Đang tải...
Tìm thấy 108 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Darifa Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darifa

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.678.334,00 ₫
  3.224.089  - 36.025.989  3.224.089 ₫ - 36.025.989 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.600.688,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  5.704.677,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Ferduse Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ferduse

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.516.461,00 ₫
  4.101.420  - 42.703.976  4.101.420 ₫ - 42.703.976 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Sansa Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sansa

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  8.056.843,00 ₫
  3.507.971  - 38.864.806  3.507.971 ₫ - 38.864.806 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  9.489.771,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Mooncake Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mooncake

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.218.715,00 ₫
  3.148.116  - 32.578.846  3.148.116 ₫ - 32.578.846 ₫
 8. Dây chuyền trẻ em Dorthie Vàng-Trắng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorthie

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.921.315,00 ₫
  3.737.780  - 30.348.346  3.737.780 ₫ - 30.348.346 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  8.354.243,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Trai Trắng
  13.896.704,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.112.648,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.626.339,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.921.661,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  11.301.210,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 16. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Vàng-Trắng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  8.489.425,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Obrazel Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Obrazel

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  23.710.913,00 ₫
  17.078.346  - 156.270.331  17.078.346 ₫ - 156.270.331 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Blasa Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Blasa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  8.164.988,00 ₫
  3.741.836  - 39.567.752  3.741.836 ₫ - 39.567.752 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Hasene Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hasene

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.027 crt - VS

  8.110.915,00 ₫
  3.474.716  - 38.459.258  3.474.716 ₫ - 38.459.258 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  7.786.479,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.110.916,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.814.208,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Zaika Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zaika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.922.007,00 ₫
  3.806.723  - 42.149.726  3.806.723 ₫ - 42.149.726 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Adamsons Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Adamsons

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.840.206,00 ₫
  2.872.346  - 29.740.029  2.872.346 ₫ - 29.740.029 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Augrobies Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Augrobies

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.407.970,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Bambarakanda Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bambarakanda

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.597.224,00 ₫
  3.585.024  - 35.417.664  3.585.024 ₫ - 35.417.664 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Barskoon Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barskoon

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.650.951,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.597.224,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 31. Dây chuyền trẻ em Chayo Vàng-Trắng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chayo

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.650.951,00 ₫
  3.862.147  - 28.320.616  3.862.147 ₫ - 28.320.616 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Chiling Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Chiling

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.786.479,00 ₫
  3.613.683  - 36.837.076  3.613.683 ₫ - 36.837.076 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Delaneys Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Delaneys

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.597.224,00 ₫
  3.500.671  - 35.417.664  3.500.671 ₫ - 35.417.664 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Dodiongon Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dodiongon

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.407.970,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Dolly Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dolly

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.597.224,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Dorinda Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorinda

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.975.734,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Fannie Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Fannie

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.840.206,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Gabai Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gabai

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Hawick Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hawick

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  8.732.753,00 ₫
  4.389.628  - 43.934.131  4.389.628 ₫ - 43.934.131 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Hyatung Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hyatung

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  5.704.677,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Ilya Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ilya

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Jodi Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jodi

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.272.441,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Jog Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jog

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 44. Dây chuyền trẻ em Kahiwa Vàng-Trắng 9K

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kahiwa

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.029.460,00 ₫
  4.110.881  - 31.159.434  4.110.881 ₫ - 31.159.434 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Khepri Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Khepri

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.272.441,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Kiliyur Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kiliyur

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.272.441,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Kinzelyuk Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kinzelyuk

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.650.951,00 ₫
  2.682.550  - 28.320.616  2.682.550 ₫ - 28.320.616 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Low Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Low

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  5.515.422,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Mahua Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mahua

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  8.922.008,00 ₫
  4.433.968  - 45.353.544  4.433.968 ₫ - 45.353.544 ₫
 52. Mặt dây chuyền trẻ em Meenmutty Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Meenmutty

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.407.970,00 ₫
  3.303.306  - 33.998.259  3.303.306 ₫ - 33.998.259 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Mutarazi Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutarazi

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.650.951,00 ₫
  2.780.692  - 28.320.616  2.780.692 ₫ - 28.320.616 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Mutumuna Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mutumuna

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Ncandu Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ncandu

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.975.734,00 ₫
  3.768.872  - 38.256.489  3.768.872 ₫ - 38.256.489 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Neith Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Neith

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.218.715,00 ₫
  3.186.508  - 32.578.846  3.186.508 ₫ - 32.578.846 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Pelverata Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pelverata

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.840.206,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Pliva Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pliva

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.840.206,00 ₫
  2.941.559  - 29.740.029  2.941.559 ₫ - 29.740.029 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Rosolli Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosolli

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  5.515.422,00 ₫
  1.815.492  - 19.804.149  1.815.492 ₫ - 19.804.149 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Skakavac Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Skakavac

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.083.187,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Slippery Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Slippery

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Thomson Vàng-Trắng 9K

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Thomson

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.461.696,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫

You’ve viewed 60 of 108 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng