Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Vitaly Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 2. Nhẫn nữ Crossrail Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  10.612.590,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 3. Nhẫn nữ Netanel Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.688.113,00 ₫
  6.686.289  - 76.626.994  6.686.289 ₫ - 76.626.994 ₫
 4. Nhẫn nữ Trainhar Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  14.742.947,00 ₫
  7.047.135  - 88.386.366  7.047.135 ₫ - 88.386.366 ₫
 5. Nhẫn Theone Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  16.047.093,00 ₫
  8.264.111  - 100.895.747  8.264.111 ₫ - 100.895.747 ₫
 6. Nhẫn Edy Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.238.935,00 ₫
  6.504.874  - 89.773.155  6.504.874 ₫ - 89.773.155 ₫
 7. Nhẫn Gisco Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn GLAMIRA Gisco

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  18.494.344,00 ₫
  8.657.505  - 130.485.223  8.657.505 ₫ - 130.485.223 ₫
 8. Nhẫn hứa nữ Psiathoa Hình Chữ Nhật Dài

  Nhẫn hứa nữ Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  18.229.723,00 ₫
  9.210.522  - 121.329.611  9.210.522 ₫ - 121.329.611 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng