Đang tải...
Tìm thấy 190 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 2. Nhẫn nam Hyndsw Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hyndsw

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.167.415,00 ₫
  8.769.253  - 120.163.238  8.769.253 ₫ - 120.163.238 ₫
 3. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  20.006.928,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 4. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 5. Nhẫn nam Krista Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  14.653.723,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 6. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 7. Nhẫn nam Vito Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  156.594.774,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 8. Nhẫn nam Alonzito Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  230.052.648,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Undrais Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  27.225.645,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 11. Nhẫn nam Ernesto Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  18.087.344,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 12. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 13. Nhẫn nam Nicolas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  28.442.282,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 14. Nhẫn nam Norberto Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  146.429.092,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 15. Nhẫn nam Silverio Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  26.603.808,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 16. Nhẫn nam Fransisco Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  21.088.384,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 17. Nhẫn nam Hector Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAA

  26.090.116,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 18. Nhẫn nam Reyes Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  2.86 crt - SI

  657.552.061,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Yosgarth Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yosgarth

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  33.525.124,00 ₫
  15.756.808  - 251.438.430  15.756.808 ₫ - 251.438.430 ₫
 21. Nhẫn nam Senon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  30.037.429,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 22. Nhẫn nam Roman Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  32.714.032,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 23. Nhẫn nam Salamon Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Salamon

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  38.445.747,00 ₫
  18.168.454  - 288.099.778  18.168.454 ₫ - 288.099.778 ₫
 24. Nhẫn nam Arlo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  28.523.392,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫
 25. Nhẫn nam Bartoni Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bartoni

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  37.877.982,00 ₫
  15.386.409  - 288.816.240  15.386.409 ₫ - 288.816.240 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Bertlan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  35.985.435,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 28. Nhẫn nam Damian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - AAAAA

  32.065.159,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 29. Nhẫn nam Dantae Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dantae

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  46.583.701,00 ₫
  18.071.123  - 353.757.654  18.071.123 ₫ - 353.757.654 ₫
 30. Nhẫn nam Elumelm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  19.385.092,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 31. Nhẫn nam Galeno Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Galeno

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  43.393.407,00 ₫
  16.795.006  - 322.368.404  16.795.006 ₫ - 322.368.404 ₫
 32. Nhẫn nam Guido Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  23.656.841,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 33. Nhẫn nam Lisandro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lisandro

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  28.550.428,00 ₫
  13.088.316  - 214.047.102  13.088.316 ₫ - 214.047.102 ₫
 34. Nhẫn nam Monte Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Monte

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  2.808 crt - AAA

  62.372.952,00 ₫
  14.494.749  - 675.058.118  14.494.749 ₫ - 675.058.118 ₫
 35. Nhẫn nam Navarro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Navarro

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  29.172.265,00 ₫
  14.684.815  - 221.306.375  14.684.815 ₫ - 221.306.375 ₫
 36. Nhẫn nam Nesto Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nesto

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  33.281.796,00 ₫
  16.462.998  - 263.402.032  16.462.998 ₫ - 263.402.032 ₫
 37. Nhẫn nam Nevada Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  184.198.929,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 38. Nhẫn nam Oliverios Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Oliverios

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  27.739.337,00 ₫
  13.201.328  - 199.055.427  13.201.328 ₫ - 199.055.427 ₫
 39. Nhẫn nam Pedro Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - AAA

  28.550.428,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 40. Nhẫn nam Rafael Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  31.686.649,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 41. Nhẫn nam Evarado Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  28.063.772,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 42. Nhẫn nam Placido Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  134.181.606,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 43. Nhẫn nam Rodas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  42.906.751,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 44. Nhẫn nam Timo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Timo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  45.096.699,00 ₫
  13.020.725  - 281.773.261  13.020.725 ₫ - 281.773.261 ₫
 45. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  25.657.533,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Alphard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alphard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  31.145.921,00 ₫
  16.182.901  - 245.814.862  16.182.901 ₫ - 245.814.862 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nam Andarius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Andarius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen

  0.396 crt - AAA

  27.333.790,00 ₫
  13.745.300  - 212.668.246  13.745.300 ₫ - 212.668.246 ₫
 49. Nhẫn nam Arturas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arturas

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.522 crt - VS

  41.122.350,00 ₫
  14.453.654  - 241.826.996  14.453.654 ₫ - 241.826.996 ₫
 50. Nhẫn nam Baynard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  70.213.506,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 51. Nhẫn nam Brainard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brainard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.466 crt - VS

  117.527.190,00 ₫
  19.494.859  - 381.740.316  19.494.859 ₫ - 381.740.316 ₫
 52. Nhẫn nam Brensin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brensin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.99 crt - SI

  106.117.833,00 ₫
  17.650.977  - 441.842.212  17.650.977 ₫ - 441.842.212 ₫
 53. Nhẫn nam Colossus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Colossus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.402 crt - AAA

  29.794.102,00 ₫
  14.625.605  - 242.976.039  14.625.605 ₫ - 242.976.039 ₫
 54. Nhẫn nam Fernando Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 55. Nhẫn nam Machis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  34.309.179,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 56. Nhẫn nam Tovias Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tovias

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.8 crt - SI

  75.918.184,00 ₫
  17.135.123  - 307.511.906  17.135.123 ₫ - 307.511.906 ₫
 57. Nhẫn nam Vakaris Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vakaris

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  54.667.581,00 ₫
  22.964.710  - 341.064.066  22.964.710 ₫ - 341.064.066 ₫
 58. Nhẫn nam Tharollo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tharollo

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  31.957.014,00 ₫
  17.256.787  - 239.677.605  17.256.787 ₫ - 239.677.605 ₫
 59. Nhẫn nam Allius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Onyx Đen
  21.953.549,00 ₫
  12.733.058  - 164.651.617  12.733.058 ₫ - 164.651.617 ₫
 60. Nhẫn nam Altamis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Altamis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Onyx Đen
  33.119.578,00 ₫
  18.215.767  - 248.396.835  18.215.767 ₫ - 248.396.835 ₫
 61. Nhẫn nam Aramis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aramis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  26.063.080,00 ₫
  13.516.843  - 201.191.299  13.516.843 ₫ - 201.191.299 ₫
 62. Nhẫn nam Arkian Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arkian

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Onyx Đen
  34.228.070,00 ₫
  17.798.596  - 256.710.525  17.798.596 ₫ - 256.710.525 ₫
 63. Nhẫn nam Blasius Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Blasius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - AAAAA

  37.364.292,00 ₫
  20.550.360  - 305.538.251  20.550.360 ₫ - 305.538.251 ₫
 64. Nhẫn nam Blayton Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Blayton

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - AAA

  43.825.989,00 ₫
  23.396.211  - 341.902.197  23.396.211 ₫ - 341.902.197 ₫

You’ve viewed 60 of 190 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng