Đang tải...
Tìm thấy 210 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 2. Nhẫn nam Bastiodon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  33.606.233,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 3. Nhẫn nam Draughn Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Draughn

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.196.875,00 ₫
  11.733.793  - 162.123.710  11.733.793 ₫ - 162.123.710 ₫
 4. Nhẫn nam Desaveu Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.299.479,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 5. Nhẫn nam Addison Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Addison

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.440.897,00 ₫
  16.559.789  - 180.102.917  16.559.789 ₫ - 180.102.917 ₫
 6. Nhẫn nam Rodas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  52.802.071,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 7. Nhẫn nam Malachi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  33.525.124,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 8. Nhẫn nam Silverio Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  26.603.808,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  20.006.928,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 11. Nhẫn nam Undrais Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  27.225.645,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 12. Nhẫn nam Alonzito Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  230.052.648,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 13. Nhẫn nam Averyon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Averyon

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  28.739.683,00 ₫
  15.696.787  - 212.708.802  15.696.787 ₫ - 212.708.802 ₫
 14. Nhẫn nam Ernesto Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  19.709.528,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 15. Nhẫn nam Fernando Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 16. Nhẫn nam Evarado Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  28.496.355,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 17. Nhẫn nam Apollon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apollon

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - VS

  17.222.180,00 ₫
  11.517.502  - 128.531.002  11.517.502 ₫ - 128.531.002 ₫
 18. Nhẫn nam Brava Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brava

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  25.414.206,00 ₫
  16.484.087  - 184.077.263  16.484.087 ₫ - 184.077.263 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Lauden Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  27.252.681,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 21. Nhẫn nam Warian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Warian

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - VS

  28.090.809,00 ₫
  16.313.757  - 206.909.492  16.313.757 ₫ - 206.909.492 ₫
 22. Nhẫn nam Rafael Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  33.714.379,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 23. Nhẫn nam Timo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Timo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  45.096.699,00 ₫
  13.020.725  - 281.773.261  13.020.725 ₫ - 281.773.261 ₫
 24. Nhẫn nam Baldemar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  3.024 crt - SI

  657.930.570,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 25. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Bettino Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bettino

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  25.251.989,00 ₫
  25.251.989  - 189.389.917  25.251.989 ₫ - 189.389.917 ₫
 28. Nhẫn nam Edmondo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Edmondo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  30.226.684,00 ₫
  20.307.032  - 225.037.395  20.307.032 ₫ - 225.037.395 ₫
 29. Nhẫn nam Cacedl Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacedl

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  31.605.539,00 ₫
  20.818.020  - 230.512.260  20.818.020 ₫ - 230.512.260 ₫
 30. Nhẫn nam Senon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  30.145.575,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 31. Nhẫn nam Baynard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  70.213.506,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 32. Nhẫn nam Theunis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Theunis

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  30.010.393,00 ₫
  15.605.404  - 225.077.947  15.605.404 ₫ - 225.077.947 ₫
 33. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 34. Nhẫn nam Ajax Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ajax

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  24.224.605,00 ₫
  15.272.856  - 179.318.858  15.272.856 ₫ - 179.318.858 ₫
 35. Nhẫn nam Baron Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baron

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.288 crt - VS

  32.389.595,00 ₫
  28.631.537  - 244.584.702  28.631.537 ₫ - 244.584.702 ₫
 36. Nhẫn nam Cappi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cappi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - VS

  25.333.098,00 ₫
  17.335.733  - 187.848.843  17.335.733 ₫ - 187.848.843 ₫
 37. Nhẫn nam Ephore Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ephore

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - VS

  39.527.202,00 ₫
  23.075.559  - 265.578.461  23.075.559 ₫ - 265.578.461 ₫
 38. Nhẫn nam Fabian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fabian

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  35.309.525,00 ₫
  22.962.005  - 231.715.383  22.962.005 ₫ - 231.715.383 ₫
 39. Nhẫn nam Forte Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Forte

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  25.819.753,00 ₫
  16.957.224  - 192.390.955  16.957.224 ₫ - 192.390.955 ₫
 40. Nhẫn nam Grande Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Grande

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - VS

  36.066.545,00 ₫
  18.444.225  - 240.880.721  18.444.225 ₫ - 240.880.721 ₫
 41. Nhẫn nam Kenric Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kenric

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - VS

  26.820.099,00 ₫
  17.392.510  - 199.731.335  17.392.510 ₫ - 199.731.335 ₫
 42. Nhẫn nam Kyros Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kyros

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - VS

  35.579.889,00 ₫
  19.001.175  - 218.940.690  19.001.175 ₫ - 218.940.690 ₫
 43. Nhẫn nam Maschille Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Maschille

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.154 crt - VS

  31.362.213,00 ₫
  27.685.264  - 211.316.429  27.685.264 ₫ - 211.316.429 ₫
 44. Nhẫn nam Philemon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Philemon

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  28.928.937,00 ₫
  17.354.659  - 212.222.146  17.354.659 ₫ - 212.222.146 ₫
 45. Nhẫn nam Quera Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  19.871.746,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Roman Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  35.769.144,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 48. Nhẫn nam Salamon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Salamon

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  38.716.111,00 ₫
  18.168.454  - 288.099.778  18.168.454 ₫ - 288.099.778 ₫
 49. Nhẫn nam Arlo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  30.551.121,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫
 50. Nhẫn nam Bartoni Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bartoni

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS

  38.824.256,00 ₫
  15.386.409  - 288.816.240  15.386.409 ₫ - 288.816.240 ₫
 51. Nhẫn nam Bertlan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  37.120.963,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 52. Nhẫn nam Damian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  32.822.177,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 53. Nhẫn nam Dantae Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dantae

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  47.611.084,00 ₫
  18.071.123  - 353.757.654  18.071.123 ₫ - 353.757.654 ₫
 54. Nhẫn nam Elumelm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  19.385.092,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 55. Nhẫn nam Fransisco Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  21.169.493,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 56. Nhẫn nam Galeno Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Galeno

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  43.393.407,00 ₫
  16.795.006  - 322.368.404  16.795.006 ₫ - 322.368.404 ₫
 57. Nhẫn nam Guido Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  23.656.841,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 58. Nhẫn nam Hector Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  29.334.483,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 59. Nhẫn nam Lisandro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lisandro

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  28.631.537,00 ₫
  13.088.316  - 214.047.102  13.088.316 ₫ - 214.047.102 ₫
 60. Nhẫn nam Monte Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Monte

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  2.808 crt - AAA

  62.372.952,00 ₫
  14.494.749  - 675.058.118  14.494.749 ₫ - 675.058.118 ₫
 61. Nhẫn nam Navarro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Navarro

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  29.577.811,00 ₫
  14.684.815  - 221.306.375  14.684.815 ₫ - 221.306.375 ₫
 62. Nhẫn nam Nesto Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nesto

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  33.281.796,00 ₫
  16.462.998  - 263.402.032  16.462.998 ₫ - 263.402.032 ₫
 63. Nhẫn nam Nevada Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  184.198.929,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 64. Nhẫn nam Nicolas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  28.442.282,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫

You’ve viewed 60 of 210 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng