Đang tải...
Tìm thấy 316 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Hercules 0.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 2. Nhẫn nam Deangelo 0.18 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  25.157.901,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 3. Nhẫn nam Quera 0.105 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - AAA

  25.001.359,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 4. Nhẫn nam Amir 0.24 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.129.352,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 5. Nhẫn nam Powerful Mind 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  23.419.731,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 6. Nhẫn nam Tobias 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  31.851.841,00 ₫
  11.781.107  - 231.499.095  11.781.107 ₫ - 231.499.095 ₫
 7. Nhẫn nam Yannis 0.15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Yannis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  28.554.484,00 ₫
  13.650.673  - 168.098.759  13.650.673 ₫ - 168.098.759 ₫
 8. Nhẫn nam Uptodate 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  15.729.231,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Zander 0.204 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Zander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  34.630.911,00 ₫
  12.815.248  - 184.090.779  12.815.248 ₫ - 184.090.779 ₫
 11. Nhẫn nam Ernesto 0.24 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.208.306,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 12. Nhẫn nam Tanner 0.216 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Tanner

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.676 crt - AAA

  39.595.333,00 ₫
  14.469.876  - 243.489.730  14.469.876 ₫ - 243.489.730 ₫
 13. Nhẫn Pinky của Nam Ulutal 0.112 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ulutal

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  19.616.252,00 ₫
  8.874.695  - 112.241.573  8.874.695 ₫ - 112.241.573 ₫
 14. Nhẫn nam Hyndsw 0.216 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hyndsw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  19.349.674,00 ₫
  8.769.253  - 120.163.238  8.769.253 ₫ - 120.163.238 ₫
 15. Nhẫn nam Fernando 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 16. Nhẫn nam Hwardi 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  15.774.921,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 17. Nhẫn nam Ciprian 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  21.790.518,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 18. Nhẫn nam Andrei 0.15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Andrei

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  26.587.585,00 ₫
  11.074.105  - 143.157.688  11.074.105 ₫ - 143.157.688 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Claudiu 0.24 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Claudiu

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  12.027.408  - 175.425.615  12.027.408 ₫ - 175.425.615 ₫
 21. Nhẫn nam Silent Approval 0.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - M 0.228 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - M

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.972 crt - VS

  65.317.755,00 ₫
  15.914.700  - 289.694.924  15.914.700 ₫ - 289.694.924 ₫
 23. Nhẫn nam Evarado 0.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  36.403.146,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 24. Nhẫn nam Cornel 0.16 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cornel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  33.561.622,00 ₫
  9.489.772  - 151.876.920  9.489.772 ₫ - 151.876.920 ₫
 25. Nhẫn nam John 0.235 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA John

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  33.881.733,00 ₫
  13.365.168  - 170.937.575  13.365.168 ₫ - 170.937.575 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Pinky của Nam Dekand 0.11 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Dekand

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  17.069.964,00 ₫
  7.503.949  - 91.666.876  7.503.949 ₫ - 91.666.876 ₫
 28. Nhẫn nam Cacnea 0.144 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacnea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  22.448.584,00 ₫
  8.533.495  - 118.459.939  8.533.495 ₫ - 118.459.939 ₫
 29. Nhẫn nam Albeiro 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.104.529,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 30. Nhẫn nam Mantine 0.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Mantine

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAAAA

  31.663.398,00 ₫
  13.535.498  - 191.012.097  13.535.498 ₫ - 191.012.097 ₫
 31. Nhẫn nam Deharo 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Deharo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  28.847.827,00 ₫
  10.598.264  - 150.890.092  10.598.264 ₫ - 150.890.092 ₫
 32. Nhẫn nam Boone 0.105 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Boone

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.105 crt - AAA

  22.103.870,00 ₫
  10.278.154  - 125.313.670  10.278.154 ₫ - 125.313.670 ₫
 33. Nhẫn nam Ansgar 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAAAA

  19.408.884,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 34. Nhẫn nam Solomon 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Solomon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  32.264.146,00 ₫
  13.885.890  - 190.876.915  13.885.890 ₫ - 190.876.915 ₫
 35. Nhẫn nam Wells 0.115 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Wells

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.115 crt - VS

  24.775.605,00 ₫
  9.700.656  - 130.585.761  9.700.656 ₫ - 130.585.761 ₫
 36. Nhẫn nam Amun 0.192 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Amun

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  21.888.120,00 ₫
  10.526.348  - 142.184.374  10.526.348 ₫ - 142.184.374 ₫
 37. Nhẫn nam Blaken 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  27.113.984,00 ₫
  10.250.036  - 145.388.187  10.250.036 ₫ - 145.388.187 ₫
 38. Nhẫn nam Surrett 0.18 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  24.627.988,00 ₫
  10.764.809  - 142.752.143  10.764.809 ₫ - 142.752.143 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - A 0.132 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAA

  39.724.027,00 ₫
  15.296.108  - 270.823.524  15.296.108 ₫ - 270.823.524 ₫
 40. Nhẫn nam Bastiodon 0.19 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  40.202.301,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 41. Nhẫn nam Minnsi 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  22.882.519,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 42. Nhẫn nam Justin 0.235 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Justin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  26.302.352,00 ₫
  9.835.838  - 127.544.172  9.835.838 ₫ - 127.544.172 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Bicelar 0.12 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bicelar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.414.061,00 ₫
  7.210.604  - 87.800.672  7.210.604 ₫ - 87.800.672 ₫
 44. Nhẫn nam Lauden 0.21 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - AAA

  32.864.083,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 45. Nhẫn nam Zain 0.135 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Zain

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.135 crt - AAAAA

  25.819.481,00 ₫
  12.219.907  - 159.014.525  12.219.907 ₫ - 159.014.525 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Pinky của Nam Halimx 0.12 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Halimx

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  14.946.256,00 ₫
  7.416.081  - 96.114.362  7.416.081 ₫ - 96.114.362 ₫
 48. Nhẫn nam Pedro 0.198 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - AAA

  36.764.083,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 49. Nhẫn nam Thiago 0.16 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Thiago

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAAAA

  34.248.887,00 ₫
  15.686.513  - 209.924.049  15.686.513 ₫ - 209.924.049 ₫
 50. Nhẫn nam Brome 0.145 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Brome

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  34.976.707,00 ₫
  13.611.200  - 188.321.977  13.611.200 ₫ - 188.321.977 ₫
 51. Nhẫn Pinky của Nam Randsa 0.25 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Randsa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  19.033.889,00 ₫
  8.277.191  - 293.087.994  8.277.191 ₫ - 293.087.994 ₫
 52. Nhẫn nam Catapulten 0.222 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Catapulten

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.222 crt - VS1

  12.289.931,00 ₫
  7.130.036  - 224.685.650  7.130.036 ₫ - 224.685.650 ₫
 53. Nhẫn Pinky của Nam Bebdoo 0.2 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bebdoo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  20.651.475,00 ₫
  8.154.175  - 207.774.660  8.154.175 ₫ - 207.774.660 ₫
 54. Nhẫn nam Elumelm 0.18 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  25.092.744,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 55. Nhẫn Pinky của Nam Sparo 0.12 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sparo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  19.302.631,00 ₫
  9.577.641  - 172.559.763  9.577.641 ₫ - 172.559.763 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - E 0.132 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - E

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  61.315.829,00 ₫
  15.324.226  - 271.229.072  15.324.226 ₫ - 271.229.072 ₫
 57. Nhẫn nam Terra 0.24 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Terra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  30.573.290,00 ₫
  13.664.191  - 166.300.838  13.664.191 ₫ - 166.300.838 ₫
 58. Nhẫn nam Aubin 0.195 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Aubin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.195 crt - AAA

  22.921.991,00 ₫
  9.417.315  - 141.941.050  9.417.315 ₫ - 141.941.050 ₫
 59. Nhẫn nam Costel 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Costel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  33.213.663,00 ₫
  13.399.234  - 161.461.320  13.399.234 ₫ - 161.461.320 ₫
 60. Nhẫn Pinky của Nam Gaveler 0.136 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Gaveler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.136 crt - AAA

  14.470.415,00 ₫
  6.851.021  - 85.353.881  6.851.021 ₫ - 85.353.881 ₫
 61. Nhẫn nam Scelfi 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Scelfi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  20.373.811,00 ₫
  9.317.010  - 119.865.832  9.317.010 ₫ - 119.865.832 ₫
 62. Nhẫn nam Katricesr 0.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Katricesr

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  28.134.337,00 ₫
  9.044.483  - 221.360.445  9.044.483 ₫ - 221.360.445 ₫
 63. Nhẫn nam Antorion 0.204 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  39.018.647,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 64. Nhẫn nam Ches 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ches

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  17.591.496,00 ₫
  8.540.795  - 107.496.682  8.540.795 ₫ - 107.496.682 ₫

You’ve viewed 60 of 316 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng