Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Issoria 0.279 Carat

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  16.183.506,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Tagas 0.4 Carat

  Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  16.099.167,00 ₫
  5.603.746  - 309.819.280  5.603.746 ₫ - 309.819.280 ₫
 3. Bông tai nữ Breathless 0.3 Carat

  Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  15.293.699,00 ₫
  6.325.441  - 100.725.935  6.325.441 ₫ - 100.725.935 ₫
 4. Bông tai nữ Extragalactic 0.5 Carat

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  34.907.380,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 5. Bông tai nữ Aleasize 0.42 Carat

  Bông tai nữ Aleasize

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  10.040.046,00 ₫
  4.775.920  - 86.985.434  4.775.920 ₫ - 86.985.434 ₫
 6. Bông tai nữ Goodfew 0.296 Carat

  Bông tai nữ Goodfew

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  12.827.202,00 ₫
  4.945.731  - 63.466.677  4.945.731 ₫ - 63.466.677 ₫
 7. Bông tai nữ Bittersweat 0.4 Carat

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AA

  17.311.897,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sneham 0.291 Carat

  Xỏ khuyên tai Sneham

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.291 crt - VS

  18.439.439,00 ₫
  5.582.520  - 68.589.290  5.582.520 ₫ - 68.589.290 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Ferch 0.464 Carat

  Xỏ khuyên tai Ferch

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.464 crt - VS

  13.686.160,00 ₫
  6.749.967  - 110.178.720  6.749.967 ₫ - 110.178.720 ₫
 10. Bông tai nữ Kempker 0.33 Carat

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.434 crt - VS

  9.395.331,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 11. Bông tai nữ Desejo 0.33 Carat

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.738 crt - VS

  24.761.201,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Czysty 0.4 Carat

  Xỏ khuyên tai Czysty

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.534 crt - AAA

  20.053.487,00 ₫
  5.858.462  - 93.593.889  5.858.462 ₫ - 93.593.889 ₫
 13. Bông tai nữ One Love 0.4 Carat

  Bông tai nữ One Love

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  14.481.438,00 ₫
  4.839.599  - 76.782.649  4.839.599 ₫ - 76.782.649 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Sunglow 0.35 Carat

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  21.773.668,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Innamorato 0.35 Carat

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.676 crt - AA

  32.890.880,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 16. Bông tai nữ Mystearje 0.336 Carat

  Bông tai nữ Mystearje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  36.803.315,00 ₫
  12.788.995  - 201.890.551  12.788.995 ₫ - 201.890.551 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Donbando 0.286 Carat

  Xỏ khuyên tai Donbando

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  12.244.469,00 ₫
  5.179.220  - 70.980.790  5.179.220 ₫ - 70.980.790 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Ftarw 0.288 Carat

  Xỏ khuyên tai Ftarw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  14.581.627,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 19. Xỏ khuyên tai Ganci 0.352 Carat

  Xỏ khuyên tai Ganci

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  13.270.408,00 ₫
  6.771.194  - 100.089.147  6.771.194 ₫ - 100.089.147 ₫
 20. Xỏ khuyên tai Gicgea 0.55 Carat

  Xỏ khuyên tai Gicgea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.614 crt - VS

  12.117.393,00 ₫
  5.624.973  - 88.796.745  5.624.973 ₫ - 88.796.745 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Hoferin 0.45 Carat

  Xỏ khuyên tai Hoferin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.594 crt - VS

  13.143.332,00 ₫
  5.094.315  - 509.771.163  5.094.315 ₫ - 509.771.163 ₫
 22. Xỏ khuyên tai Kemed 0.4 Carat

  Xỏ khuyên tai Kemed

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  14.210.026,00 ₫
  6.907.891  - 108.749.483  6.907.891 ₫ - 108.749.483 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Ndes 0.27 Carat

  Xỏ khuyên tai Ndes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  10.840.984,00 ₫
  5.412.709  - 895.396.692  5.412.709 ₫ - 895.396.692 ₫
 24. Xỏ khuyên tai Orami 0.456 Carat

  Xỏ khuyên tai Orami

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.456 crt - VS

  18.329.346,00 ₫
  8.796.184  - 136.188.032  8.796.184 ₫ - 136.188.032 ₫
 25. Xỏ khuyên tai Selle 0.3 Carat

  Xỏ khuyên tai Selle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.476 crt - VS

  13.317.105,00 ₫
  4.966.957  - 359.403.955  4.966.957 ₫ - 359.403.955 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Urafi 0.3 Carat

  Xỏ khuyên tai Urafi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  10.702.589,00 ₫
  5.009.409  - 78.197.737  5.009.409 ₫ - 78.197.737 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Vimead 0.84 Carat

  Xỏ khuyên tai Vimead

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  13.552.010,00 ₫
  5.603.746  - 119.235.278  5.603.746 ₫ - 119.235.278 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Cue 0.266 Carat

  Xỏ khuyên tai Cue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - VS

  13.774.462,00 ₫
  5.731.104  - 69.763.818  5.731.104 ₫ - 69.763.818 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Wildys 0.336 Carat

  Xỏ khuyên tai Wildys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  15.637.282,00 ₫
  6.198.083  - 92.886.345  6.198.083 ₫ - 92.886.345 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Ameliaser 0.4 Carat

  Xỏ khuyên tai Ameliaser

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.464 crt - AAA

  25.026.672,00 ₫
  6.113.178  - 305.036.283  6.113.178 ₫ - 305.036.283 ₫
 31. Bông tai nữ Dabircer 0.3 Carat

  Bông tai nữ Dabircer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  8.839.202,00 ₫
  3.699.604  - 331.979.554  3.699.604 ₫ - 331.979.554 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng