Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.866.550,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Royal Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  5.812.823,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Obleva Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  4.352.858,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Intens Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.488.040,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Remao Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  7.489.079,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Seosan Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  4.866.550,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Nosyo Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 9K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.244.713,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Welss Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 9K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  3.758.057,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Taina Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  5.326.168,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Zanda Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.704.677,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Altoy Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  4.163.603,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  16.248.869,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Zayne Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng 9K
  4.785.441,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Paix Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Paix

  Vàng 9K
  4.406.931,00 ₫
  3.349.267  - 33.051.982  3.349.267 ₫ - 33.051.982 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Tiane Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  4.731.368,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Missy Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng 9K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  9.624.954,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Flora Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  11.355.283,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Sunniva Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  5.028.768,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Zhane Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng 9K
  4.028.422,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Sayresh Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  5.893.932,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng 9K
  5.055.805,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Taite Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng 9K
  5.434.314,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Pixie Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.327.554,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Trixie Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.326.168,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Mondraka Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Vàng 9K
  8.408.317,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Stewey Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stewey

  Vàng 9K
  5.326.169,00 ₫
  4.314.196  - 39.946.267  4.314.196 ₫ - 39.946.267 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Marigold Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  5.190.986,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Hajar Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  6.380.587,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.515.423,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  5.812.823,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Wilona Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.947.658,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Makayl Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makayl

  Vàng 9K
  5.055.805,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Ducky Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  11.220.102,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Tegan Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  4.406.931,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Maryjo Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maryjo

  Vàng 9K
  5.136.914,00 ₫
  4.212.269  - 38.526.855  4.212.269 ₫ - 38.526.855 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Debbie Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.923.048,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Gigi Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng 9K & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  99.953.536,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Lola Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  21.250.602,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Lovie Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  11.138.992,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Petunia Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.086.305,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Sweetie Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.815.941,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  6.272.442,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Ajha Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  7.732.407,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Algan Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  8.246.098,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Micah Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  6.732.060,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Riccia Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  5.704.677,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  8.678.681,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Risley Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.893.585,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  7.975.735,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.813.169,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  5.326.168,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Tomasina Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  5.001.731,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Verley Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  4.893.586,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Versie Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.623.569,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Wenda Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  5.731.714,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Zelene Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  14.329.286,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng 9K
  5.055.805,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng 9K
  4.974.695,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng 9K
  5.353.205,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng