Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Ceise Princess

  Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.378 crt - VS

  25.489.122,00 ₫
  9.945.235  - 2.655.977.970  9.945.235 ₫ - 2.655.977.970 ₫
 2. Nhẫn nữ Paguodea Princess

  Nhẫn nữ Paguodea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.19 crt - VS

  26.162.138,00 ₫
  10.698.062  - 2.669.081.685  10.698.062 ₫ - 2.669.081.685 ₫
 3. Nhẫn Izarra Princess

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  19.610.849,00 ₫
  8.925.240  - 138.961.603  8.925.240 ₫ - 138.961.603 ₫
 4. Nhẫn Malvika Princess

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  16.204.733,00 ₫
  7.169.116  - 85.457.140  7.169.116 ₫ - 85.457.140 ₫
 5. Nhẫn Terantia Princess

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - SI

  33.562.764,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 6. Nhẫn Tishal Princess

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  39.175.284,00 ₫
  8.558.449  - 112.754.180  8.558.449 ₫ - 112.754.180 ₫
 7. Nhẫn Lych Princess

  Nhẫn GLAMIRA Lych

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  16.608.315,00 ₫
  8.008.263  - 287.927.874  8.008.263 ₫ - 287.927.874 ₫
 8. Nhẫn hứa nữ Tamant Princess

  Nhẫn hứa nữ Tamant

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  19.209.247,00 ₫
  9.568.822  - 140.532.348  9.568.822 ₫ - 140.532.348 ₫
 9. Nhẫn nữ Lramel Princess

  Nhẫn nữ Lramel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.99 crt - VS

  25.795.065,00 ₫
  10.173.064  - 2.631.199.791  10.173.064 ₫ - 2.631.199.791 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng