Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Alonnisos Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  31.665.288,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Efrata Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  61.709.208,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Joanna Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Adlonn Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.628.198,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.437.118,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Erica Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - VS

  43.586.174,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Oleysa Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  35.062.411,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Juicy Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Blehe Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  13.370.845,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.606.180,00 ₫
  5.606.265  - 803.575.605  5.606.265 ₫ - 803.575.605 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Brittany Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Brittany

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  24.693.415,00 ₫
  6.367.069  - 813.903.505  6.367.069 ₫ - 813.903.505 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.632 crt - VS

  335.942.565,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Armi Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Armi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.544.807,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Cyndroa Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  11.615.643,00 ₫
  5.535.700  - 800.534.010  5.535.700 ₫ - 800.534.010 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Cadieux Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Bourget Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  22.683.801,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Fiene Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  27.647.141,00 ₫
  7.993.038  - 831.004.027  7.993.038 ₫ - 831.004.027 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Rashell Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Rashell

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.76 crt - AA

  26.261.257,00 ₫
  6.676.907  - 1.063.733.280  6.676.907 ₫ - 1.063.733.280 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Saiorsa Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Saiorsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.09 crt - VS

  17.017.783,00 ₫
  6.569.842  - 2.709.424.870  6.569.842 ₫ - 2.709.424.870 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Jay Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  61.583.218,00 ₫
  6.265.683  - 809.077.508  6.265.683 ₫ - 809.077.508 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Ailefroide Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Ailefroide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  66.576.029,00 ₫
  7.124.629  - 831.504.200  7.124.629 ₫ - 831.504.200 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Danitacsa Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.495.169,00 ₫
  5.697.918  - 156.310.886  5.697.918 ₫ - 156.310.886 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  29.898.461,00 ₫
  5.956.657  - 1.056.230.677  5.956.657 ₫ - 1.056.230.677 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Blessing - A Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Blessing - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  33.080.103,00 ₫
  6.772.615  - 1.075.967.243  6.772.615 ₫ - 1.075.967.243 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Sue Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  18.198.464,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Nina Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  134.820.206,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Roxanne Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  131.983.008,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Pemangile Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Pemangile

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.176 crt - VS

  148.621.742,00 ₫
  10.719.928  - 1.154.426.850  10.719.928 ₫ - 1.154.426.850 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Nicole Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Nicole

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.28 crt - VS

  178.359.340,00 ₫
  9.423.263  - 2.741.638.734  9.423.263 ₫ - 2.741.638.734 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Lauren Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Lauren

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  138.243.824,00 ₫
  7.705.370  - 1.088.120.100  7.705.370 ₫ - 1.088.120.100 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Betsy Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Betsy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - SI

  107.114.122,00 ₫
  6.883.464  - 280.326.811  6.883.464 ₫ - 280.326.811 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Marilyn Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.175.694,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Abbacy Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.691.226,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Britany Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Britany

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.366 crt - VS

  188.498.525,00 ₫
  8.486.182  - 3.007.244.234  8.486.182 ₫ - 3.007.244.234 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Sharon Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Sharon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.76 crt - AAA

  16.306.728,00 ₫
  7.882.730  - 1.074.074.700  7.882.730 ₫ - 1.074.074.700 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Tina Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Tina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.94 crt - AA

  27.971.849,00 ₫
  7.397.156  - 1.082.104.502  7.397.156 ₫ - 1.082.104.502 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Idly Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Jenny Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Jenny

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  15.953.362,00 ₫
  7.513.412  - 284.760.785  7.513.412 ₫ - 284.760.785 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Cherylien Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Cherylien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.48 crt - VS

  80.437.046,00 ₫
  9.349.183  - 1.399.565.807  9.349.183 ₫ - 1.399.565.807 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Roselly Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Roselly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.848 crt - VS

  136.727.082,00 ₫
  8.800.344  - 1.097.393.580  8.800.344 ₫ - 1.097.393.580 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Lydia Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Lydia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.056 crt - SI

  107.843.836,00 ₫
  7.479.346  - 285.909.831  7.479.346 ₫ - 285.909.831 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Modesta Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Ihfaki Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Ihfaki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  24.268.944,00 ₫
  6.696.372  - 814.930.890  6.696.372 ₫ - 814.930.890 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Betty Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Betty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  56.691.253,00 ₫
  6.883.464  - 250.370.490  6.883.464 ₫ - 250.370.490 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Tamara Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Tamara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  52.942.659,00 ₫
  6.575.250  - 235.324.744  6.575.250 ₫ - 235.324.744 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Pavemu Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Pavemu

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.984 crt - AAA

  20.297.839,00 ₫
  9.387.034  - 1.011.647.666  9.387.034 ₫ - 1.011.647.666 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Jayda Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Jayda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.772 crt - VS

  133.246.959,00 ₫
  8.573.239  - 1.087.444.194  8.573.239 ₫ - 1.087.444.194 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Josephine Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Josephine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.21 crt - VS

  40.690.576,00 ₫
  8.262.861  - 2.734.933.705  8.262.861 ₫ - 2.734.933.705 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 7.5 mm Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Hearteye 7.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.5 crt - AAA

  18.764.335,00 ₫
  7.475.021  - 453.968.038  7.475.021 ₫ - 453.968.038 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Hepto Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Hepto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.244.856,00 ₫
  6.209.717  - 809.861.565  6.209.717 ₫ - 809.861.565 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Metrize Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Metrize

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.44 crt - AAA

  13.958.616,00 ₫
  6.988.366  - 817.972.485  6.988.366 ₫ - 817.972.485 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Htard Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Htard

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.732 crt - VS

  17.750.741,00 ₫
  7.883.811  - 849.983.571  7.883.811 ₫ - 849.983.571 ₫
  Mới

 58. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Ashlie - Heart Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Ashlie - Heart

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.93 crt - AA

  32.289.018,00 ₫
  8.839.817  - 1.106.923.908  8.839.817 ₫ - 1.106.923.908 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Lovelace Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Lovelace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  180.013.155,00 ₫
  9.304.843  - 2.756.062.643  9.304.843 ₫ - 2.756.062.643 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Sandy Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Sandy

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.242 crt - SI

  132.169.017,00 ₫
  7.725.918  - 372.453.312  7.725.918 ₫ - 372.453.312 ₫
 62. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Arla - Heart Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Arla - Heart

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.988 crt - VS

  137.552.503,00 ₫
  8.100.102  - 1.095.514.554  8.100.102 ₫ - 1.095.514.554 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Jakanis Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  19.971.508,00 ₫
  5.658.716  - 203.949.007  5.658.716 ₫ - 203.949.007 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Tierced Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Tierced

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.456.839,00 ₫
  6.813.169  - 1.065.152.685  6.813.169 ₫ - 1.065.152.685 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Veronica Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Veronica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.442 crt - SI

  141.482.514,00 ₫
  9.945.065  - 382.591.964  9.945.065 ₫ - 382.591.964 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Burnt Trái Tim

  Nhẫn đính hôn Burnt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  19.498.913,00 ₫
  8.628.663  - 384.173.588  8.628.663 ₫ - 384.173.588 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng