Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền trẻ em Rionnag Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.289.549,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  7.710.776,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalice Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalice

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  10.583.393,00 ₫
  4.006.792  - 51.761.167  4.006.792 ₫ - 51.761.167 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  11.224.966,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Establish - P Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Establish - P

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  10.664.772,00 ₫
  3.410.910  - 42.447.126  3.410.910 ₫ - 42.447.126 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.928.258,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.035.711,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Trắng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Trắng 14K
  6.425.466,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.841.591,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Daughter Vàng Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Daughter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  13.322.990,00 ₫
  5.971.797  - 61.886.297  5.971.797 ₫ - 61.886.297 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.878.748,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.323.074,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.694.014,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Disprove Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Disprove

  Vàng Trắng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.225.981  - 35.620.441  3.225.981 ₫ - 35.620.441 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền trẻ em Bazza Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.99 crt - AAA

  17.927.018,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.928.377,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Rokas Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rokas

  Vàng Trắng 14K
  8.550.528,00 ₫
  2.999.957  - 33.389.941  2.999.957 ₫ - 33.389.941 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Wolfgang Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wolfgang

  Vàng Trắng 14K
  13.048.571,00 ₫
  5.314.272  - 59.142.099  5.314.272 ₫ - 59.142.099 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  7.893.542,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 25. Dây chuyền trẻ em Antanella Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  7.791.073,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Dizzy Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dizzy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  8.362.353,00 ₫
  2.671.194  - 32.254.407  2.671.194 ₫ - 32.254.407 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.323.496,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Trắng 14K
  9.010.957,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Mammi Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mammi

  Vàng Trắng 14K
  8.019.262,00 ₫
  3.010.501  - 30.348.346  3.010.501 ₫ - 30.348.346 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.221.105,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Climmie Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Climmie

  Vàng Trắng 14K
  7.169.237,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Williway Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Williway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  15.495.905,00 ₫
  6.089.946  - 82.123.031  6.089.946 ₫ - 82.123.031 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Vàng Trắng 14K
  9.506.804,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Vàng Trắng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Jarl Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jarl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.551.954,00 ₫
  2.636.047  - 35.498.774  2.636.047 ₫ - 35.498.774 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  9.029.611,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Jaxx Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jaxx

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.006 crt - VS

  9.383.788,00 ₫
  3.452.005  - 38.553.887  3.452.005 ₫ - 38.553.887 ₫
 40. Dây chuyền trẻ em Cutie Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  45.792.073,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Kinzelyuk Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kinzelyuk

  Vàng Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.682.550  - 28.320.616  2.682.550 ₫ - 28.320.616 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Sosolia Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sosolia

  Vàng Trắng 14K
  7.523.414,00 ₫
  2.657.135  - 27.509.521  2.657.135 ₫ - 27.509.521 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  11.672.958,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.557.707,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Annis Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Annis

  Vàng Trắng 14K
  10.746.423,00 ₫
  4.217.676  - 45.961.861  4.217.676 ₫ - 45.961.861 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng Trắng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Gus Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gus

  Vàng Trắng 14K
  9.258.880,00 ₫
  3.455.790  - 37.445.394  3.455.790 ₫ - 37.445.394 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Galatsi Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Galatsi

  Vàng Trắng 14K
  9.010.957,00 ₫
  3.525.004  - 36.025.989  3.525.004 ₫ - 36.025.989 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Mingo Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mingo

  Vàng Trắng 14K
  7.523.414,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  14.681.569,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Tabris Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tabris

  Vàng Trắng 14K
  9.931.816,00 ₫
  4.251.472  - 41.298.084  4.251.472 ₫ - 41.298.084 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Ecmel Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ecmel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  9.505.182,00 ₫
  3.338.453  - 37.323.732  3.338.453 ₫ - 37.323.732 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Maliau Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Maliau

  Vàng Trắng 14K
  9.506.804,00 ₫
  3.835.381  - 38.864.806  3.835.381 ₫ - 38.864.806 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.658.595,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 59. Dây chuyền trẻ em Lorella Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorella

  Vàng Trắng 14K
  8.444.273,00 ₫
  4.290.403  - 32.781.616  4.290.403 ₫ - 32.781.616 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Barskoon Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barskoon

  Vàng Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Clardia Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Clardia

  Vàng Trắng 14K
  7.735.921,00 ₫
  2.726.890  - 28.726.164  2.726.890 ₫ - 28.726.164 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Melosia Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Melosia

  Vàng Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Palba Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Palba

  Vàng Trắng 14K
  8.267.185,00 ₫
  3.096.747  - 31.767.751  3.096.747 ₫ - 31.767.751 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Leveche Vàng Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leveche

  Vàng Trắng 14K
  9.648.475,00 ₫
  4.067.624  - 39.675.901  4.067.624 ₫ - 39.675.901 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng