Đang tải...
Tìm thấy 938 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Monissa 0.86 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  128.258.472,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  9.518.430,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Olga 0.76 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  94.639.532,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Cefalania 0.65 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  62.271.836,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imene 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  15.742.476,00 ₫
  2.372.442  - 2.193.475.903  2.372.442 ₫ - 2.193.475.903 ₫
 6. Dây Chuyền Kinsey 0.96 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  136.012.780,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 7. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten 0.8 Carat

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  34.183.188,00 ₫
  4.165.766  - 2.138.389.257  4.165.766 ₫ - 2.138.389.257 ₫
 8. Dây Chuyền Lovisa 0.8 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  12.763.877,00 ₫
  2.527.901  - 182.657.848  2.527.901 ₫ - 182.657.848 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Kyuso 0.77 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kyuso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  43.418.820,00 ₫
  5.555.978  - 132.802.750  5.555.978 ₫ - 132.802.750 ₫
 11. Dây Chuyền Dina 0.76 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Dina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.892 crt - SI

  100.148.737,00 ₫
  3.503.916  - 244.814.515  3.503.916 ₫ - 244.814.515 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Lea 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lea

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  112.182.905,00 ₫
  4.598.889  - 1.716.067.311  4.598.889 ₫ - 1.716.067.311 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Imogen 0.86 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Imogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.86 crt - AAA

  8.783.039,00 ₫
  2.149.392  - 1.088.458.056  2.149.392 ₫ - 1.088.458.056 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta 0.8 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  106.808.880,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Dulcinia 0.66 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dulcinia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  99.172.723,00 ₫
  4.769.219  - 1.539.857.637  4.769.219 ₫ - 1.539.857.637 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Polin 0.655 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Polin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.655 crt - VS

  36.872.768,00 ₫
  6.964.573  - 91.166.702  6.964.573 ₫ - 91.166.702 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Kane 0.86 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kane

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  122.592.725,00 ₫
  2.952.373  - 1.100.218.882  2.952.373 ₫ - 1.100.218.882 ₫
 18. Cung Hoàng Đạo
  Mặt Dây Chuyền Scorpio 0.775 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.775 crt - VS

  27.482.219,00 ₫
  7.172.754  - 148.524.411  7.172.754 ₫ - 148.524.411 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Blanda 0.96 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Blanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.016 crt - VS

  189.126.582,00 ₫
  3.355.216  - 1.473.131.828  3.355.216 ₫ - 1.473.131.828 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Zena 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  84.695.547,00 ₫
  2.611.714  - 185.780.551  2.611.714 ₫ - 185.780.551 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Frodine 0.65 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  78.331.452,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Inglebert 0.66 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inglebert

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  96.942.220,00 ₫
  3.822.945  - 1.525.771.674  3.822.945 ₫ - 1.525.771.674 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Arkadi 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arkadi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  23.830.952,00 ₫
  9.170.743  - 164.164.958  9.170.743 ₫ - 164.164.958 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Gretta 0.66 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gretta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.66 crt - AAA

  23.640.618,00 ₫
  5.061.211  - 83.028.749  5.061.211 ₫ - 83.028.749 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Crucifix 0.78 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crucifix

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  32.902.744,00 ₫
  3.109.184  - 125.692.174  3.109.184 ₫ - 125.692.174 ₫
 28. Dây Chuyền Lucky 0.8 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Lucky

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  15.515.641,00 ₫
  3.201.108  - 190.363.220  3.201.108 ₫ - 190.363.220 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Faunus 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  17.731.274,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Adorlie 0.77 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adorlie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.09 crt - AAA

  34.631.993,00 ₫
  5.555.978  - 155.161.844  5.555.978 ₫ - 155.161.844 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Twig 0.76 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  11.859.781,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Montiara 0.86 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Montiara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  125.839.526,00 ₫
  5.193.689  - 1.112.993.582  5.193.689 ₫ - 1.112.993.582 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Aigueperse 0.97 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aigueperse

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.97 crt - AAA

  14.065.410,00 ₫
  4.136.567  - 2.676.440.472  4.136.567 ₫ - 2.676.440.472 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Victoire 0.6 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Victoire

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  15.165.791,00 ₫
  3.575.292  - 92.761.856  3.575.292 ₫ - 92.761.856 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Nixola 0.86 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  129.747.095,00 ₫
  5.022.279  - 1.129.607.439  5.022.279 ₫ - 1.129.607.439 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albertine 0.93 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albertine

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.93 crt - AAA

  10.082.679,00 ₫
  2.088.561  - 2.420.743.809  2.088.561 ₫ - 2.420.743.809 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Zorn 5.4 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zorn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  5.4 crt - AAA

  42.397.114,00 ₫
  5.373.482  - 173.938.615  5.373.482 ₫ - 173.938.615 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Iselin 0.8 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Iselin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.15 crt - AA

  22.262.842,00 ₫
  7.213.308  - 1.735.925.543  7.213.308 ₫ - 1.735.925.543 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Ordelie 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ordelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.208 crt - VS

  113.474.164,00 ₫
  5.169.357  - 1.734.614.278  5.169.357 ₫ - 1.734.614.278 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Milessa 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  185.101.133,00 ₫
  4.664.317  - 2.215.780.926  4.664.317 ₫ - 2.215.780.926 ₫
 41. Dây Chuyền Welsh 0.75 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Welsh

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  22.493.734,00 ₫
  5.964.226  - 123.015.571  5.964.226 ₫ - 123.015.571 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Phyle 0.894 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Phyle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.894 crt - VS

  16.146.671,00 ₫
  5.312.650  - 93.708.126  5.312.650 ₫ - 93.708.126 ₫
  Mới

 43. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gelsomino 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gelsomino

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.855 crt - VS

  107.928.188,00 ₫
  5.980.449  - 1.718.838.544  5.980.449 ₫ - 1.718.838.544 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Acalpha 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acalpha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.915 crt - VS

  106.492.555,00 ₫
  3.898.647  - 1.702.400.418  3.898.647 ₫ - 1.702.400.418 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Manucan 0.65 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  19.081.471,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Menyiona 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Menyiona

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  190.676.308,00 ₫
  7.271.706  - 2.242.668.619  7.271.706 ₫ - 2.242.668.619 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Milayette 1 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milayette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  20.240.521,00 ₫
  4.947.659  - 2.219.228.068  4.947.659 ₫ - 2.219.228.068 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eider 0.65 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eider

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.882 crt - AAA

  18.787.313,00 ₫
  6.037.225  - 1.409.096.131  6.037.225 ₫ - 1.409.096.131 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Denisa 1 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Denisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.024 crt - VS

  253.501.578,00 ₫
  10.563.116  - 2.850.946.855  10.563.116 ₫ - 2.850.946.855 ₫
 51. Dây Chuyền Arti 1 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Arti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  33.978.522,00 ₫
  4.512.913  - 69.902.584  4.512.913 ₫ - 69.902.584 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Elizabeth 0.52 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elizabeth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.52 crt - AAA

  10.805.632,00 ₫
  3.183.534  - 56.141.061  3.183.534 ₫ - 56.141.061 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Bria 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bria

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  12.977.735,00 ₫
  3.744.809  - 195.026.998  3.744.809 ₫ - 195.026.998 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Herlimes 0.9 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Herlimes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.122 crt - VS

  37.902.313,00 ₫
  5.488.387  - 928.916.312  5.488.387 ₫ - 928.916.312 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Sashka 0.76 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sashka

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.15 crt - VS

  136.841.986,00 ₫
  4.542.113  - 1.078.968.279  4.542.113 ₫ - 1.078.968.279 ₫
 56. Dây Chuyền Zuria 0.56 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Zuria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.641 crt - VS

  17.743.711,00 ₫
  5.251.818  - 69.398.088  5.251.818 ₫ - 69.398.088 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Flirtini 0.93 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Flirtini

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.226 crt - VS

  39.578.570,00 ₫
  5.723.603  - 2.484.671.354  5.723.603 ₫ - 2.484.671.354 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Sanda 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.26 crt - VS

  43.790.300,00 ₫
  8.602.978  - 1.765.530.393  8.602.978 ₫ - 1.765.530.393 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Lina 0.72 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  45.814.243,00 ₫
  10.539.325  - 196.419.373  10.539.325 ₫ - 196.419.373 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Caravelle 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caravelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  48.567.900,00 ₫
  3.472.554  - 103.914.367  3.472.554 ₫ - 103.914.367 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reevaluate 0.6 Carat

  Dây Chuyền GLAMIRA Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.292 crt - VS

  51.203.408,00 ₫
  9.827.998  - 330.560.427  9.827.998 ₫ - 330.560.427 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Rodnetta 0.8 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rodnetta

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  15.984.993,00 ₫
  5.753.343  - 1.711.944.263  5.753.343 ₫ - 1.711.944.263 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Floral 0.73 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Floral

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  44.779.830,00 ₫
  3.731.020  - 76.648.162  3.731.020 ₫ - 76.648.162 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Dortheea 0.72 Carat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dortheea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  117.466.897,00 ₫
  3.431.458  - 2.354.072.068  3.431.458 ₫ - 2.354.072.068 ₫

You’ve viewed 60 of 938 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng