Đang tải...
Tìm thấy 190 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Malachi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  54.237.162,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 2. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  32.976.824,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 3. Nhẫn nam Hyndsw Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hyndsw

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  26.691.405,00 ₫
  8.769.253  - 120.163.238  8.769.253 ₫ - 120.163.238 ₫
 4. Nhẫn nam Dollaro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dollaro

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  13.133.195,00 ₫
  5.223.430  - 55.965.322  5.223.430 ₫ - 55.965.322 ₫
 5. Nhẫn nam Krista Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  25.790.552,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 6. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.147.820,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 7. Nhẫn nam Levente Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Levente

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  50.333.107,00 ₫
  15.693.273  - 201.353.520  15.693.273 ₫ - 201.353.520 ₫
 8. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Bastiodon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  49.777.238,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 11. Nhẫn nam Alvand Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alvand

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.706 crt - VS

  89.987.921,00 ₫
  16.516.531  - 321.219.356  16.516.531 ₫ - 321.219.356 ₫
 12. Nhẫn nam Yosgarth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yosgarth

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  59.004.218,00 ₫
  15.756.808  - 251.438.430  15.756.808 ₫ - 251.438.430 ₫
 13. Nhẫn nam Silverio Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  39.980.332,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 14. Nhẫn nam Arturas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arturas

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.522 crt - VS

  59.430.312,00 ₫
  14.453.654  - 241.826.996  14.453.654 ₫ - 241.826.996 ₫
 15. Nhẫn nam Undrais Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  47.917.135,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 16. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  25.348.236,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 17. Nhẫn nam Timo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Timo

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  69.836.077,00 ₫
  13.020.725  - 281.773.261  13.020.725 ₫ - 281.773.261 ₫
 18. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  37.731.986,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Rafael Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  55.967.491,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 21. Nhẫn nam Placido Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  153.927.903,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 22. Nhẫn nam Yadunath Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yadunath

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  76.562.731,00 ₫
  18.705.667  - 326.261.640  18.705.667 ₫ - 326.261.640 ₫
 23. Nhẫn nam Antorion Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  51.781.176,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 24. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  31.020.471,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 25. Nhẫn nam Alonzito Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  256.579.672,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Baynard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  88.418.729,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 28. Nhẫn nam Fernando Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.641.311,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 29. Nhẫn nam Vondriel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vondriel

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  62.668.189,00 ₫
  16.023.116  - 267.051.945  16.023.116 ₫ - 267.051.945 ₫
 30. Nhẫn nam Rodas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  76.740.091,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 31. Nhẫn nam Valdimar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - VS

  47.704.088,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 32. Nhẫn nam Evarado Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  48.941.273,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 33. Nhẫn nam Vito Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  175.621.903,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 34. Nhẫn nam Senon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  52.871.283,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 35. Nhẫn nam Roman Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  59.933.188,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 36. Nhẫn nam Salamon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Salamon

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  66.332.161,00 ₫
  18.168.454  - 288.099.778  18.168.454 ₫ - 288.099.778 ₫
 37. Nhẫn nam Arlo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  50.749.467,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫
 38. Nhẫn nam Bartoni Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bartoni

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS

  66.666.330,00 ₫
  15.386.409  - 288.816.240  15.386.409 ₫ - 288.816.240 ₫
 39. Nhẫn nam Bertlan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  63.339.772,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 40. Nhẫn nam Damian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  57.191.697,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 41. Nhẫn nam Dantae Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dantae

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  81.946.218,00 ₫
  18.071.123  - 353.757.654  18.071.123 ₫ - 353.757.654 ₫
 42. Nhẫn nam Elumelm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  33.378.046,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 43. Nhẫn nam Ernesto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  32.264.145,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 44. Nhẫn nam Fransisco Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  36.662.425,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 45. Nhẫn nam Galeno Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Galeno

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  75.303.918,00 ₫
  16.795.006  - 322.368.404  16.795.006 ₫ - 322.368.404 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Guido Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  40.300.442,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 48. Nhẫn nam Hector Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  46.779.443,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 49. Nhẫn nam Lisandro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lisandro

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  49.795.623,00 ₫
  13.088.316  - 214.047.102  13.088.316 ₫ - 214.047.102 ₫
 50. Nhẫn nam Monte Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Monte

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  2.808 crt - AAA

  83.557.585,00 ₫
  14.494.749  - 675.058.118  14.494.749 ₫ - 675.058.118 ₫
 51. Nhẫn nam Navarro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Navarro

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  51.461.065,00 ₫
  14.684.815  - 221.306.375  14.684.815 ₫ - 221.306.375 ₫
 52. Nhẫn nam Nesto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nesto

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  57.343.101,00 ₫
  16.462.998  - 263.402.032  16.462.998 ₫ - 263.402.032 ₫
 53. Nhẫn nam Nevada Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  210.499.929,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 54. Nhẫn nam Nicolas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  49.462.534,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 55. Nhẫn nam Oliverios Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Oliverios

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  47.033.586,00 ₫
  13.201.328  - 199.055.427  13.201.328 ₫ - 199.055.427 ₫
 56. Nhẫn nam Pedro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  49.200.823,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 57. Nhẫn nam Reyes Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  2.86 crt - SI

  693.448.817,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 58. Nhẫn nam Norberto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  171.189.018,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 59. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  41.602.514,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 60. Nhẫn nam Alphard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alphard

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  53.162.194,00 ₫
  16.182.901  - 245.814.862  16.182.901 ₫ - 245.814.862 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nam Andarius Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Andarius

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.396 crt - AAA

  44.182.868,00 ₫
  13.745.300  - 212.668.246  13.745.300 ₫ - 212.668.246 ₫
 62. Nhẫn nam Brainard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brainard

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.466 crt - VS

  141.424.114,00 ₫
  19.494.859  - 381.740.316  19.494.859 ₫ - 381.740.316 ₫
 63. Nhẫn nam Brensin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brensin

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.99 crt - SI

  127.754.515,00 ₫
  17.650.977  - 441.842.212  17.650.977 ₫ - 441.842.212 ₫
 64. Nhẫn nam Colossus Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Colossus

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.402 crt - AAA

  49.643.138,00 ₫
  14.625.605  - 242.976.039  14.625.605 ₫ - 242.976.039 ₫

You’ve viewed 60 of 190 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng