Đang tải...
Tìm thấy 1249 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Kuchi Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 18K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  24.267.863,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.965.874,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 3. Nhẫn nam Parker Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.86 crt - VS

  130.916.691,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  38.153.753,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 5. Nhẫn nam Motivo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  25.458.546,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 6. Nhẫn nam Hercules Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.528.061,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 7. Nhẫn nam Abel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  21.200.855,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 8. Nhẫn nam Mantine Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Mantine

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  42.999.756,00 ₫
  13.535.498  - 191.012.097  13.535.498 ₫ - 191.012.097 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Deangelo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  31.143.758,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 11. Nhẫn nam Daphine Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  18.060.307,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 12. Nhẫn nam Amir Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  39.132.471,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 13. Nhẫn nam Graveler Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  58.582.450,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 14. Nhẫn nam Apirka Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng Trắng 18K
  18.557.777,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 15. Nhẫn nam Keavy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  32.828.665,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 16. Nhẫn nam Solfrid Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  18.141.416,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 17. Nhẫn nam Magby Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Magby

  Vàng Trắng 18K
  41.350.536,00 ₫
  13.156.988  - 176.209.672  13.156.988 ₫ - 176.209.672 ₫
 18. Nhẫn nam Cool Breeze Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  40.223.659,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Lauden Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  45.848.310,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 21. Nhẫn nam Solomon Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solomon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  42.678.564,00 ₫
  13.885.890  - 190.876.915  13.885.890 ₫ - 190.876.915 ₫
 22. Nhẫn nam Ricky Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ricky

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  18.284.168,00 ₫
  7.664.816  - 77.891.835  7.664.816 ₫ - 77.891.835 ₫
 23. Nhẫn nam Bimbelotier Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bimbelotier

  Vàng Trắng 18K
  25.695.385,00 ₫
  9.197.780  - 109.497.382  9.197.780 ₫ - 109.497.382 ₫
 24. Nhẫn nam Attaf Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Attaf

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  1.912 crt - VS

  64.114.096,00 ₫
  18.017.050  - 409.303.919  18.017.050 ₫ - 409.303.919 ₫
 25. Nhẫn nam Brome Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brome

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  45.914.279,00 ₫
  13.611.200  - 188.321.977  13.611.200 ₫ - 188.321.977 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Bolivie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bolivie

  Vàng Trắng 18K
  20.556.307,00 ₫
  7.591.818  - 87.597.900  7.591.818 ₫ - 87.597.900 ₫
 28. Nhẫn nam No Rush Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  39.768.366,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 29. Nhẫn nam Alake Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  267.460.199,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 30. Nhẫn nam Ronita Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  51.395.096,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 31. Nhẫn nam Goetzinger Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  26.268.556,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 32. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  45.105.350,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 33. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 34. Nhẫn nam Vanhoy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  817.167.341,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 35. Nhẫn nam Peaceful Sail Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  62.703.878,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 36. Nhẫn nam Powerful Mind Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  31.121.047,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 37. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  25.348.236,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 38. Nhẫn nam Ford Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 18K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  33.250.433,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 39. Nhẫn nam Couchelle Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Couchelle

  Vàng Trắng 18K
  24.838.872,00 ₫
  9.173.447  - 105.847.470  9.173.447 ₫ - 105.847.470 ₫
 40. Nhẫn nam Vlad Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  82.566.973,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 41. Nhẫn nam Frazier Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Trắng 18K
  11.562.921,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 42. Nhẫn nam Absolute Strength Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  102.560.923,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 43. Nhẫn nam Nicholas Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 18K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  43.354.473,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 44. Nhẫn nam Marcelo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcelo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  39.781.343,00 ₫
  11.506.687  - 155.932.376  11.506.687 ₫ - 155.932.376 ₫
 45. Nhẫn nam Minasera Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Minasera

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  26.270.719,00 ₫
  9.103.152  - 141.589.575  9.103.152 ₫ - 141.589.575 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Pinky của Nam Talgo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.64 crt - AAA

  36.261.205,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 48. Nhẫn nam Nicolas Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  49.462.534,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 49. Nhẫn nam As Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA As

  Vàng Trắng 18K
  24.696.119,00 ₫
  8.840.088  - 105.239.145  8.840.088 ₫ - 105.239.145 ₫
 50. Nhẫn nam Regenia Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.92 crt - VS

  172.179.630,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 51. Nhẫn nam Valois Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valois

  Vàng Trắng 18K
  44.395.915,00 ₫
  13.116.975  - 189.187.140  13.116.975 ₫ - 189.187.140 ₫
 52. Nhẫn nam Artek Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Artek

  Vàng Trắng 18K
  24.267.863,00 ₫
  8.686.792  - 103.414.192  8.686.792 ₫ - 103.414.192 ₫
 53. Nhẫn nam Leone Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  28.773.207,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 54. Nhẫn nam Ramses Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  40.603.250,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 55. Nhẫn nam Pineiro Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  27.120.743,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 56. Nhẫn nam Kiyoko Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kiyoko

  Vàng Trắng 18K
  19.794.962,00 ₫
  7.310.639  - 84.353.535  7.310.639 ₫ - 84.353.535 ₫
 57. Nhẫn nam Amaud Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.02 crt - VS

  77.715.563,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 58. Nhẫn nam Chase Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.181.933.677,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 59. Nhẫn nam Final Round Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  43.884.386,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 60. Nhẫn nam Beau Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  59.265.930,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 61. Nhẫn nam Laban Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 18K & Đá Opal Đen

  3.7 crt - AAA

  29.750.843,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 62. Nhẫn nam Rison Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rison

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  18.580.488,00 ₫
  6.572.546  - 82.515.063  6.572.546 ₫ - 82.515.063 ₫
 63. Nhẫn nam Zwick Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - VS

  73.762.842,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 64. Nhẫn nam Keaton Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  177.751.291,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫

You’ve viewed 60 of 1249 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng