Đang tải...
Tìm thấy 508 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Vàng Hồng 9K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.921.314,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Gus Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gus

  Vàng Hồng 9K
  7.867.588,00 ₫
  3.455.790  - 37.445.394  3.455.790 ₫ - 37.445.394 ₫
 3. Dây chuyền trẻ em Bazza Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.99 crt - AAA

  15.437.778,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Hiilawe Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hiilawe

  Vàng Hồng 9K
  7.786.479,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  9.543.844,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  6.840.205,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Hồng 9K
  7.678.334,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.705.023,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  6.434.659,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalicia Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalicia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  9.489.771,00 ₫
  3.410.910  - 40.257.178  3.410.910 ₫ - 40.257.178 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  6.867.241,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.705.369,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 14. Dây chuyền trẻ em Vergerane Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vergerane

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.245.751,00 ₫
  3.423.887  - 29.577.806  3.423.887 ₫ - 29.577.806 ₫
 15. Dây chuyền trẻ em Ladybug Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ladybug

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  46.097.044,00 ₫
  8.624.607  - 160.325.793  8.624.607 ₫ - 160.325.793 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.300.516,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.677.986,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Leveche Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leveche

  Vàng Hồng 9K
  8.164.989,00 ₫
  4.067.624  - 39.675.901  4.067.624 ₫ - 39.675.901 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  9.489.771,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Hồng 9K
  7.407.970,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Hồng 9K
  5.704.677,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  8.246.097,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  6.650.950,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Vàng Hồng 9K
  7.624.261,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Sumaswara Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sumaswara

  Vàng Hồng 9K
  6.921.315,00 ₫
  2.833.413  - 30.348.346  2.833.413 ₫ - 30.348.346 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Amaryllis Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Amaryllis

  Vàng Hồng 9K
  6.840.206,00 ₫
  2.595.493  - 29.740.029  2.595.493 ₫ - 29.740.029 ₫
 29. Dây chuyền trẻ em Dorthie Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Vàng Hồng 9K
  6.921.315,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Hồng 9K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  7.786.479,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Hồng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Wapta Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wapta

  Vàng Hồng 9K
  6.921.315,00 ₫
  3.010.501  - 30.348.346  3.010.501 ₫ - 30.348.346 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Cameta Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cameta

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  8.056.843,00 ₫
  3.746.703  - 38.756.665  3.746.703 ₫ - 38.756.665 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  9.057.189,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  6.921.314,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Tinkisso Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tinkisso

  Vàng Hồng 9K
  6.272.441,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 37. Dây chuyền trẻ em Felisa Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Felisa

  Vàng Hồng 9K
  7.489.079,00 ₫
  4.451.270  - 34.606.576  4.451.270 ₫ - 34.606.576 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Swallow Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Swallow

  Vàng Hồng 9K
  6.353.550,00 ₫
  2.527.901  - 26.090.109  2.527.901 ₫ - 26.090.109 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Vàng Hồng 9K
  8.056.843,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.626.339,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 41. Dây chuyền trẻ em Gregale Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gregale

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  13.842.630,00 ₫
  6.576.600  - 61.872.772  6.576.600 ₫ - 61.872.772 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  8.002.770,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng Hồng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  10.381.972,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Pessy Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pessy

  Vàng Hồng 9K
  6.921.315,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em Astra Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Astra

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.88 crt - AAA

  15.654.069,00 ₫
  6.495.492  - 81.825.633  6.495.492 ₫ - 81.825.633 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.761.175,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Cotingas Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cotingas

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.894.278,00 ₫
  2.895.597  - 30.037.427  2.895.597 ₫ - 30.037.427 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.814.208,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Climmie Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Climmie

  Vàng Hồng 9K
  6.272.441,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Rocio Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rocio

  Vàng Hồng 9K
  5.785.786,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Stabros Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stabros

  Vàng Hồng 9K
  6.353.550,00 ₫
  2.527.901  - 26.090.109  2.527.901 ₫ - 26.090.109 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Stumpan Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stumpan

  Vàng Hồng 9K
  6.542.805,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Valul Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Valul

  Vàng Hồng 9K
  7.489.079,00 ₫
  3.369.815  - 34.606.576  3.369.815 ₫ - 34.606.576 ₫
 55. Dây chuyền trẻ em Birdie Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  48.989.938,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 56. Dây chuyền trẻ em Cutie Vàng Hồng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cutie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  43.177.114,00 ₫
  7.407.969  - 174.114.348  7.407.969 ₫ - 174.114.348 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  12.896.357,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Twinkle Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twinkle

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  14.626.686,00 ₫
  7.418.785  - 87.327.539  7.418.785 ₫ - 87.327.539 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.600.688,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng 9K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  8.354.243,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Trai Trắng
  13.896.704,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.112.648,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng Hồng 9K
  7.921.661,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng Hồng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng Hồng 9K
  11.301.210,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫

You’ve viewed 60 of 508 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng