Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Hồng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Functionally - A Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Functionally - A

  Vàng Hồng 14K
  7.877.591,00 ₫
  2.609.551  - 29.537.251  2.609.551 ₫ - 29.537.251 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.323.074,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kumpiyansa Daughter Vàng Hồng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Kumpiyansa Daughter

  Vàng Hồng 14K
  7.629.667,00 ₫
  3.547.173  - 28.117.839  3.547.173 ₫ - 28.117.839 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.035.711,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.694.014,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Rionnag Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.262.513,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - H Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - H

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  9.345.666,00 ₫
  3.225.981  - 39.297.389  3.225.981 ₫ - 39.297.389 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.879.483,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.928.258,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  10.775.351,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.928.377,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Hồng 14K
  6.425.466,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Vàng Hồng 14K
  6.177.542,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Disprove Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Disprove

  Vàng Hồng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.225.981  - 35.620.441  3.225.981 ₫ - 35.620.441 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Perunarieska Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Perunarieska

  Vàng Hồng 14K
  6.531.719,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.841.591,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Hồng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Hồng 14K
  9.010.957,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  11.672.958,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.570.998,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.412.287,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  7.547.746,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Vàng Hồng 14K
  9.506.804,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 28. Dây chuyền trẻ em Inger Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  9.258.880,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  14.681.569,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 30. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  9.981.292,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng Hồng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.191.170,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Gus Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gus

  Vàng Hồng 14K
  9.258.880,00 ₫
  3.455.790  - 37.445.394  3.455.790 ₫ - 37.445.394 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  9.696.058,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.632.945,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.557.707,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  9.166.686,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Cuyhoga Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cuyhoga

  Vàng Hồng 14K
  7.027.567,00 ₫
  2.367.035  - 24.670.704  2.367.035 ₫ - 24.670.704 ₫
 39. Dây chuyền trẻ em Ludovica Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  7.996.009,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng Hồng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 41. Dây chuyền trẻ em Ladybug Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  49.214.880,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 42. Dây chuyền trẻ em Antanella Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  7.791.073,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  12.510.817,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.631.559,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Lorella Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorella

  Vàng Hồng 14K
  8.444.273,00 ₫
  4.290.403  - 32.781.616  4.290.403 ₫ - 32.781.616 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Cascade Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cascade

  Vàng Hồng 14K
  8.019.262,00 ₫
  3.010.501  - 30.348.346  3.010.501 ₫ - 30.348.346 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Sachertote Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sachertote

  Vàng Hồng 14K
  7.771.338,00 ₫
  2.849.635  - 28.928.934  2.849.635 ₫ - 28.928.934 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Dizzy Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dizzy

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  8.362.353,00 ₫
  2.671.194  - 32.254.407  2.671.194 ₫ - 32.254.407 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Suestado Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Suestado

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  10.142.700,00 ₫
  3.791.853  - 43.325.811  3.791.853 ₫ - 43.325.811 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  9.144.246,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Barskoon Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barskoon

  Vàng Hồng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng Hồng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Vàng Hồng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Hiilawe Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hiilawe

  Vàng Hồng 14K
  9.152.627,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 58. Dây chuyền trẻ em Dorthie Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Vàng Hồng 14K
  8.019.262,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Valencia Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Valencia

  Vàng Hồng 14K
  11.738.118,00 ₫
  5.232.082  - 51.639.504  5.232.082 ₫ - 51.639.504 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Jacinta Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacinta

  Vàng Hồng 14K
  6.531.719,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Swallow Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Swallow

  Vàng Hồng 14K
  7.275.490,00 ₫
  2.527.901  - 26.090.109  2.527.901 ₫ - 26.090.109 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Astra Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  17.891.870,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 63. Dây chuyền trẻ em Birdie Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  52.828.564,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Cutie Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  45.792.073,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng