Đang tải...
Tìm thấy 210 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Leone Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  16.978.853,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 2. Nhẫn nam Wlongoa Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Wlongoa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.472 crt - AAA

  27.063.426,00 ₫
  12.309.127  - 184.320.588  12.309.127 ₫ - 184.320.588 ₫
 3. Nhẫn nam Hwardi Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  13.139.685,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 4. Nhẫn nam Minnsi Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  18.222.527,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 5. Nhẫn nam Bellanca Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 6. Nhẫn nam Krista Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  14.653.723,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 7. Nhẫn nam Desaveu Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.299.479,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 8. Nhẫn nam Undrais Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  27.225.645,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Bastiodon Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  33.606.233,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 11. Nhẫn nam Fernando Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 12. Nhẫn nam Baynard Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  70.213.506,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 13. Nhẫn nam Draughn Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Draughn

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.196.875,00 ₫
  11.733.793  - 162.123.710  11.733.793 ₫ - 162.123.710 ₫
 14. Nhẫn nam Bertlan Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  37.120.963,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 15. Nhẫn nam Cledwyn Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  18.033.272,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 16. Nhẫn nam Malachi Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  33.525.124,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 17. Nhẫn nam Beamard Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 18. Nhẫn nam Brava Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brava

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  25.414.206,00 ₫
  16.484.087  - 184.077.263  16.484.087 ₫ - 184.077.263 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Cadarian Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cadarian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS

  42.338.987,00 ₫
  22.884.952  - 315.176.723  22.884.952 ₫ - 315.176.723 ₫
 21. Nhẫn nam Gildea Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Gildea

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  28.874.864,00 ₫
  14.185.453  - 238.420.409  14.185.453 ₫ - 238.420.409 ₫
 22. Nhẫn nam Silverio Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  26.603.808,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 23. Nhẫn nam Trebian Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - VS

  26.117.153,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫
 24. Nhẫn nam Hector Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  29.334.483,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 25. Nhẫn nam Dollaro Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dollaro

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.462.043,00 ₫
  5.223.430  - 55.965.322  5.223.430 ₫ - 55.965.322 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Agustin Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  20.006.928,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 28. Nhẫn nam Addison Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Addison

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.440.897,00 ₫
  16.559.789  - 180.102.917  16.559.789 ₫ - 180.102.917 ₫
 29. Nhẫn nam Albeiro Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 30. Nhẫn nam Evarado Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  28.496.355,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 31. Nhẫn nam Alonzito Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  230.052.648,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 32. Nhẫn nam Timo Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Timo

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  45.096.699,00 ₫
  13.020.725  - 281.773.261  13.020.725 ₫ - 281.773.261 ₫
 33. Nhẫn nam Leon Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leon

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  15.221.488,00 ₫
  8.371.818  - 114.161.160  8.371.818 ₫ - 114.161.160 ₫
 34. Nhẫn nam Braylen Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Braylen

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.678 crt - AAA

  36.255.798,00 ₫
  16.238.055  - 270.445.010  16.238.055 ₫ - 270.445.010 ₫
 35. Nhẫn nam Valdimar Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - VS

  29.334.483,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 36. Nhẫn nam Ajax Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ajax

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  24.224.605,00 ₫
  15.272.856  - 179.318.858  15.272.856 ₫ - 179.318.858 ₫
 37. Nhẫn nam Vito Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  156.594.774,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 38. Nhẫn nam Fine Tune Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 39. Nhẫn nam Fabian Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fabian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  35.309.525,00 ₫
  22.962.005  - 231.715.383  22.962.005 ₫ - 231.715.383 ₫
 40. Nhẫn nam Kenric Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kenric

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - VS

  26.820.099,00 ₫
  17.392.510  - 199.731.335  17.392.510 ₫ - 199.731.335 ₫
 41. Nhẫn nam Ernesto Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  19.709.528,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 42. Nhẫn nam Rafael Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  33.714.379,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 43. Nhẫn nam Arturas Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arturas

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.522 crt - VS

  41.122.350,00 ₫
  14.453.654  - 241.826.996  14.453.654 ₫ - 241.826.996 ₫
 44. Nhẫn nam Quera Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  19.871.746,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 45. Nhẫn nam Fransisco Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  21.169.493,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Lauden Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  27.252.681,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 48. Nhẫn nam Elumelm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  19.385.092,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 49. Nhẫn nam Guido Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  23.656.841,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 50. Nhẫn nam Nicolas Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  28.442.282,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 51. Nhẫn nam Baldemar Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  3.024 crt - SI

  657.930.570,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 52. Nhẫn nam Apollon Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apollon

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - VS

  17.222.180,00 ₫
  11.517.502  - 128.531.002  11.517.502 ₫ - 128.531.002 ₫
 53. Nhẫn nam Damian Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  32.822.177,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 54. Nhẫn nam Norberto Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  146.429.092,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 55. Nhẫn nam Yosgarth Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yosgarth

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  33.525.124,00 ₫
  15.756.808  - 251.438.430  15.756.808 ₫ - 251.438.430 ₫
 56. Nhẫn nam Bettino Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bettino

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  25.251.989,00 ₫
  25.251.989  - 189.389.917  25.251.989 ₫ - 189.389.917 ₫
 57. Nhẫn nam Forte Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Forte

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  25.819.753,00 ₫
  16.957.224  - 192.390.955  16.957.224 ₫ - 192.390.955 ₫
 58. Nhẫn nam Senon Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  30.145.575,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 59. Nhẫn nam Roman Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  35.769.144,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 60. Nhẫn nam Vandross Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vandross

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Onyx Đen
  40.122.004,00 ₫
  20.863.442  - 300.915.030  20.863.442 ₫ - 300.915.030 ₫
 61. Nhẫn nam Antorion Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  30.226.684,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 62. Nhẫn nam Pedro Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  29.064.120,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 63. Nhẫn nam Machis Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  34.309.179,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 64. Nhẫn nam Cappi Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cappi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - VS

  25.333.098,00 ₫
  17.335.733  - 187.848.843  17.335.733 ₫ - 187.848.843 ₫

You’ve viewed 60 of 210 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng