Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kumpiyansa Daughter Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Kumpiyansa Daughter

  Vàng 14K
  7.629.667,00 ₫
  3.547.173  - 28.117.839  3.547.173 ₫ - 28.117.839 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Cunceon Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cunceon

  Vàng 14K
  8.515.109,00 ₫
  2.979.409  - 33.187.164  2.979.409 ₫ - 33.187.164 ₫
 3. Dây chuyền trẻ em Nyenyezi Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nyenyezi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.286.112,00 ₫
  4.217.676  - 49.638.810  4.217.676 ₫ - 49.638.810 ₫
 4. Dây chuyền trẻ em Stjerne Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stjerne

  Vàng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.501.558  - 45.015.585  4.501.558 ₫ - 45.015.585 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Phule Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Phule

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.218.715,00 ₫
  4.055.458  - 41.798.258  4.055.458 ₫ - 41.798.258 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Functionally - K Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Functionally - K

  Vàng 14K
  7.771.338,00 ₫
  2.547.909  - 28.928.934  2.547.909 ₫ - 28.928.934 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  10.817.259,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Functionally - A Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Functionally - A

  Vàng 14K
  7.877.591,00 ₫
  2.609.551  - 29.537.251  2.609.551 ₫ - 29.537.251 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Gus Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gus

  Vàng 14K
  9.258.880,00 ₫
  3.455.790  - 37.445.394  3.455.790 ₫ - 37.445.394 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.683.739,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Indicate Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Indicate

  Vàng 14K
  9.010.957,00 ₫
  4.348.532  - 36.025.989  4.348.532 ₫ - 36.025.989 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Kole Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kole

  Vàng 14K
  9.931.816,00 ₫
  3.751.299  - 41.298.084  3.751.299 ₫ - 41.298.084 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Daughter Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  13.322.990,00 ₫
  5.971.797  - 61.886.297  5.971.797 ₫ - 61.886.297 ₫
 16. Dây chuyền trẻ em Mavricans Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mavricans

  Vàng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 40.757.355  4.075.735 ₫ - 40.757.355 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Voninkazo Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Voninkazo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.157.418,00 ₫
  4.298.785  - 47.205.531  4.298.785 ₫ - 47.205.531 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.879.483,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.878.748,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Achaiah Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Achaiah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.125.202,00 ₫
  3.678.029  - 43.731.353  3.678.029 ₫ - 43.731.353 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  9.242.118,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - I Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - I

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  8.737.078,00 ₫
  2.794.481  - 35.039.159  2.794.481 ₫ - 35.039.159 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  9.696.058,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.035.711,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng 14K
  6.425.466,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.535.580,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.191.170,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Fjuri Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fjuri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  8.286.923,00 ₫
  4.481.281  - 48.543.836  4.481.281 ₫ - 48.543.836 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.557.707,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 36. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  9.981.292,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Adamsons Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Adamsons

  Vàng 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.872.346  - 29.740.029  2.872.346 ₫ - 29.740.029 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng 14K
  9.010.957,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.221.105,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  16.776.078,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Danu Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Danu

  Vàng 14K
  6.531.719,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Zumba Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zumba

  Vàng 14K
  7.983.844,00 ₫
  2.671.194  - 30.145.569  2.671.194 ₫ - 30.145.569 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Veliki Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Veliki

  Vàng 14K
  7.027.567,00 ₫
  2.367.035  - 24.670.704  2.367.035 ₫ - 24.670.704 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Pampero Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pampero

  Vàng 14K
  10.038.069,00 ₫
  4.066.272  - 41.906.401  4.066.272 ₫ - 41.906.401 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AAA

  14.129.755,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  11.672.958,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.323.496,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫
 49. Dây chuyền trẻ em Chayo Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chayo

  Vàng 14K
  7.665.085,00 ₫
  3.862.147  - 28.320.616  3.862.147 ₫ - 28.320.616 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Eriba Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Eriba

  Vàng 14K
  8.444.273,00 ₫
  2.938.314  - 32.781.616  2.938.314 ₫ - 32.781.616 ₫
 51. Dây chuyền trẻ em Loche Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.475.087,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Vàng 14K
  6.177.542,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Disprove Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Disprove

  Vàng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.225.981  - 35.620.441  3.225.981 ₫ - 35.620.441 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.928.258,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 56. Dây chuyền trẻ em Ludovica Vàng 14K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  8.185.264,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  10.187.310,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Ilya Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ilya

  Vàng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Calida Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Calida

  Vàng 14K
  7.027.567,00 ₫
  2.367.035  - 24.670.704  2.367.035 ₫ - 24.670.704 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Stabros Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stabros

  Vàng 14K
  7.275.490,00 ₫
  2.527.901  - 26.090.109  2.527.901 ₫ - 26.090.109 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.694.014,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Nickit Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nickit

  Vàng 14K
  7.204.656,00 ₫
  2.219.146  - 25.684.569  2.219.146 ₫ - 25.684.569 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  14.681.569,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Vàng 14K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  7.893.542,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng