Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.317.020,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 2. Nhẫn nữ Joanna Trái Tim

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.415.198,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 3. Nhẫn Hrundl Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.100.230,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 4. Nhẫn Julee Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 5. Nhẫn nữ Juicy Trái Tim

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 6. Nhẫn nữ Cadieux Trái Tim

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.401.684,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 7. Nhẫn Emmy Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.050.021,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 8. Nhẫn nữ Oleysa Trái Tim

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.111.238,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 9. Nhẫn Holz Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 10. Nhẫn nữ Bourget Trái Tim

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  24.227.430,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 11. Nhẫn Roosevelt Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.226.341,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 12. Nhẫn Cosete Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.678.051,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 13. Nhẫn Monalisa Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.613.863,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 14. Nhẫn Gautvin Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  50.729.190,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 15. Nhẫn nữ Danitacsa Trái Tim

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  17.600.858,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 16. Nhẫn Lannie Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.326.896,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 17. Nhẫn Manjari Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 18. Nhẫn nữ Roxanne Trái Tim

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  138.864.529,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 19. Nhẫn Masdevalia Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  36.083.600,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 20. Nhẫn nữ Modesta Trái Tim

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.659.740,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 21. Nhẫn Angell Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  26.011.573,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 22. Nhẫn nữ Jakanis Trái Tim

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  21.276.972,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 23. Nhẫn Emilly Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  73.002.953,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 24. Nhẫn Jaume Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.284.415,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 25. Nhẫn nữ Abbacy Trái Tim

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  14.851.060,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 26. Nhẫn nữ Sue Trái Tim

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  19.828.772,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 27. Nhẫn hứa nữ Marrifest Trái Tim

  Nhẫn hứa nữ Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  25.460.254,00 ₫
  7.335.813  - 282.847.708  7.335.813 ₫ - 282.847.708 ₫
 28. Nhẫn Semasia Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  104.729.501,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 29. Nhẫn Aigurande Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  69.580.707,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 30. Nhẫn Ellura Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  14.813.984,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 31. Nhẫn Clematis Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  106.637.040,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 32. Nhẫn Paras Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  106.785.059,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 33. Nhẫn nữ Burnt Trái Tim

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  21.227.162,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 34. Nhẫn Cgani Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  36.492.560,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 35. Nhẫn nữ Marilyn Trái Tim

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.563.499,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 36. Nhẫn nữ Idly Trái Tim

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.238.058,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 37. Nhẫn nữ Amery Trái Tim

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  23.317.247,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 38. Nhẫn Anisah Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - VS

  48.365.429,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 39. Nhẫn Higieos Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  17.153.690,00 ₫
  8.354.676  - 290.064.658  8.354.676 ₫ - 290.064.658 ₫
 40. Nhẫn xếp chồng Lovset Trái Tim

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Lovset

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.543.477,00 ₫
  7.089.588  - 269.517.587  7.089.588 ₫ - 269.517.587 ₫
 41. Nhẫn nữ Duct Trái Tim

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  27.369.774,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 42. Nhẫn Ekaterina Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.364.014,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 43. Nhẫn Elauna Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  51.397.396,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 44. Nhẫn nữ Nina Trái Tim

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  141.723.288,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 45. Nhẫn hứa nữ Vexata Trái Tim

  Nhẫn hứa nữ Vexata

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  14.706.720,00 ₫
  7.301.851  - 233.602.659  7.301.851 ₫ - 233.602.659 ₫
 46. Nhẫn hứa nữ Osedr Trái Tim

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  25.721.197,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 47. Nhẫn Barma Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.726.914,00 ₫
  7.259.399  - 220.329.140  7.259.399 ₫ - 220.329.140 ₫
 48. Nhẫn Sonnett Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  42.665.739,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 49. Nhẫn Clinkstone Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  16.773.880,00 ₫
  6.962.230  - 223.244.217  6.962.230 ₫ - 223.244.217 ₫
 50. Nhẫn Isedoria Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  39.637.452,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 51. Nhẫn Quanika Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  23.447.150,00 ₫
  7.439.398  - 85.372.231  7.439.398 ₫ - 85.372.231 ₫
 52. Nhẫn Elodie Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  36.003.507,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 53. Nhẫn Despoina Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.133.963,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 54. Nhẫn nữ Machi Trái Tim

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  143.381.772,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 55. Nhẫn Ciera Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  25.070.822,00 ₫
  7.520.341  - 400.837.714  7.520.341 ₫ - 400.837.714 ₫
 56. Nhẫn Giannella Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  19.642.263,00 ₫
  8.415.808  - 105.324.964  8.415.808 ₫ - 105.324.964 ₫
 57. Nhẫn Assieve Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.153.605,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 58. Nhẫn nữ Ivey Trái Tim

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - VS

  55.456.150,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 59. Nhẫn Salvina Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  26.302.797,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 60. Nhẫn hứa nữ Pavina Trái Tim

  Nhẫn hứa nữ Pavina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  14.469.552,00 ₫
  7.344.304  - 186.565.149  7.344.304 ₫ - 186.565.149 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng