Đang tải...
Tìm thấy 32 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite & Đá Sapphire Trắng

  0.471 crt - AAA

  19.578.584,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 2. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  11.462.208,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.381 crt - AAA

  28.674.201,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.122.956  - 188.206.646  13.122.956 ₫ - 188.206.646 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.877.777,00 ₫
  6.049.499  - 69.862.872  6.049.499 ₫ - 69.862.872 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  7.619.113,00 ₫
  4.108.281  - 55.061.053  4.108.281 ₫ - 55.061.053 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Autore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.581 crt - AAA

  16.585.958,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 7. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  18.852.928,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 8. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  12.475.977,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 9. Airpods® GLAMIRA Avidita

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  28.455.429,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rovesciare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  17.332.840,00 ₫
  8.974.485  - 110.673.995  8.974.485 ₫ - 110.673.995 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - D

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  10.126.932,00 ₫
  4.712.241  - 1.493.285.374  4.712.241 ₫ - 1.493.285.374 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.564 crt - AAA

  31.169.284,00 ₫
  13.764.840  - 1.623.756.453  13.764.840 ₫ - 1.623.756.453 ₫
 13. Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.224 crt - AAA

  16.401.996,00 ₫
  8.598.072  - 213.338.605  8.598.072 ₫ - 213.338.605 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Aubade

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.36 crt - AAA

  8.245.432,00 ₫
  4.542.431  - 1.248.475.214  4.542.431 ₫ - 1.248.475.214 ₫
 15. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tempustues

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.950.895,00 ₫
  5.518.841  - 64.556.292  5.518.841 ₫ - 64.556.292 ₫
 16. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Happify

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.543.067,00 ₫
  5.285.352  - 62.221.400  5.285.352 ₫ - 62.221.400 ₫
 17. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Letabund

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.93 crt - AAA

  14.660.306,00 ₫
  6.113.178  - 2.571.893.464  6.113.178 ₫ - 2.571.893.464 ₫
 18. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Priedas - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  7.431.756,00 ₫
  4.065.263  - 52.287.485  4.065.263 ₫ - 52.287.485 ₫
 19. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Priedas - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.16 crt - AAA

  7.841.565,00 ₫
  4.237.338  - 56.787.464  4.237.338 ₫ - 56.787.464 ₫
 20. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Priedas - C

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  7.468.832,00 ₫
  4.086.773  - 52.499.750  4.086.773 ₫ - 52.499.750 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Priedas - SET

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  22.724.607,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.346.356  - 161.150.179  12.346.356 ₫ - 161.150.179 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Solivagant

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.204 crt - AAA

  11.265.228,00 ₫
  6.028.272  - 79.216.599  6.028.272 ₫ - 79.216.599 ₫
 23. Airpods® GLAMIRA Gwrandewch

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.548 crt - AAA

  15.543.887,00 ₫
  7.376.568  - 127.414.486  7.376.568 ₫ - 127.414.486 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Klausyk

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.575 crt - AAA

  12.933.899,00 ₫
  6.367.893  - 217.074.435  6.367.893 ₫ - 217.074.435 ₫
 25. Airpods® GLAMIRA Koyoka

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  15.390.208,00 ₫
  6.296.573  - 1.276.366.587  6.296.573 ₫ - 1.276.366.587 ₫
 26. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pigsa - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.9 crt - AAA

  78.132.081,00 ₫
  25.569.897  - 587.960.417  25.569.897 ₫ - 587.960.417 ₫
 27. GLAMIRA Apple Watch® Pigsa Set

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  116.091.524,00 ₫
  38.228.761  - 277.427.770  38.228.761 ₫ - 277.427.770 ₫
 28. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Piederums

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  10.644.571,00 ₫
  5.964.594  - 178.654.809  5.964.594 ₫ - 178.654.809 ₫
 29. Airpods® GLAMIRA Umva

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.803.627,00 ₫
  6.007.047  - 69.438.350  6.007.047 ₫ - 69.438.350 ₫
 30. Airpods® GLAMIRA Conamore

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  14.031.159,00 ₫
  7.478.454  - 212.673.517  7.478.454 ₫ - 212.673.517 ₫
 31. Airpods® GLAMIRA Subito

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.272 crt - AAA

  15.265.398,00 ₫
  7.884.867  - 210.112.206  7.884.867 ₫ - 210.112.206 ₫
 32. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ritrovare

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.024 crt - AAA

  86.213.646,00 ₫
  27.165.437  - 1.016.208.386  27.165.437 ₫ - 1.016.208.386 ₫

You’ve viewed 32 of 32 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng