Đang tải...
Tìm thấy 388 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.471 crt - AAAAA

  16.238.978,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 2. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Esperarte

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.244 crt - AAAAA

  19.501.604,00 ₫
  10.420.704  - 124.357.893  10.420.704 ₫ - 124.357.893 ₫
 4. Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.593 crt - AAAAA

  20.688.013,00 ₫
  10.265.045  - 156.282.269  10.265.045 ₫ - 156.282.269 ₫
 5. Airpods® GLAMIRA Tendenza

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.236 crt - AAAAA

  31.032.021,00 ₫
  14.923.796  - 193.569.829  14.923.796 ₫ - 193.569.829 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  6.516.478  - 85.032.615  6.516.478 ₫ - 85.032.615 ₫
 7. Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.072 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 56.164.821  4.733.467 ₫ - 56.164.821 ₫
 8. Airpods® GLAMIRA Novus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.273 crt - AAAAA

  13.829.084,00 ₫
  7.600.718  - 95.023.128  7.600.718 ₫ - 95.023.128 ₫
 9. Airpods® GLAMIRA Unexampled

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.549 crt - AAAAA

  15.794.075,00 ₫
  8.439.582  - 117.961.699  8.439.582 ₫ - 117.961.699 ₫
 10. Airpods® GLAMIRA Berezia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.716.939  - 114.735.302  8.716.939 ₫ - 114.735.302 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.226 crt - AAAAA

  23.950.640,00 ₫
  11.518.247  - 151.187.961  11.518.247 ₫ - 151.187.961 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.148 crt - AAAAA

  14.422.289,00 ₫
  7.926.754  - 91.570.314  7.926.754 ₫ - 91.570.314 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - B

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.078 crt - AAAAA

  7.934.113,00 ₫
  4.602.997  - 54.990.304  4.602.997 ₫ - 54.990.304 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Phecda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.388 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.356.191  - 104.702.328  7.356.191 ₫ - 104.702.328 ₫
 15. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.042 crt - AAAAA

  10.232.780,00 ₫
  5.858.462  - 63.735.540  5.858.462 ₫ - 63.735.540 ₫
 16. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 68.759.104  5.624.973 ₫ - 68.759.104 ₫
 17. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  17.240.011,00 ₫
  9.212.219  - 111.211.729  9.212.219 ₫ - 111.211.729 ₫
 18. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.102 crt - AAAAA

  6.896.003,00 ₫
  4.000.735  - 51.990.311  4.000.735 ₫ - 51.990.311 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  6.414.025,00 ₫
  3.721.114  - 44.079.977  3.721.114 ₫ - 44.079.977 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.162 crt - AAAAA

  13.717.858,00 ₫
  7.539.586  - 98.405.190  7.539.586 ₫ - 98.405.190 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  11.159.663,00 ₫
  6.133.555  - 77.136.422  6.133.555 ₫ - 77.136.422 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.078 crt - AAAAA

  9.528.350,00 ₫
  5.455.162  - 64.117.617  5.455.162 ₫ - 64.117.617 ₫
 24. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  7.489.209,00 ₫
  4.344.885  - 56.122.375  4.344.885 ₫ - 56.122.375 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  7.415.058,00 ₫
  4.301.866  - 55.556.335  4.301.866 ₫ - 55.556.335 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  27.732.320,00 ₫
  13.336.917  - 207.932.968  13.336.917 ₫ - 207.932.968 ₫
 27. Airpods® GLAMIRA Firgun

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  13.680.783,00 ₫
  7.519.209  - 98.192.925  7.519.209 ₫ - 98.192.925 ₫
 28. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.381 crt - AAAAA

  27.287.416,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.122.956  - 188.206.646  13.122.956 ₫ - 188.206.646 ₫
 29. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 69.862.872  6.049.499 ₫ - 69.862.872 ₫
 30. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.055 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 65.164.784  6.007.047 ₫ - 65.164.784 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 55.061.053  4.108.281 ₫ - 55.061.053 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - D

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  7.007.230,00 ₫
  4.065.263  - 47.108.264  4.065.263 ₫ - 47.108.264 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Avvio

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.28 crt - AAAAA

  18.241.045,00 ₫
  9.050.900  - 132.395.596  9.050.900 ₫ - 132.395.596 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Autore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.581 crt - AAAAA

  14.236.913,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 35. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  18.315.195,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 36. Airpods® GLAMIRA Orora

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.055 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.439.214  - 72.169.461  6.439.214 ₫ - 72.169.461 ₫
 37. Airpods® GLAMIRA Attitudino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.495 crt - AAAAA

  16.683.882,00 ₫
  8.915.051  - 141.480.455  8.915.051 ₫ - 141.480.455 ₫
 38. Airpods® GLAMIRA Attecehire

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  11.641.642,00 ₫
  6.398.460  - 73.641.157  6.398.460 ₫ - 73.641.157 ₫
 39. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 40. Airpods® GLAMIRA Avidita

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  27.917.696,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 41. Airpods® GLAMIRA Kumirika

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  18.092.744,00 ₫
  9.667.878  - 118.301.323  9.667.878 ₫ - 118.301.323 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Termes

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.296 crt - AAAAA

  18.611.797,00 ₫
  9.945.235  - 133.782.377  9.945.235 ₫ - 133.782.377 ₫
 43. Airpods® GLAMIRA Sumunar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.052 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 56.292.180  5.349.030 ₫ - 56.292.180 ₫
 44. Airpods® GLAMIRA Sijatsi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.028 crt - AAAAA

  13.866.160,00 ₫
  7.621.095  - 80.886.404  7.621.095 ₫ - 80.886.404 ₫
 45. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rovesciare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  16.795.107,00 ₫
  8.974.485  - 110.673.995  8.974.485 ₫ - 110.673.995 ₫
 46. Airpods® GLAMIRA Risplendere

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.068 crt - AAAAA

  13.680.783,00 ₫
  7.519.209  - 84.777.893  7.519.209 ₫ - 84.777.893 ₫
 47. Airpods® GLAMIRA Pesona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  13.050.502,00 ₫
  7.172.795  - 83.631.671  7.172.795 ₫ - 83.631.671 ₫
 48. Airpods® GLAMIRA Mandrum

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  8.150.904  - 91.103.340  8.150.904 ₫ - 91.103.340 ₫
 49. Airpods® GLAMIRA Knossos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  18.685.948,00 ₫
  9.984.858  - 134.942.753  9.984.858 ₫ - 134.942.753 ₫
 50. Airpods® GLAMIRA Hypoge

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.232 crt - AAAAA

  12.123.621,00 ₫
  6.941.004  - 90.749.568  6.941.004 ₫ - 90.749.568 ₫
 51. Airpods® GLAMIRA Heillaser

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.236 crt - AAAAA

  15.089.645,00 ₫
  8.293.545  - 107.079.677  8.293.545 ₫ - 107.079.677 ₫
 52. Airpods® GLAMIRA Glans

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.028 crt - AAAAA

  18.129.819,00 ₫
  8.995.712  - 106.570.248  8.995.712 ₫ - 106.570.248 ₫
 53. Airpods® GLAMIRA Fascino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.116 crt - AAAAA

  13.272.955,00 ₫
  7.295.059  - 85.641.098  7.295.059 ₫ - 85.641.098 ₫
 54. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  7.089.588  - 85.612.797  7.089.588 ₫ - 85.612.797 ₫
 55. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  6.948.645  - 87.098.637  6.948.645 ₫ - 87.098.637 ₫
 56. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - C

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  8.564.392,00 ₫
  4.968.655  - 56.391.235  4.968.655 ₫ - 56.391.235 ₫
 57. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - D

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  8.860.994,00 ₫
  5.140.729  - 57.353.494  5.140.729 ₫ - 57.353.494 ₫
 58. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.472 crt - AAAAA

  31.439.850,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.599.925  - 223.414.033  15.599.925 ₫ - 223.414.033 ₫
 59. Airpods® GLAMIRA Encanto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.032 crt - AAAAA

  12.420.223,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.533  6.826.382 ₫ - 74.051.533 ₫
 60. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.316 crt - AAAAA

  30.327.591,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.585.024  - 201.027.343  14.585.024 ₫ - 201.027.343 ₫
 61. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.092 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  6.724.496  - 78.707.170  6.724.496 ₫ - 78.707.170 ₫

You’ve viewed 60 of 388 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng