Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Proline Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.950.091,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Royal Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.282.986,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Tegan Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.522.604,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Durero Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Durero

  Vàng Trắng 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.061.600  - 30.213.165  3.061.600 ₫ - 30.213.165 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Remao Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  8.662.458,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Risley Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.368.690,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Welss Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Ducky Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Zanda Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.414.458,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Riccia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  18.084.369,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Sayresh Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.620.475,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Thayne Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Vàng Trắng 14K
  6.764.774,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Petunia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.061.659,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.166.535,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Zelene Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  16.634.138,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng Trắng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Yetta Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Vàng Trắng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Maniola Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Vàng Trắng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Debbie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.376.135,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Flora Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.632.363,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Gigi Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  110.136.792,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Lola Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  24.309.769,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Lovie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Missy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.491.351,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Pixie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.126.901,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Sweetie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.151.690,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  8.057.654,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Ajha Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  9.710.389,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Algan Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Hajar Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.998.174,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Marigold Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Micah Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  8.575.941,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.953.717,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.564.856,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.776.129,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Sunniva Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Taina Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Tiane Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  6.022.085,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Tomasina Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  6.535.505,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Trixie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Verley Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  6.276.497,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Versie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.299.825,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Wenda Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.407.970,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Wilona Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng Trắng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng Trắng 14K
  6.516.850,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng Trắng 14K
  7.012.698,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Makalah Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Vàng Trắng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Mondraka Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Vàng Trắng 14K
  11.014.895,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Shiloh Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Vàng Trắng 14K
  6.268.927,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Taite Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng Trắng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Tryna Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Vàng Trắng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Zayne Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng Trắng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Zhane Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng Trắng 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Chans Vàng Trắng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chans

  Vàng Trắng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.835.381  - 35.079.712  3.835.381 ₫ - 35.079.712 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng