Đang tải...
Tìm thấy 1338 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Apirka Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng Hồng 9K
  10.544.192,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.246.791,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 3. Nhẫn nam Daphine Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Hồng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 4. Nhẫn nam Frazier Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Hồng 9K
  6.569.842,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 5. Nhẫn nam Expai Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  9.381.626,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 6. Nhẫn nam Croche Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  7.137.607,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 7. Nhẫn nam Heroic Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  23.873.132,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 8. Nhẫn nam Keavy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  18.979.545,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Bacote Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  10.652.337,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 11. Nhẫn nam Ramses Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  26.117.153,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 12. Nhẫn nam Andray Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  24.305.715,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 13. Nhẫn nam Plante Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.492.198,00 ₫
  8.908.220  - 114.080.048  8.908.220 ₫ - 114.080.048 ₫
 14. Nhẫn nam Solfrid Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.436.046,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 15. Nhẫn nam Cassant Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  6.650.952,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 16. Nhẫn nam Levi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Levi

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAA

  19.547.310,00 ₫
  13.683.117  - 149.416.609  13.683.117 ₫ - 149.416.609 ₫
 17. Nhẫn nam Raphael Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng Hồng 9K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  22.413.168,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 18. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng Hồng 9K
  6.083.187,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam No Rush Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  24.008.314,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 21. Nhẫn nam Envenira Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Envenira

  Vàng Hồng 9K
  13.626.341,00 ₫
  9.538.438  - 102.197.557  9.538.438 ₫ - 102.197.557 ₫
 22. Nhẫn nam Hercules Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.925.471,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 23. Nhẫn nam Artur Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Artur

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.436 crt - VS

  55.776.074,00 ₫
  15.091.172  - 432.122.633  15.091.172 ₫ - 432.122.633 ₫
 24. Nhẫn nam Abel Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.139.339,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 25. Nhẫn nam Orion Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Orion

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  34.336.216,00 ₫
  11.106.549  - 172.762.536  11.106.549 ₫ - 172.762.536 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Pinky của Nam Randsa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Randsa

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  15.086.306,00 ₫
  8.277.191  - 293.087.994  8.277.191 ₫ - 293.087.994 ₫
 28. Nhẫn nam Danner Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  10.733.446,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 29. Nhẫn nam Agrican Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agrican

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.525 crt - AAA

  33.200.687,00 ₫
  15.475.629  - 236.027.685  15.475.629 ₫ - 236.027.685 ₫
 30. Nhẫn nam Ernesto Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  19.709.528,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 31. Nhẫn nam Clanbella Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 9K & Black Onyx & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  17.627.726,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 32. Nhẫn nam Alecander Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  16.735.525,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 33. Nhẫn nam Deangelo Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  21.034.311,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 34. Nhẫn nam Montanha Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Montanha

  Vàng Hồng 9K
  13.599.304,00 ₫
  10.199.478  - 101.994.780  10.199.478 ₫ - 101.994.780 ₫
 35. Nhẫn nam Aoidh Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aoidh

  Vàng Hồng 9K
  11.625.648,00 ₫
  7.556.671  - 87.192.360  7.556.671 ₫ - 87.192.360 ₫
 36. Nhẫn nam Goetzinger Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng Hồng 9K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  17.330.326,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 37. Nhẫn Pinky của Nam Eidina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Eidina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.976.773,00 ₫
  6.869.946  - 77.824.243  6.869.946 ₫ - 77.824.243 ₫
 38. Nhẫn nam Peaceful Sail Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  46.799.992,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 39. Nhẫn nam Genesect Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Genesect

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  15.951.470,00 ₫
  10.175.145  - 118.649.198  10.175.145 ₫ - 118.649.198 ₫
 40. Nhẫn nam Honoya Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  81.244.352,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 41. Nhẫn nam Biqees Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng Hồng 9K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  33.389.941,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 42. Nhẫn nam Sceaux Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Hồng 9K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  15.897.397,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 43. Nhẫn nam Kemring Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kemring

  Vàng Hồng 9K
  21.115.421,00 ₫
  11.824.635  - 158.365.657  11.824.635 ₫ - 158.365.657 ₫
 44. Nhẫn nam Magical Day Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  20.547.656,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 45. Nhẫn nam Legend Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng Hồng 9K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  14.545.578,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Dvina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dvina

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.416 crt - AA

  18.411.781,00 ₫
  7.205.198  - 1.045.794.633  7.205.198 ₫ - 1.045.794.633 ₫
 48. Nhẫn nam Fernando Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 49. Nhẫn nam Allius Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allius

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen
  21.953.549,00 ₫
  12.733.058  - 164.651.617  12.733.058 ₫ - 164.651.617 ₫
 50. Nhẫn nam Klaen Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Klaen

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  23.737.950,00 ₫
  15.222.569  - 172.816.605  15.222.569 ₫ - 172.816.605 ₫
 51. Nhẫn nam Alake Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  251.843.980,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 52. Nhẫn nam Ford Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Hồng 9K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  19.709.528,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 53. Nhẫn nam Budew Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Budew

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.585 crt - VS

  53.396.870,00 ₫
  13.517.113  - 399.543.776  13.517.113 ₫ - 399.543.776 ₫
 54. Nhẫn nam Extine Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Extine

  Vàng Hồng 9K
  15.140.378,00 ₫
  9.538.438  - 113.552.835  9.538.438 ₫ - 113.552.835 ₫
 55. Nhẫn Pinky của Nam Owin Vàng Hồng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Owin

  Vàng Hồng 9K
  9.624.955,00 ₫
  6.737.468  - 72.187.162  6.737.468 ₫ - 72.187.162 ₫
 56. Nhẫn nam Edweaf Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Edweaf

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  29.361.520,00 ₫
  10.509.315  - 1.516.268.389  10.509.315 ₫ - 1.516.268.389 ₫
 57. Nhẫn nam Bellanca Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 58. Nhẫn nam Ares Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  23.007.968,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 59. Nhẫn nam Ansgar Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  15.437.778,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 60. Nhẫn nam Lorna Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lorna

  Vàng Hồng 9K
  16.492.198,00 ₫
  10.390.084  - 123.691.485  10.390.084 ₫ - 123.691.485 ₫
 61. Nhẫn nam Tqral Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tqral

  Vàng Hồng 9K
  17.086.999,00 ₫
  10.764.809  - 128.152.492  10.764.809 ₫ - 128.152.492 ₫
 62. Nhẫn nam Final Round Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  28.658.573,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 63. Nhẫn nam Powerful Mind Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  18.114.381,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 64. Nhẫn nam Bosmat Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosmat

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  40.797.913,00 ₫
  14.691.574  - 254.723.353  14.691.574 ₫ - 254.723.353 ₫

You’ve viewed 60 of 1338 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng