Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Guerino Bầu Dục

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.152.275,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 2. Nhẫn nữ Egidia Bầu Dục

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 3. Nhẫn nữ Regange Bầu Dục

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  20.634.239,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 4. Nhẫn nữ Caol Bầu Dục

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.632 crt - VS

  23.485.075,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 5. Nhẫn nữ Seto Bầu Dục

  Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  19.165.661,00 ₫
  8.895.240  - 1.311.602.267  8.895.240 ₫ - 1.311.602.267 ₫
 6. Nhẫn Spencre Bầu Dục

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  25.332.613,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 7. Nhẫn nữ Puccod Bầu Dục

  Nhẫn nữ Puccod

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  19.425.189,00 ₫
  9.033.919  - 1.313.088.114  9.033.919 ₫ - 1.313.088.114 ₫
 8. Nhẫn Urwine Bầu Dục

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  31.472.680,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 9. Nhẫn nữ Mongold Bầu Dục

  Nhẫn nữ Mongold

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  17.768.122,00 ₫
  7.152.418  - 99.551.413  7.152.418 ₫ - 99.551.413 ₫
 10. Nhẫn hứa nữ Sretonan Bầu Dục

  Nhẫn hứa nữ Sretonan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  23.026.869,00 ₫
  9.945.235  - 438.111.123  9.945.235 ₫ - 438.111.123 ₫
 11. Nhẫn nữ Rigotlas Bầu Dục

  Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.844 crt - VS

  24.624.220,00 ₫
  10.420.704  - 1.378.040.631  10.420.704 ₫ - 1.378.040.631 ₫
 12. Nhẫn nữ Dideneua Bầu Dục

  Nhẫn nữ Dideneua

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  24.507.902,00 ₫
  10.797.118  - 1.683.119.379  10.797.118 ₫ - 1.683.119.379 ₫
 13. Nhẫn nữ Tspr Bầu Dục

  Nhẫn nữ Tspr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.932 crt - VS

  21.657.065,00 ₫
  9.414.294  - 1.670.199.625  9.414.294 ₫ - 1.670.199.625 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng