Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Remao Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  8.662.458,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.953.717,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Zayne Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng Hồng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.282.986,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Tegan Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Taite Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng Hồng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng Hồng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Sunniva Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Welss Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Wilona Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Debbie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.376.135,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Tryna Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Vàng Hồng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Riccia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ducky Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Flora Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.632.363,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Gigi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  110.136.792,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Lola Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  24.309.769,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Lovie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Missy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.491.351,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Petunia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.061.659,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Pixie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.126.901,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Sweetie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.151.690,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  8.057.654,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Ajha Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  9.710.389,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Algan Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Hajar Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.998.174,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Marigold Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Micah Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  8.575.941,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  18.084.369,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Risley Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.368.690,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Sayresh Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.620.475,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.564.856,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.776.129,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Taina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Tiane Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  6.022.085,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Tomasina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  6.535.505,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.166.535,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Trixie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Verley Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  6.276.497,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Versie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.299.825,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.522.604,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Wenda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.407.970,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Zanda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.414.458,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Zelene Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  16.634.138,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng Hồng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng Hồng 14K
  6.516.850,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng Hồng 14K
  7.012.698,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Makalah Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Vàng Hồng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Maniola Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Vàng Hồng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Mondraka Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Vàng Hồng 14K
  11.014.895,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Shiloh Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Vàng Hồng 14K
  6.268.927,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Thayne Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Vàng Hồng 14K
  6.764.774,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Yetta Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Vàng Hồng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Zhane Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng Hồng 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Chans Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chans

  Vàng Hồng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.835.381  - 35.079.712  3.835.381 ₫ - 35.079.712 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Efsa Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Efsa

  Vàng Hồng 14K
  5.631.409,00 ₫
  3.525.004  - 32.240.895  3.525.004 ₫ - 32.240.895 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Halona Vàng Hồng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Halona

  Vàng Hồng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.196.318  - 37.918.537  4.196.318 ₫ - 37.918.537 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng