Đang tải...
Tìm thấy 1249 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pinky của Nam Lostruq Vàng Hồng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Lostruq

  Vàng Hồng 18K
  22.935.510,00 ₫
  8.470.501  - 97.736.550  8.470.501 ₫ - 97.736.550 ₫
 2. Nhẫn nam Heroic Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  38.153.753,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 3. Nhẫn nam Graveler Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  58.582.450,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 4. Nhẫn nam Cool Breeze Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Hồng 18K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  40.223.659,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 5. Nhẫn nam Abel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  21.200.855,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 6. Nhẫn nam Goetzinger Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng Hồng 18K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  26.268.556,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 7. Nhẫn nam Aglaval Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aglaval

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.152 crt - VS1

  43.952.519,00 ₫
  9.735.263  - 145.793.734  9.735.263 ₫ - 145.793.734 ₫
 8. Nhẫn nam Ares Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  39.898.141,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng Hồng 18K
  10.706.409,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 11. Nhẫn nam Garbodor Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Garbodor

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  46.354.432,00 ₫
  11.007.055  - 186.618.686  11.007.055 ₫ - 186.618.686 ₫
 12. Nhẫn nam Laurence Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Laurence

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAA

  30.977.214,00 ₫
  11.440.448  - 157.527.527  11.440.448 ₫ - 157.527.527 ₫
 13. Nhẫn nam Buizel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.965.874,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 14. Nhẫn nam Maverick Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Maverick

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  76.947.730,00 ₫
  15.540.517  - 301.320.572  15.540.517 ₫ - 301.320.572 ₫
 15. Nhẫn nam Yadunath Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yadunath

  Vàng Hồng 18K
  76.562.731,00 ₫
  18.705.667  - 326.261.640  18.705.667 ₫ - 326.261.640 ₫
 16. Nhẫn nam Backmos Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.280.536,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 17. Nhẫn nam Feratibes Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Feratibes

  Vàng Hồng 18K
  21.079.732,00 ₫
  7.785.128  - 89.828.407  7.785.128 ₫ - 89.828.407 ₫
 18. Nhẫn nam Alex Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alex

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen
  22.316.917,00 ₫
  8.876.046  - 95.100.502  8.876.046 ₫ - 95.100.502 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Daphine Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Hồng 18K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  18.060.307,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 21. Nhẫn nam Zwick Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - VS

  73.762.842,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 22. Nhẫn nam Hercules Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.528.061,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 23. Nhẫn nam Apirka Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng Hồng 18K
  18.557.777,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 24. Nhẫn nam Atal Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Atal

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  39.730.515,00 ₫
  12.142.583  - 197.771.195  12.142.583 ₫ - 197.771.195 ₫
 25. Nhẫn nam Nicholas Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Hồng 18K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  43.354.473,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Vàng Hồng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  28.373.067,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫
 28. Nhẫn nam Attaf Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Attaf

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  1.912 crt - VS

  64.114.096,00 ₫
  18.017.050  - 409.303.919  18.017.050 ₫ - 409.303.919 ₫
 29. Nhẫn nam Deangelo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  31.143.758,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 30. Nhẫn nam Chase Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.181.933.677,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 31. Nhẫn Pinky của Nam Puzeni Vàng Hồng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Puzeni

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  15.912.537,00 ₫
  5.816.879  - 90.315.060  5.816.879 ₫ - 90.315.060 ₫
 32. Nhẫn nam Sworica Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sworica

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  28.296.284,00 ₫
  9.964.261  - 176.615.218  9.964.261 ₫ - 176.615.218 ₫
 33. Nhẫn nam Thachis Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Thachis

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  23.423.245,00 ₫
  8.540.795  - 103.900.842  8.540.795 ₫ - 103.900.842 ₫
 34. Nhẫn nam Ofundi Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ofundi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  53.380.649,00 ₫
  13.096.427  - 216.169.462  13.096.427 ₫ - 216.169.462 ₫
 35. Nhẫn nam Putkem Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Putkem

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  1.848 crt - VS

  63.177.555,00 ₫
  17.805.085  - 325.058.521  17.805.085 ₫ - 325.058.521 ₫
 36. Nhẫn nam Aubin Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aubin

  Vàng Hồng 18K & Đá Onyx Đen

  0.195 crt - AAA

  30.489.477,00 ₫
  9.417.315  - 141.941.050  9.417.315 ₫ - 141.941.050 ₫
 37. Nhẫn nam Ronita Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  51.395.096,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 38. Nhẫn nam Jonah Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  41.627.388,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 39. Nhẫn nam Engaelin Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Engaelin

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  33.002.780,00 ₫
  10.952.171  - 142.143.822  10.952.171 ₫ - 142.143.822 ₫
 40. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip Vàng Hồng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  46.840.005,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 41. Nhẫn nam Ramses Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  40.603.250,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 42. Nhẫn nam Beau Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  59.265.930,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 43. Nhẫn nam Final Round Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  43.884.386,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 44. Nhẫn nam Undrais Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Hồng 18K
  47.917.135,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 45. Nhẫn nam Raphael Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng Hồng 18K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  31.351.398,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Yosgarth Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yosgarth

  Vàng Hồng 18K
  59.004.218,00 ₫
  15.756.808  - 251.438.430  15.756.808 ₫ - 251.438.430 ₫
 48. Nhẫn nam Malachi Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  54.237.162,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 49. Nhẫn nam Kuchi Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Hồng 18K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  24.267.863,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 50. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  49.586.902,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 51. Nhẫn nam No Rush Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  39.768.366,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 52. Nhẫn Pinky của Nam Votre Vàng Hồng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Votre

  Vàng Hồng 18K
  21.174.899,00 ₫
  7.820.275  - 90.233.947  7.820.275 ₫ - 90.233.947 ₫
 53. Nhẫn nam Bacote Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  17.186.491,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 54. Nhẫn nam Dragos Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - VS

  44.803.623,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 55. Nhẫn nam Harr Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Harr

  Vàng Hồng 18K
  33.070.912,00 ₫
  10.522.562  - 140.927.182  10.522.562 ₫ - 140.927.182 ₫
 56. Nhẫn Pinky của Nam Afdends Vàng Hồng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Afdends

  Vàng Hồng 18K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  19.988.543,00 ₫
  7.152.477  - 1.043.780.423  7.152.477 ₫ - 1.043.780.423 ₫
 57. Nhẫn nam Lorna Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lorna

  Vàng Hồng 18K
  29.026.268,00 ₫
  10.390.084  - 123.691.485  10.390.084 ₫ - 123.691.485 ₫
 58. Nhẫn nam Guilt Free Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  44.288.850,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 59. Nhẫn nam Bastiodon Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  49.777.238,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 60. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  45.105.350,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 61. Nhẫn nam Tynix Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tynix

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  63.945.389,00 ₫
  20.303.248  - 275.433.230  20.303.248 ₫ - 275.433.230 ₫
 62. Nhẫn nam Boone Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Boone

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.105 crt - AAA

  29.111.703,00 ₫
  10.278.154  - 125.313.670  10.278.154 ₫ - 125.313.670 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - A Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - A

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.876 crt - AAA

  55.853.937,00 ₫
  15.296.108  - 270.823.524  15.296.108 ₫ - 270.823.524 ₫
 64. Nhẫn nam Vorian Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  2.4 crt - AA

  82.125.740,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫

You’ve viewed 60 of 1249 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng