Đang tải...
Tìm thấy 223 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Calentes

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.408.053,00 ₫
  5.985.820  - 113.037.197  5.985.820 ₫ - 113.037.197 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.382 crt - VS

  350.038.623,00 ₫
  6.236.291  - 3.399.875.394  6.236.291 ₫ - 3.399.875.394 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Moqu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.33 crt - VS

  20.370.751,00 ₫
  7.478.454  - 2.622.794.170  7.478.454 ₫ - 2.622.794.170 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Kailey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  50.873.814,00 ₫
  10.576.364  - 236.758.310  10.576.364 ₫ - 236.758.310 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Bernadina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  370.913.711,00 ₫
  10.460.327  - 3.533.360.607  10.460.327 ₫ - 3.533.360.607 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Gamed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  43.132.435,00 ₫
  7.259.399  - 1.518.756.949  7.259.399 ₫ - 1.518.756.949 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta 0.93 crt Princess

  Nhẫn đính hôn Fausta 0.93 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.21 crt - VS

  169.141.743,00 ₫
  9.667.878  - 2.768.831.213  9.667.878 ₫ - 2.768.831.213 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  766.718.534,00 ₫
  13.313.144  - 1.273.819.432  13.313.144 ₫ - 1.273.819.432 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Scump - A Princess

  Nhẫn đính hôn Scump - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.218 crt - VS

  21.167.727,00 ₫
  8.554.204  - 2.620.247.012  8.554.204 ₫ - 2.620.247.012 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Chud

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  42.549.418,00 ₫
  8.108.451  - 940.467.235  8.108.451 ₫ - 940.467.235 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cynthia Princess

  Nhẫn đính hôn Cynthia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.262 crt - VS

  44.842.992,00 ₫
  8.968.258  - 2.623.940.388  8.968.258 ₫ - 2.623.940.388 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Huesin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.630.914,00 ₫
  7.600.718  - 198.183.016  7.600.718 ₫ - 198.183.016 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dixie 0.4crt Princess

  Nhẫn đính hôn Dixie 0.4crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  49.422.782,00 ₫
  8.345.620  - 1.546.747.385  8.345.620 ₫ - 1.546.747.385 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Quishm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  49.293.726,00 ₫
  13.098.050  - 2.659.345.879  13.098.050 ₫ - 2.659.345.879 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  23.958.282,00 ₫
  7.807.887  - 195.805.674  7.807.887 ₫ - 195.805.674 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Electrique

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.388 crt - VS

  30.147.590,00 ₫
  7.683.925  - 213.225.400  7.683.925 ₫ - 213.225.400 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Azadi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  18.169.157,00 ₫
  7.599.020  - 214.131.055  7.599.020 ₫ - 214.131.055 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Fantine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  29.727.310,00 ₫
  9.063.636  - 1.557.629.406  9.063.636 ₫ - 1.557.629.406 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Thomasett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.106 crt - VS

  161.854.608,00 ₫
  7.707.982  - 2.613.341.384  7.707.982 ₫ - 2.613.341.384 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Huberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  70.855.700,00 ₫
  7.199.965  - 138.254.058  7.199.965 ₫ - 138.254.058 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Polloc - A Princess

  Nhẫn đính hôn Polloc - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.27 crt - AAA

  10.051.366,00 ₫
  5.624.973  - 897.519.327  5.624.973 ₫ - 897.519.327 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Siplora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.25 crt - VS

  176.499.350,00 ₫
  13.134.843  - 2.689.204.231  13.134.843 ₫ - 2.689.204.231 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Bogd - A Princess

  Nhẫn đính hôn Bogd - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.218 crt - VS

  41.932.440,00 ₫
  8.532.978  - 2.620.034.747  8.532.978 ₫ - 2.620.034.747 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn đính hôn Zembi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  13.816.631,00 ₫
  7.407.983  - 193.088.701  7.407.983 ₫ - 193.088.701 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Litasi

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.41 crt - VS

  176.146.428,00 ₫
  9.449.955  - 2.652.935.539  9.449.955 ₫ - 2.652.935.539 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Touche Princess
  Mới

  Nhẫn đính hôn Touche

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.361.256,00 ₫
  6.580.157  - 229.017.778  6.580.157 ₫ - 229.017.778 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Pribez

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  20.527.259,00 ₫
  10.499.949  - 231.508.329  10.499.949 ₫ - 231.508.329 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Mitrovica Princess
  Mới

  Nhẫn đính hôn Mitrovica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - VS

  24.467.146,00 ₫
  6.813.646  - 1.527.544.642  6.813.646 ₫ - 1.527.544.642 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Merlene

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.886 crt - VS

  29.543.630,00 ₫
  10.546.364  - 3.465.577.910  10.546.364 ₫ - 3.465.577.910 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Gynin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.628 crt - VS

  50.195.137,00 ₫
  7.365.531  - 1.531.506.890  7.365.531 ₫ - 1.531.506.890 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Sharix Princess
  Mới

  Nhẫn đính hôn Sharix

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.202 crt - VS

  27.154.398,00 ₫
  11.213.154  - 2.653.374.216  11.213.154 ₫ - 2.653.374.216 ₫
 35. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Htoni Princess

  Nhẫn đính hôn Htoni

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.382 crt - VS

  22.163.383,00 ₫
  7.763.736  - 3.401.460.287  7.763.736 ₫ - 3.401.460.287 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Bron

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.07 crt - VS

  25.170.728,00 ₫
  10.440.516  - 2.634.058.264  10.440.516 ₫ - 2.634.058.264 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Compte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.482 crt - VS

  24.599.598,00 ₫
  7.407.983  - 1.524.120.129  7.407.983 ₫ - 1.524.120.129 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta Princess

  Nhẫn đính hôn Fausta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  29.387.972,00 ₫
  9.011.277  - 1.700.624.010  9.011.277 ₫ - 1.700.624.010 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Essru

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite

  1.25 crt - AAA

  24.063.281,00 ₫
  8.232.413  - 478.978.861  8.232.413 ₫ - 478.978.861 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Glorias

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.394 crt - VS

  21.406.028,00 ₫
  7.845.245  - 3.409.073.459  7.845.245 ₫ - 3.409.073.459 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Lamen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  20.404.146,00 ₫
  9.067.880  - 220.824.416  9.067.880 ₫ - 220.824.416 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Margona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.78 crt - AA

  39.194.530,00 ₫
  11.476.926  - 3.475.483.523  11.476.926 ₫ - 3.475.483.523 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dixie 0.93crt Princess

  Nhẫn đính hôn Dixie 0.93crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.098 crt - VS

  161.160.932,00 ₫
  8.560.713  - 2.610.921.582  8.560.713 ₫ - 2.610.921.582 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Albarracin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.99 crt - AAA

  32.107.487,00 ₫
  9.028.541  - 2.606.577.261  9.028.541 ₫ - 2.606.577.261 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Alamode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.93 crt - VS

  157.577.081,00 ₫
  8.660.335  - 2.598.426.357  8.660.335 ₫ - 2.598.426.357 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Ferdinanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - SI

  36.688.692,00 ₫
  8.201.847  - 206.631.091  8.201.847 ₫ - 206.631.091 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Samar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  31.286.736,00 ₫
  9.028.541  - 223.541.385  9.028.541 ₫ - 223.541.385 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ardelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.582 crt - VS

  420.567.439,00 ₫
  12.178.809  - 3.553.596.359  12.178.809 ₫ - 3.553.596.359 ₫
 49. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dixie Princess

  Nhẫn đính hôn Dixie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  42.061.496,00 ₫
  8.130.527  - 939.731.390  8.130.527 ₫ - 939.731.390 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Saliagos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.364 crt - VS

  17.848.213,00 ₫
  7.301.851  - 141.678.565  7.301.851 ₫ - 141.678.565 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Gislind

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  1.25 crt - AAA

  45.045.917,00 ₫
  12.162.678  - 3.433.356.367  12.162.678 ₫ - 3.433.356.367 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Hui

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  17.022.653,00 ₫
  8.904.862  - 108.523.063  8.904.862 ₫ - 108.523.063 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adira 0.93crt Princess

  Nhẫn đính hôn Adira 0.93crt

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.17 crt - AA

  38.196.893,00 ₫
  11.351.832  - 2.650.671.396  11.351.832 ₫ - 2.650.671.396 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alvina 0.12crt Princess

  Nhẫn đính hôn Alvina 0.12crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  21.205.652,00 ₫
  8.969.390  - 138.749.335  8.969.390 ₫ - 138.749.335 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alondra Princess

  Nhẫn đính hôn Alondra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  47.713.073,00 ₫
  7.468.832  - 1.574.751.964  7.468.832 ₫ - 1.574.751.964 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Idan - B Princess

  Nhẫn đính hôn Idan - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.93 crt - VS

  16.707.655,00 ₫
  6.665.062  - 2.574.865.152  6.665.062 ₫ - 2.574.865.152 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Enthesea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  14.511.439,00 ₫
  7.213.550  - 916.410.747  7.213.550 ₫ - 916.410.747 ₫
 59. Nhẫn Hình Trái Tim
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cynthia 0.27crt Princess

  Nhẫn đính hôn Cynthia 0.27crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.602 crt - VS

  24.302.148,00 ₫
  8.236.942  - 948.929.463  8.236.942 ₫ - 948.929.463 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Mireya 0.4 crt Princess

  Nhẫn đính hôn Mireya 0.4 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  47.803.923,00 ₫
  9.801.462  - 1.545.502.107  9.801.462 ₫ - 1.545.502.107 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amay Princess

  Nhẫn đính hôn Amay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  46.700.153,00 ₫
  7.811.283  - 1.534.690.831  7.811.283 ₫ - 1.534.690.831 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Cwang

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.606 crt - VS

  21.208.765,00 ₫
  10.147.875  - 962.542.600  10.147.875 ₫ - 962.542.600 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Tyrogue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.608 crt - VS

  52.308.995,00 ₫
  9.088.258  - 1.559.964.298  9.088.258 ₫ - 1.559.964.298 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Carmona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  19.121.510,00 ₫
  7.917.414  - 220.258.383  7.917.414 ₫ - 220.258.383 ₫

You’ve viewed 60 of 223 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng