Đang tải...
Tìm thấy 3912 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Elsie 0.122 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.716.716,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  9.025.557,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Ming 0.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.664.992,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.587.177,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 5. Dây Chuyền Alastriona 0.12 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Alastriona

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  29.785.178,00 ₫
  14.403.636  - 149.443.643  14.403.636 ₫ - 149.443.643 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Zykadial 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.679.524,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Abtei 0.192 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abtei

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  28.706.697,00 ₫
  10.909.183  - 135.371.206  10.909.183 ₫ - 135.371.206 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Clovis 0.24 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.402.283,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Levite 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.327.545,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 11. Dây Chuyền Galaviz 0.248 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Galaviz

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.248 crt - AAA

  17.230.019,00 ₫
  8.166.881  - 98.371.905  8.166.881 ₫ - 98.371.905 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Lena 0.16 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  8.715.719,00 ₫
  3.080.795  - 36.593.749  3.080.795 ₫ - 36.593.749 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Eiarfro 0.17 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eiarfro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  19.427.807,00 ₫
  8.475.908  - 112.471.381  8.475.908 ₫ - 112.471.381 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Vignale 0.165 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vignale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  12.586.248,00 ₫
  3.349.267  - 50.517.489  3.349.267 ₫ - 50.517.489 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Tinatin 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tinatin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.334 crt - AAA

  24.725.318,00 ₫
  6.402.217  - 331.249.856  6.402.217 ₫ - 331.249.856 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Yoselin 0.126 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoselin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  13.616.335,00 ₫
  4.677.295  - 53.626.675  4.677.295 ₫ - 53.626.675 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Jolandi 0.144 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.784.113,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Alyssa 0.222 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alyssa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  15.480.764,00 ₫
  3.321.420  - 47.516.449  3.321.420 ₫ - 47.516.449 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Danny 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.341.070,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Ahishar 0.11 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahishar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  18.066.795,00 ₫
  8.192.025  - 90.788.192  8.192.025 ₫ - 90.788.192 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Quax 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Quax

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.787.940,00 ₫
  2.615.770  - 124.813.494  2.615.770 ₫ - 124.813.494 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Yvette 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yvette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.145.555,00 ₫
  2.696.879  - 39.702.931  2.696.879 ₫ - 39.702.931 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Dyta 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.418.225,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S 0.144 Carat

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  10.595.018,00 ₫
  3.001.038  - 46.448.511  3.001.038 ₫ - 46.448.511 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Balloch 0.24 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Balloch

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  25.577.773,00 ₫
  13.085.611  - 162.826.655  13.085.611 ₫ - 162.826.655 ₫
 28. Dây Chuyền Harvey 0.25 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  20.910.483,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Aiello 0.144 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.163.205,00 ₫
  3.636.935  - 52.328.931  3.636.935 ₫ - 52.328.931 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Wolf 0.234 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Wolf

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  13.692.847,00 ₫
  4.890.341  - 85.137.586  4.890.341 ₫ - 85.137.586 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Angela 0.16 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Angela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.305.189,00 ₫
  3.287.624  - 38.418.709  3.287.624 ₫ - 38.418.709 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Cupide 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.270.235,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 33. Dây Chuyền Tollefson 0.244 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Tollefson

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.244 crt - VS

  17.157.291,00 ₫
  7.894.625  - 94.194.779  7.894.625 ₫ - 94.194.779 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Jinny 0.4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jinny

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  11.108.709,00 ₫
  3.201.108  - 42.420.089  3.201.108 ₫ - 42.420.089 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Calissa 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.167.067,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Despina 0.11 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.323.185,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Mecole 0.15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  21.645.872,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 38. Dây Chuyền Turtle 0.16 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.358.569,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Blanchar 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanchar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.493.091,00 ₫
  3.670.189  - 111.868.471  3.670.189 ₫ - 111.868.471 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Buroo 0.16 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Buroo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - VS

  26.210.967,00 ₫
  9.451.921  - 146.037.058  9.451.921 ₫ - 146.037.058 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - N 0.176 Carat

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - N

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.176 crt - VS1

  19.342.102,00 ₫
  4.278.508  - 55.086.642  4.278.508 ₫ - 55.086.642 ₫
 42. Dây Chuyền Velours 0.16 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Velours

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  15.901.180,00 ₫
  5.015.249  - 197.419.718  5.015.249 ₫ - 197.419.718 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Paviotso 0.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paviotso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  9.122.076,00 ₫
  2.876.671  - 36.472.085  2.876.671 ₫ - 36.472.085 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Turmeric 0.1 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Turmeric

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  15.017.901,00 ₫
  3.674.244  - 45.732.049  3.674.244 ₫ - 45.732.049 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Christen 0.21 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Christen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  19.067.142,00 ₫
  5.999.915  - 83.596.513  5.999.915 ₫ - 83.596.513 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Tashira 0.228 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tashira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  18.785.152,00 ₫
  6.453.045  - 101.670.345  6.453.045 ₫ - 101.670.345 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Druella 0.15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Druella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.246 crt - VS

  17.356.819,00 ₫
  5.371.048  - 205.665.817  5.371.048 ₫ - 205.665.817 ₫
 49. Dây Chuyền Tassin 0.1 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Tassin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.185 crt - AAA

  12.232.342,00 ₫
  5.684.129  - 150.971.200  5.684.129 ₫ - 150.971.200 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Melsa 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Melsa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.401.784,00 ₫
  2.271.056  - 35.444.701  2.271.056 ₫ - 35.444.701 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Swatch 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swatch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  14.275.481,00 ₫
  3.236.255  - 50.220.088  3.236.255 ₫ - 50.220.088 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Lichas 0.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lichas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  8.498.616,00 ₫
  2.342.432  - 31.199.990  2.342.432 ₫ - 31.199.990 ₫
 53. Dây Chuyền Dalene 0.15 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Dalene

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  8.564.856,00 ₫
  3.291.679  - 167.017.299  3.291.679 ₫ - 167.017.299 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Lordanis 0.15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lordanis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.988.128,00 ₫
  3.739.673  - 181.819.726  3.739.673 ₫ - 181.819.726 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Villaggio 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Villaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.540.016,00 ₫
  2.506.813  - 123.394.081  2.506.813 ₫ - 123.394.081 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Flor 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  0.17 crt - VS1

  18.140.062,00 ₫
  4.769.218  - 87.259.943  4.769.218 ₫ - 87.259.943 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Jhaddeus 0.14 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jhaddeus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.852.979,00 ₫
  4.602.945  - 56.357.350  4.602.945 ₫ - 56.357.350 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Fide 0.15 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fide

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  13.792.342,00 ₫
  3.933.794  - 184.252.996  3.933.794 ₫ - 184.252.996 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Laima 0.25 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.902.694,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Purpe 0.1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Purpe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.983.835,00 ₫
  3.924.602  - 137.385.414  3.924.602 ₫ - 137.385.414 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A 0.16 Carat

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.974.955,00 ₫
  2.712.290  - 44.610.039  2.712.290 ₫ - 44.610.039 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - M 0.232 Carat

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  12.422.137,00 ₫
  3.410.910  - 57.830.832  3.410.910 ₫ - 57.830.832 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Lona 0.24 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Lona

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.547.080,00 ₫
  5.112.580  - 67.739.674  5.112.580 ₫ - 67.739.674 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Adams 0.2 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adams

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.537.659,00 ₫
  4.298.785  - 64.076.239  4.298.785 ₫ - 64.076.239 ₫

You’ve viewed 60 of 3912 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng