Đang tải...
Tìm thấy 1249 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Ramses Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  40.603.250,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 2. Nhẫn nam Malachi Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  54.237.162,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 3. Nhẫn nam Daphine Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng 18K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  18.060.307,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 4. Nhẫn nam Sporty Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  56.422.783,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 5. Nhẫn nam Heroic Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  38.153.753,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 6. Nhẫn nam Buizel Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.965.874,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 7. Nhẫn nam Keavy Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  32.828.665,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 8. Nhẫn nam Goetzinger Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 18K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  26.268.556,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Deangelo Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  31.143.758,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 11. Nhẫn nam Abel Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  21.200.855,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 12. Nhẫn nam Allame Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  28.620.721,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 13. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  49.586.902,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 14. Nhẫn nam Leone Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  28.773.207,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 15. Nhẫn nam Amir Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  39.132.471,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 16. Nhẫn nam Alake Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  267.460.199,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 17. Nhẫn nam Graveler Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  58.582.450,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 18. Nhẫn nam Undrais Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng 18K
  47.917.135,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Zander Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zander

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  44.242.348,00 ₫
  12.815.248  - 184.090.779  12.815.248 ₫ - 184.090.779 ₫
 21. Nhẫn nam Vanhoy Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 18K & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  817.167.341,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 22. Nhẫn nam Barr Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Barr

  Vàng 18K
  32.737.823,00 ₫
  10.416.580  - 139.507.770  10.416.580 ₫ - 139.507.770 ₫
 23. Nhẫn nam Quera Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - AAA

  33.310.994,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 24. Nhẫn nam Alonzito Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  256.579.672,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 25. Nhẫn nam Ares Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  39.898.141,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Shroomish Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 18K & Kim Cương

  3.29 crt - VS

  702.019.353,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 28. Nhẫn nam No Rush Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  39.768.366,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 29. Nhẫn nam Zwick Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.8 crt - VS

  71.951.404,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 30. Nhẫn nam Jaydena Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng 18K & Kim Cương

  2.904 crt - VS

  833.399.992,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 31. Nhẫn nam Valdimar Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - AAA

  46.676.705,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 32. Nhẫn nam Bellanca Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 33. Nhẫn nam Solfrid Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  18.141.416,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 34. Nhẫn nam Aglaval Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aglaval

  Vàng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.152 crt - VS1

  43.952.519,00 ₫
  9.735.263  - 145.793.734  9.735.263 ₫ - 145.793.734 ₫
 35. Nhẫn nam Ernesto Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  30.641.961,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 36. Nhẫn nam Kashton Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kashton

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  34.924.526,00 ₫
  11.777.051  - 150.024.926  11.777.051 ₫ - 150.024.926 ₫
 37. Nhẫn nam Apirka Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng 18K
  18.557.777,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 38. Nhẫn nam Feratibes Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Feratibes

  Vàng 18K
  21.079.732,00 ₫
  7.785.128  - 89.828.407  7.785.128 ₫ - 89.828.407 ₫
 39. Nhẫn nam Ardito Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  24.128.355,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 40. Nhẫn nam Frazier Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng 18K
  11.562.921,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 41. Nhẫn nam Krista Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng 18K
  25.790.552,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 42. Nhẫn nam Bhakta Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 18K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.316.288.318,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 43. Nhẫn nam Hector Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAA

  43.535.076,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 44. Nhẫn nam Giant Step Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 18K & Đá Peridot

  0.369 crt - AAA

  59.444.370,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 45. Nhẫn nam Vito Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  175.621.903,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Denis Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  85.045.669,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 48. Nhẫn nam Glangr Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Glangr

  Vàng 18K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  30.548.957,00 ₫
  10.935.138  - 155.486.276  10.935.138 ₫ - 155.486.276 ₫
 49. Nhẫn nam Deharo Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deharo

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  37.364.290,00 ₫
  10.598.264  - 150.890.092  10.598.264 ₫ - 150.890.092 ₫
 50. Nhẫn nam Artemy Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Artemy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  57.585.348,00 ₫
  13.883.727  - 222.036.356  13.883.727 ₫ - 222.036.356 ₫
 51. Nhẫn nam Taeyang Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Taeyang

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.19 crt - AAA

  36.865.739,00 ₫
  11.067.616  - 163.637.749  11.067.616 ₫ - 163.637.749 ₫
 52. Nhẫn nam Hercules Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.528.061,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 53. Nhẫn Pinky của Nam Talgo Vàng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.64 crt - AAA

  36.261.205,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 54. Nhẫn nam Awinsr Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Awinsr

  Vàng 18K
  27.075.322,00 ₫
  9.691.734  - 115.377.795  9.691.734 ₫ - 115.377.795 ₫
 55. Nhẫn nam Cobalion Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cobalion

  Vàng 18K & Đá Swarovski

  0.748 crt - AAAAA

  37.258.309,00 ₫
  13.336.781  - 203.678.650  13.336.781 ₫ - 203.678.650 ₫
 56. Nhẫn nam Antonie Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  59.345.957,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 57. Nhẫn nam Nicholas Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng 18K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  43.354.473,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 58. Nhẫn nam Valois Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valois

  Vàng 18K
  44.395.915,00 ₫
  13.116.975  - 189.187.140  13.116.975 ₫ - 189.187.140 ₫
 59. Nhẫn nam Calvin Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 18K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  22.412.086,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 60. Nhẫn nam Ayaan Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 18K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  30.548.958,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 61. Nhẫn nam Ford Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng 18K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  33.250.433,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 62. Nhẫn nam Keaton Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  177.751.291,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 63. Nhẫn nam Reece Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  210.738.932,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 64. Nhẫn nam Gogoat Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Gogoat

  Vàng 18K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAA

  36.843.029,00 ₫
  10.931.353  - 185.740.002  10.931.353 ₫ - 185.740.002 ₫

You’ve viewed 60 of 1249 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng