Đang tải...
Tìm thấy 1338 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Abel Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.139.339,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.246.791,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 3. Nhẫn nam Glangr Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Glangr

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  18.465.854,00 ₫
  10.935.138  - 155.486.276  10.935.138 ₫ - 155.486.276 ₫
 4. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 5. Nhẫn nam Daphine Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 6. Nhẫn nam Deangelo Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  21.034.311,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 7. Nhẫn nam Filippa Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  109.037.764,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 8. Nhẫn nam Hercules Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.925.471,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Ramses Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  26.117.153,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 11. Nhẫn nam Goetzinger Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  17.330.326,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 12. Nhẫn nam Yannis Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yannis

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  22.142.804,00 ₫
  13.650.673  - 168.098.759  13.650.673 ₫ - 168.098.759 ₫
 13. Nhẫn nam Final Round Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  28.658.573,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 14. Nhẫn nam Couchelle Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Couchelle

  Vàng Trắng 9K
  14.112.996,00 ₫
  9.173.447  - 105.847.470  9.173.447 ₫ - 105.847.470 ₫
 15. Nhẫn nam Kuchi Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 9K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  14.302.250,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 16. Nhẫn nam Marcellus Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcellus

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.817.327,00 ₫
  9.493.017  - 133.411.069  9.493.017 ₫ - 133.411.069 ₫
 17. Nhẫn nam Frazier Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Trắng 9K
  6.569.842,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 18. Nhẫn Pinky của Nam Bunnig Vàng Trắng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bunnig

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  21.169.494,00 ₫
  9.173.447  - 131.153.531  9.173.447 ₫ - 131.153.531 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 21. Nhẫn nam Stoltz Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Stoltz

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.493.236,00 ₫
  10.543.380  - 132.194.425  10.543.380 ₫ - 132.194.425 ₫
 22. Nhẫn nam Cassant Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  6.650.952,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 23. Nhẫn nam Clabon Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Clabon

  Vàng Trắng 9K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  18.330.672,00 ₫
  14.586.132  - 145.266.524  14.586.132 ₫ - 145.266.524 ₫
 24. Nhẫn nam Reece Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  194.526.831,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 25. Nhẫn nam Heroic Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  23.873.132,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Uptodate Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Trắng 9K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  12.058.230,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 28. Nhẫn nam Malachi Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  33.525.124,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 29. Nhẫn nam Pineiro Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 30. Nhẫn nam Ares Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  23.007.968,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 31. Nhẫn nam Ciprian Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  16.870.707,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 32. Nhẫn nam Apirka Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng Trắng 9K
  10.544.192,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 33. Nhẫn nam Mrot Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Mrot

  Vàng Trắng 9K
  22.521.313,00 ₫
  12.611.935  - 168.909.847  12.611.935 ₫ - 168.909.847 ₫
 34. Nhẫn nam Allame Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 35. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  20.006.928,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 36. Nhẫn nam Alain Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alain

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.399 crt - VS

  26.549.735,00 ₫
  9.353.509  - 135.046.770  9.353.509 ₫ - 135.046.770 ₫
 37. Nhẫn nam Finnegan Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Finnegan

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  21.007.275,00 ₫
  12.133.932  - 154.485.934  12.133.932 ₫ - 154.485.934 ₫
 38. Nhẫn nam Zwick Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - VS

  58.804.149,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 39. Nhẫn nam Amaud Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.02 crt - VS

  61.832.225,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 40. Nhẫn nam Legree Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.388 crt - VS

  200.123.364,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 41. Nhẫn nam Backmos Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 42. Nhẫn nam Fasciata Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fasciata

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen

  0.045 crt - AAA

  15.302.596,00 ₫
  10.221.918  - 116.391.659  10.221.918 ₫ - 116.391.659 ₫
 43. Nhẫn nam Ches Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ches

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  13.518.194,00 ₫
  8.540.795  - 107.496.682  8.540.795 ₫ - 107.496.682 ₫
 44. Nhẫn nam Ronita Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  32.984.396,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 45. Nhẫn nam Artek Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Artek

  Vàng Trắng 9K
  13.788.559,00 ₫
  8.686.792  - 103.414.192  8.686.792 ₫ - 103.414.192 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Raphael Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng Trắng 9K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  22.413.168,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 48. Nhẫn Pinky của Nam Eidina Vàng Trắng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Eidina

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.976.773,00 ₫
  6.869.946  - 77.824.243  6.869.946 ₫ - 77.824.243 ₫
 49. Nhẫn nam Flok Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Flok

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.425 crt - VS

  38.905.365,00 ₫
  11.052.476  - 753.693.465  11.052.476 ₫ - 753.693.465 ₫
 50. Nhẫn nam Cravate Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  6.813.170,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 51. Nhẫn nam Expai Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  9.381.626,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 52. Nhẫn nam Amir Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  23.927.205,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 53. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng Trắng 9K
  6.083.187,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 54. Nhẫn nam Magical Day Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  20.547.656,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 55. Nhẫn nam No Rush Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  24.008.314,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 56. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 57. Nhẫn nam Laban Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 9K & Đá Opal Đen

  3.7 crt - AAA

  19.682.492,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 58. Nhẫn nam Keaton Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  162.813.145,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 59. Nhẫn nam Vanhoy Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  807.468.848,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 60. Nhẫn nam Bolivie Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bolivie

  Vàng Trắng 9K
  11.679.720,00 ₫
  7.591.818  - 87.597.900  7.591.818 ₫ - 87.597.900 ₫
 61. Nhẫn nam Bacote Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  10.652.337,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 62. Nhẫn nam Ansgar Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  15.437.778,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 63. Nhẫn nam Mudkip Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Mudkip

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  16.329.980,00 ₫
  10.749.669  - 130.099.112  10.749.669 ₫ - 130.099.112 ₫
 64. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  26.468.626,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫

You’ve viewed 60 of 1338 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng