Đang tải...
Tìm thấy 97 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Chữ viết tắt
  Nhẫn M

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.319.942,00 ₫
  4.569.150  - 69.105.013  4.569.150 ₫ - 69.105.013 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Nhẫn A

  Nhẫn GLAMIRA A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.039 crt - VS

  14.348.210,00 ₫
  4.569.150  - 76.269.653  4.569.150 ₫ - 76.269.653 ₫
 3. Nhẫn Julee

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 4. Nhẫn Jesasia

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan M

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.348.709,00 ₫
  6.650.952  - 80.892.879  6.650.952 ₫ - 80.892.879 ₫
 6. Nhẫn Geneva

  Nhẫn GLAMIRA Geneva

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  24.990.275,00 ₫
  8.932.823  - 115.742.785  8.932.823 ₫ - 115.742.785 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan D

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.424.495,00 ₫
  5.596.532  - 67.104.314  5.596.532 ₫ - 67.104.314 ₫
 8. Nhẫn Toinette

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.246.977,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Dietmar

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 11. Nhẫn Fridolin

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.160.841,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 12. Nhẫn Hansika

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 13. Nhẫn Jaume

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 14. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan E

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan E

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAA

  11.399.893,00 ₫
  6.387.347  - 75.012.464  6.387.347 ₫ - 75.012.464 ₫
 15. Nhẫn Simonay

  Nhẫn GLAMIRA Simonay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  16.780.946,00 ₫
  6.207.555  - 79.892.533  6.207.555 ₫ - 79.892.533 ₫
 16. Nhẫn Manjari

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 17. Nhẫn Detrain

  Nhẫn GLAMIRA Detrain

  Vàng Trắng 14K
  7.685.633,00 ₫
  4.400.172  - 44.001.720  4.400.172 ₫ - 44.001.720 ₫
 18. Nhẫn Quanika

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.973.825,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Concha

  Nhẫn GLAMIRA Concha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.352.410,00 ₫
  6.699.617  - 84.461.681  6.699.617 ₫ - 84.461.681 ₫
 21. Nhẫn Joye

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  17.038.872,00 ₫
  6.851.021  - 84.353.535  6.851.021 ₫ - 84.353.535 ₫
 22. Nhẫn Authoritative

  Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.364 crt - VS

  26.311.003,00 ₫
  10.667.207  - 140.764.966  10.667.207 ₫ - 140.764.966 ₫
 23. Nhẫn Isedoria

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Nhẫn Covoque E

  Nhẫn GLAMIRA Covoque E

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.065 crt - AAA

  17.049.957,00 ₫
  8.951.748  - 101.183.686  8.951.748 ₫ - 101.183.686 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  15.999.053,00 ₫
  7.708.615  - 92.951.105  7.708.615 ₫ - 92.951.105 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - S

  Nhẫn SYLVIE Martox - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.754 crt - VS

  36.301.490,00 ₫
  11.906.015  - 178.183.331  11.906.015 ₫ - 178.183.331 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.81 crt - VS

  38.627.160,00 ₫
  12.621.397  - 183.888.006  12.621.397 ₫ - 183.888.006 ₫
 29. Nhẫn Semasia

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  99.409.562,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 30. Nhẫn Enid

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.674.777,00 ₫
  5.703.596  - 60.656.138  5.703.596 ₫ - 60.656.138 ₫
 31. Nhẫn Eliseo

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  63.414.394,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 32. Chữ viết tắt
  Nhẫn Daniell A

  Nhẫn GLAMIRA Daniell A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.22 crt - AAA

  25.358.511,00 ₫
  10.569.065  - 158.973.974  10.569.065 ₫ - 158.973.974 ₫
 33. Nhẫn Jacenty

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.190.742,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Nhẫn R

  Nhẫn GLAMIRA R

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.026 crt - VS

  13.788.829,00 ₫
  4.569.150  - 75.877.630  4.569.150 ₫ - 75.877.630 ₫
 35. Nhẫn Lizzie

  Nhẫn GLAMIRA Lizzie

  Vàng Hồng 14K
  9.669.023,00 ₫
  5.166.653  - 55.357.005  5.166.653 ₫ - 55.357.005 ₫
 36. Nhẫn Jabilio

  Nhẫn GLAMIRA Jabilio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.975.455,00 ₫
  7.380.934  - 92.464.453  7.380.934 ₫ - 92.464.453 ₫
 37. Nhẫn Josanne

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  31.485.767,00 ₫
  8.459.686  - 106.293.564  8.459.686 ₫ - 106.293.564 ₫
 38. Nhẫn Tova

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.165.446,00 ₫
  7.078.127  - 78.973.296  7.078.127 ₫ - 78.973.296 ₫
 39. Nhẫn Inocenta

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  14.510.429,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 40. Nhẫn Tieshia

  Nhẫn GLAMIRA Tieshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  24.868.882,00 ₫
  6.337.329  - 73.903.970  6.337.329 ₫ - 73.903.970 ₫
 41. Chữ viết tắt
  Nhẫn Cytise B

  Nhẫn GLAMIRA Cytise B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.680.058,00 ₫
  7.320.102  - 91.045.044  7.320.102 ₫ - 91.045.044 ₫
 42. Nhẫn Janna

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.949.813,00 ₫
  6.671.229  - 67.523.381  6.671.229 ₫ - 67.523.381 ₫
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Nhẫn Tonyetta

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  17.904.848,00 ₫
  8.732.753  - 120.109.159  8.732.753 ₫ - 120.109.159 ₫
 45. Nhẫn Joslyn

  Nhẫn GLAMIRA Joslyn

  Vàng 14K
  9.562.770,00 ₫
  5.109.877  - 54.748.687  5.109.877 ₫ - 54.748.687 ₫
 46. Nhẫn Jobina

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  11.560.219,00 ₫
  6.878.057  - 70.700.159  6.878.057 ₫ - 70.700.159 ₫
 47. Nhẫn Sabra

  Nhẫn GLAMIRA Sabra

  Vàng Hồng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.381.516  - 45.015.585  4.381.516 ₫ - 45.015.585 ₫
 48. Nhẫn Izarra

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  18.131.954,00 ₫
  8.190.674  - 129.301.537  8.190.674 ₫ - 129.301.537 ₫
 49. Nhẫn Spencre

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  23.172.889,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 50. Nhẫn Creteil

  Nhẫn GLAMIRA Creteil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  21.501.769,00 ₫
  8.934.986  - 126.976.405  8.934.986 ₫ - 126.976.405 ₫
 51. Nhẫn Aditya

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.198.733,00 ₫
  8.309.904  - 97.331.002  8.309.904 ₫ - 97.331.002 ₫
 52. Nhẫn Shyla

  Nhẫn GLAMIRA Shyla

  Vàng Hồng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.201.454  - 45.015.585  4.201.454 ₫ - 45.015.585 ₫
 53. Nhẫn Sheldan

  Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.33 crt - AAA

  20.941.305,00 ₫
  7.624.261  - 251.708.791  7.624.261 ₫ - 251.708.791 ₫
 54. Nhẫn Celestine

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  16.802.034,00 ₫
  8.819.270  - 96.222.514  8.819.270 ₫ - 96.222.514 ₫
 55. Nhẫn Johna

  Nhẫn GLAMIRA Johna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  16.509.500,00 ₫
  8.162.826  - 99.142.440  8.162.826 ₫ - 99.142.440 ₫
 56. Nhẫn Cienian

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  81.746.147,00 ₫
  7.725.918  - 170.302.217  7.725.918 ₫ - 170.302.217 ₫
 57. Nhẫn Sanjuana

  Nhẫn GLAMIRA Sanjuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  31.280.832,00 ₫
  9.725.530  - 133.978.829  9.725.530 ₫ - 133.978.829 ₫
 58. Nhẫn Draven

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  15.984.724,00 ₫
  7.960.594  - 91.856.135  7.960.594 ₫ - 91.856.135 ₫
 59. Nhẫn Cheslie

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.118.512,00 ₫
  7.882.730  - 98.763.935  7.882.730 ₫ - 98.763.935 ₫
 60. Nhẫn Gerwin

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  12.401.861,00 ₫
  7.098.944  - 71.957.351  7.098.944 ₫ - 71.957.351 ₫
 61. Nhẫn Angila

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  14.465.819,00 ₫
  6.238.646  - 77.337.590  6.238.646 ₫ - 77.337.590 ₫
 62. Nhẫn Theone

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  14.762.949,00 ₫
  7.578.841  - 93.140.365  7.578.841 ₫ - 93.140.365 ₫
 63. Nhẫn Ciera

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  23.454.067,00 ₫
  6.907.797  - 380.077.576  6.907.797 ₫ - 380.077.576 ₫
 64. Nhẫn Emmanila

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.448.001,00 ₫
  8.989.599  - 104.941.745  8.989.599 ₫ - 104.941.745 ₫

You’ve viewed 60 of 97 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng