Đang tải...
Tìm thấy 108 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.177.542,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.425.466,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.010.957,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.506.804,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.879.636,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  17.157.022,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.632.945,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Dây chuyền trẻ em Kahiwa Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kahiwa

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.160.932,00 ₫
  4.110.881  - 31.159.434  4.110.881 ₫ - 31.159.434 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  9.981.292,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.191.170,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.329.716,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  13.756.925,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Obrazel Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Obrazel

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  30.013.636,00 ₫
  17.078.346  - 156.270.331  17.078.346 ₫ - 156.270.331 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  9.614.949,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  10.066.997,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.027 crt - VS

  9.393.250,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  9.144.246,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.376.489,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.397.112,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Adamsons Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Adamsons

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.872.346  - 29.740.029  2.872.346 ₫ - 29.740.029 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Augrobies Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Augrobies

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Bambarakanda Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bambarakanda

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.904.703,00 ₫
  3.585.024  - 35.417.664  3.585.024 ₫ - 35.417.664 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Barskoon Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barskoon

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.904.703,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Chayo Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chayo

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  3.862.147  - 28.320.616  3.862.147 ₫ - 28.320.616 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Chiling Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chiling

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.152.627,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Delaneys Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Delaneys

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.904.703,00 ₫
  3.500.671  - 35.417.664  3.500.671 ₫ - 35.417.664 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Dodiongon Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dodiongon

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Dolly Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dolly

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.904.703,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Dorinda Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.400.551,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Fannie Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fannie

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Gabai Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gabai

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Hawick Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hawick

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  10.392.246,00 ₫
  4.389.628  - 43.934.131  4.389.628 ₫ - 43.934.131 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Hyatung Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hyatung

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.425.466,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Ilya Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ilya

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Jodi Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jodi

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.169.237,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Jog Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jog

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Khepri Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Khepri

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.169.237,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Kiliyur Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kiliyur

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.169.237,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Kinzelyuk Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kinzelyuk

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.682.550  - 28.320.616  2.682.550 ₫ - 28.320.616 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Low Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Low

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.177.542,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Mahua Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mahua

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  10.640.170,00 ₫
  4.433.968  - 45.353.544  4.433.968 ₫ - 45.353.544 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Mooncake Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mooncake

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.408.856,00 ₫
  3.148.116  - 32.578.846  3.148.116 ₫ - 32.578.846 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Mutarazi Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutarazi

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Mutumuna Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutumuna

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Ncandu Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ncandu

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.400.551,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Neith Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Neith

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.408.856,00 ₫
  3.186.508  - 32.578.846  3.186.508 ₫ - 32.578.846 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Pelverata Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pelverata

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Pliva Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pliva

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Skakavac Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Skakavac

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Slippery Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Slippery

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Thomson Vàng-Trắng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Thomson

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫

You’ve viewed 60 of 108 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng