048  8.908.220 ₫ - 114.080.048 ₫
 30. Nhẫn nam Croche 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.350.265,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 31. Nhẫn nam Fine Tune 0.06 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.485.540,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 32. Nhẫn Pinky của Nam Meavia 0.022 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Meavia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.158 crt - VS

  14.755.379,00 ₫
  7.494.487  - 114.850.581  7.494.487 ₫ - 114.850.581 ₫
 33. Nhẫn nam Levi

  Nhẫn nam GLAMIRA Levi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAA

  25.606.976,00 ₫
  13.683.117  - 149.416.609  13.683.117 ₫ - 149.416.609 ₫
 34. Nhẫn Pinky của Nam Bazot 0.07 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bazot

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  17.145.937,00 ₫
  8.400.206  - 103.603.443  8.400.206 ₫ - 103.603.443 ₫
 35. Nhẫn Pinky của Nam Puzeni 0.04 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Puzeni

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  11.885.466,00 ₫
  5.816.879  - 90.315.060  5.816.879 ₫ - 90.315.060 ₫
 36. Nhẫn Pinky của Nam Cwealf 0.04 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Cwealf

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  26.363.994,00 ₫
  10.946.493  - 163.421.460  10.946.493 ₫ - 163.421.460 ₫
 37. Nhẫn nam Thachis 0.06 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Thachis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  17.510.387,00 ₫
  8.540.795  - 103.900.842  8.540.795 ₫ - 103.900.842 ₫
 38. Nhẫn nam Croiser 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Croiser

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 63.471.708  5.075.270 ₫ - 63.471.708 ₫
 39. Nhẫn nam Stoltz 0.07 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Stoltz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  24.681.248,00 ₫
  10.543.380  - 132.194.425  10.543.380 ₫ - 132.194.425 ₫
 40. Nhẫn nam Weldon 0.088 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Weldon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.800.985,00 ₫
  8.976.351  - 114.593.734  8.976.351 ₫ - 114.593.734 ₫
 41. Nhẫn Pinky của Nam Cail 0.04 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Cail

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  16.596.017,00 ₫
  8.154.175  - 97.547.295  8.154.175 ₫ - 97.547.295 ₫
 42. Nhẫn nam Armin 0.072 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Armin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  23.221.014,00 ₫
  11.562.923  - 139.832.210  11.562.923 ₫ - 139.832.210 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Gharma 0.056 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Gharma

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  18.561.832,00 ₫
  8.874.695  - 107.320.950  8.874.695 ₫ - 107.320.950 ₫
 44. Nhẫn nam Paul 0.07 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  33.841.990,00 ₫
  11.582.389  - 162.137.233  11.582.389 ₫ - 162.137.233 ₫
 45. Nhẫn Pinky của Nam Eidina 0.048 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Eidina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.019.177,00 ₫
  6.869.946  - 77.824.243  6.869.946 ₫ - 77.824.243 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Pinky của Nam Came 0.064 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Came

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.064 crt - VS1

  26.159.598,00 ₫
  9.795.824  - 136.817.649  9.795.824 ₫ - 136.817.649 ₫
 48. Nhẫn nam Bemeaned 0.045 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Bemeaned

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  22.904.418,00 ₫
  10.667.207  - 126.733.079  10.667.207 ₫ - 126.733.079 ₫
 49. Nhẫn nam Finnegan 0.032 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Finnegan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  27.276.473,00 ₫
  12.133.932  - 154.485.934  12.133.932 ₫ - 154.485.934 ₫
 50. Nhẫn nam Nicolas 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  37.016.332,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 51. Nhẫn nam Fasciata 0.045 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Fasciata

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.045 crt - AAA

  19.962.588,00 ₫
  10.221.918  - 116.391.659  10.221.918 ₫ - 116.391.659 ₫
 52. Nhẫn nam Mercredi 0.045 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Mercredi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  20.597.402,00 ₫
  10.368.996  - 118.013.842  10.368.996 ₫ - 118.013.842 ₫
 53. Nhẫn Pinky của Nam Ofenge 0.07 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ofenge

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.294 crt - VS

  16.365.125,00 ₫
  8.137.953  - 113.552.840  8.137.953 ₫ - 113.552.840 ₫
 54. Nhẫn nam Altavius 0.032 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Altavius

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - VS

  24.581.756,00 ₫
  11.582.930  - 142.927.879  11.582.930 ₫ - 142.927.879 ₫
 55. Nhẫn nam Ramsey 0.04 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramsey

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  18.946.830,00 ₫
  9.633.065  - 106.672.073  9.633.065 ₫ - 106.672.073 ₫
 56. Nhẫn nam Senon 0.02 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  39.415.271,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 57. Nhẫn nam Vichy 0.04 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vichy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  18.091.940,00 ₫
  9.595.215  - 106.266.533  9.595.215 ₫ - 106.266.533 ₫
 58. Nhẫn nam Chenu 0.016 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Chenu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  18.652.133,00 ₫
  8.840.088  - 106.861.328  8.840.088 ₫ - 106.861.328 ₫
 59. Nhẫn nam Chillaid 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Chillaid

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  17.741.548,00 ₫
  8.363.166  - 102.156.995  8.363.166 ₫ - 102.156.995 ₫
 60. Nhẫn nam Gingy 0.048 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Gingy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  30.373.491,00 ₫
  12.914.742  - 177.940.002  12.914.742 ₫ - 177.940.002 ₫
 61. Nhẫn nam Tynix 0.04 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Tynix

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  47.630.279,00 ₫
  20.303.248  - 275.433.230  20.303.248 ₫ - 275.433.230 ₫
 62. Nhẫn nam Banca 0.09 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Banca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  23.743.628,00 ₫
  10.865.384  - 127.138.627  10.865.384 ₫ - 127.138.627 ₫
 63. Nhẫn nam Addison 0.03 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Addison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  31.774.518,00 ₫
  16.559.789  - 180.102.917  16.559.789 ₫ - 180.102.917 ₫
 64. Nhẫn nam Sigrun 0.04 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sigrun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  20.001.249,00 ₫
  8.944.989  - 114.782.990  8.944.989 ₫ - 114.782.990 ₫

You’ve viewed 60 of 203 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng