Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng 9K
  7.407.970,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Cunceon Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cunceon

  Vàng 9K
  7.299.824,00 ₫
  2.979.409  - 33.187.164  2.979.409 ₫ - 33.187.164 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  9.543.844,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 4. Dây chuyền trẻ em Stjerne Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stjerne

  Vàng 9K
  6.002.078,00 ₫
  4.501.558  - 45.015.585  4.501.558 ₫ - 45.015.585 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Niespodzianka Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Niespodzianka

  Vàng 9K
  7.218.716,00 ₫
  5.197.475  - 54.140.370  5.197.475 ₫ - 54.140.370 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Nampikkai Daughter Vàng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Nampikkai Daughter

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.298 crt - AAA

  10.976.772,00 ₫
  5.088.247  - 69.497.039  5.088.247 ₫ - 69.497.039 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Rionnag Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.569.495,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Cerise Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cerise

  Vàng 9K
  6.921.315,00 ₫
  2.691.742  - 30.348.346  2.691.742 ₫ - 30.348.346 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  6.434.659,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.705.369,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng 9K
  6.840.206,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Dual Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dual

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  8.462.388,00 ₫
  3.513.648  - 39.324.423  3.513.648 ₫ - 39.324.423 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Cosmopink Daughter Vàng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cosmopink Daughter

  Vàng 9K
  7.137.606,00 ₫
  2.856.124  - 31.970.529  2.856.124 ₫ - 31.970.529 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Slippery Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Slippery

  Vàng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Kole Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kole

  Vàng 9K
  8.381.280,00 ₫
  3.751.299  - 41.298.084  3.751.299 ₫ - 41.298.084 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng 9K
  7.921.661,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.814.208,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng 9K
  7.678.334,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  6.840.205,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 22. Dây chuyền trẻ em Dorthie Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Vàng 9K
  6.921.315,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  8.246.097,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Javornik Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Javornik

  Vàng 9K
  6.732.060,00 ₫
  2.849.635  - 28.928.934  2.849.635 ₫ - 28.928.934 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.083.532,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Dây chuyền trẻ em Vergerane Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.245.751,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.650.950,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.300.516,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Annis Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Annis

  Vàng 9K
  9.003.117,00 ₫
  4.217.676  - 45.961.861  4.217.676 ₫ - 45.961.861 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  9.787.171,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AAA

  12.436.737,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Mingo Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mingo

  Vàng 9K
  6.542.805,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng 9K
  11.301.210,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  7.678.333,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng 9K
  5.704.677,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 38. Dây chuyền trẻ em Gregale Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  13.842.630,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Wulai Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wulai

  Vàng 9K
  5.893.932,00 ₫
  2.137.226  - 22.642.974  2.137.226 ₫ - 22.642.974 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Cirilo Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cirilo

  Vàng 9K
  7.218.715,00 ₫
  3.186.508  - 32.578.846  3.186.508 ₫ - 32.578.846 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  9.489.771,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  10.381.972,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  9.057.189,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Vàng 9K
  7.597.224,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Babs Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babs

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  4.359.618  - 58.087.684  4.359.618 ₫ - 58.087.684 ₫
 46. Dây chuyền trẻ em Assunta Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Assunta

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  7.624.260,00 ₫
  4.574.556  - 35.012.121  4.574.556 ₫ - 35.012.121 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Vàng 9K
  8.056.843,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 49. Dây chuyền trẻ em Astra Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  15.654.069,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.112.648,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.626.339,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Vàng 9K
  7.624.261,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Squall Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Squall

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.227 crt - VS

  17.762.907,00 ₫
  5.495.145  - 65.793.049  5.495.145 ₫ - 65.793.049 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.867.242,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Panther Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Panther

  Vàng 9K
  6.921.315,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Stabros Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stabros

  Vàng 9K
  6.353.550,00 ₫
  2.527.901  - 26.090.109  2.527.901 ₫ - 26.090.109 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.705.023,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 58. Dây chuyền trẻ em Cutie Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  43.177.114,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Pampero Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pampero

  Vàng 9K
  8.462.389,00 ₫
  4.066.272  - 41.906.401  4.066.272 ₫ - 41.906.401 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  6.921.314,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Wapta Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wapta

  Vàng 9K
  6.921.315,00 ₫
  3.010.501  - 30.348.346  3.010.501 ₫ - 30.348.346 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Ninita Vàng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ninita

  Vàng 9K
  8.867.935,00 ₫
  4.280.941  - 44.947.996  4.280.941 ₫ - 44.947.996 ₫
 64. Dây chuyền trẻ em Larah Vàng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larah

  Vàng 9K
  7.164.642,00 ₫
  4.260.933  - 32.173.299  4.260.933 ₫ - 32.173.299 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng