Đang tải...
Tìm thấy 236 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Tròn

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Mindy Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 4. Nhẫn Amelie Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 5. Nhẫn Violinda Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Tròn

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 7. Nhẫn Gaby Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 8. Nhẫn Verde Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 9. Nhẫn nữ Expai Women Tròn

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 10. Nhẫn nữ Clerical Tròn

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 11. Nhẫn Venice Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 12. Nhẫn Masha Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 13. Nhẫn Liquidum Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.995.016,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 14. Nhẫn Katharyn Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.892.665,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 15. Bộ cô dâu Graceful-RING A Tròn

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Tròn

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 17. Nhẫn Angelina Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.599.274,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 18. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Tròn

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Burke Tròn

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.003.040,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 21. Nhẫn Aglio Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.679.580,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 22. Nhẫn Carnssier Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.262.030,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Tròn

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 24. Nhẫn nữ Tasenka Tròn

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Tròn

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 26. Nhẫn nữ Edoarda Tròn

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 27. Nhẫn Kinkade Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.847.762,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 28. Nhẫn Dietmar Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.684.843,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 29. Nhẫn Lamiyye Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.108.323,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 30. Nhẫn Lexina Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 31. Nhẫn hứa nữ Samingi Tròn

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.172.765,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 32. Nhẫn nữ Ehtel Tròn

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 33. Nhẫn nữ Simone Tròn

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 34. Nhẫn Eldora Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 35. Nhẫn Tamriel Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  39.921.319,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 36. Nhẫn Dylis Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 37. Nhẫn Sharalyn Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  16.315.109,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 38. Nhẫn nữ Lyth Tròn

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  17.294.916,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Tròn

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 40. Nhẫn Sanviben Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  12.475.128,00 ₫
  6.558.930  - 81.211.874  6.558.930 ₫ - 81.211.874 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Tròn

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 42. Nhẫn Bikyu Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.134.475,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 43. Nhẫn Eliana Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.880.379,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 44. Nhẫn Hosley Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.200.374,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 45. Nhẫn Begonia Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  24.844.127,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 46. Nhẫn Rondek B Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.916.791,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 47. Nhẫn nữ Clom Tròn

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.442 crt - VS

  33.973.987,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 48. Nhẫn Gerwin Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.161.729,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 49. Nhẫn nữ Brutna Tròn

  Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.292.680,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Tròn

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 51. Nhẫn Redfern Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  31.974.187,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 52. Nhẫn Dossly Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  14.590.967,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 53. Nhẫn Tova Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.421.623,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 54. Nhẫn Jenesila Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  16.890.485,00 ₫
  8.388.639  - 101.461.783  8.388.639 ₫ - 101.461.783 ₫
 55. Nhẫn nữ Fritsche Tròn

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 56. Nhẫn Magaret Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 57. Nhẫn nữ Kathleent Tròn

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.593.783,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 58. Nhẫn Javier Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  18.158.685,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 59. Nhẫn Sarenurah Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.831.079,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 60. Nhẫn Hansika Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.396.832,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 61. Nhẫn Fridolin Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.596.117,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫

You’ve viewed 60 of 236 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng