Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Welss Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.316.738,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Royal Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Obleva Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.282.986,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Uskyldigko Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Uskyldigko

  Vàng 14K
  6.516.850,00 ₫
  3.780.768  - 37.310.212  3.780.768 ₫ - 37.310.212 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Seosan Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.187.007,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Zanda Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.414.458,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Nosyo Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.493.523,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Canevassa Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  13.742.055,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.952.060,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Asty Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Asty

  Vàng 14K
  6.729.357,00 ₫
  3.904.054  - 38.526.855  3.904.054 ₫ - 38.526.855 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Blendung Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.836.691,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Sayresh Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.566.402,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Intens Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.820.663,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Amiel Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAAAA

  8.004.393,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Sunniva Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Paix Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Paix

  Vàng 14K
  5.773.079,00 ₫
  3.349.267  - 33.051.982  3.349.267 ₫ - 33.051.982 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Lovie Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.522.604,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Debbie Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.376.135,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Missy Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.491.351,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Ducky Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Hajar Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.998.174,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.953.717,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Tiane Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  6.022.085,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Trixie Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Makayl Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makayl

  Vàng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Petunia Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  13.519.545,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Wilona Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.420.871,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Taina Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Flora Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.632.363,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Gigi Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  110.136.792,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Lola Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  24.309.769,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Pixie Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.126.901,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Sweetie Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.151.690,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.039 crt - AAA

  8.030.618,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Ajha Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.065 crt - AAA

  9.629.280,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Algan Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Marigold Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Micah Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  18.084.369,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Riccia Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Risley Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.341.654,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.564.856,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.695.020,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Tegan Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Tomasina Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.004 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.166.535,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Verley Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.222.424,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Versie Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.299.825,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Wenda Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.353.897,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Zelene Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.146.097,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng 14K
  6.516.850,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng 14K
  7.012.698,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Makalah Vàng 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Vàng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng