Đang tải...
Tìm thấy 50 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Abel Bạc

  Nhẫn nam Abel

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  9.359.388,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Bạc

  Nhẫn nam Buizel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  8.399.959,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Hercules Bạc

  Nhẫn nam Hercules

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.141.436,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic Bạc

  Nhẫn nam Heroic

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  19.763.112,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 5. Nhẫn nam Final Round Bạc

  Nhẫn nam Final Round

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  26.139.498,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 6. Nhẫn nam Allame Bạc

  Nhẫn nam Allame

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.768.433,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 7. Nhẫn nam Motivo Bạc

  Nhẫn nam Motivo

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  10.407.119,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 8. Nhẫn nam Expai Bạc

  Nhẫn nam Expai

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.656.189,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 9. Nhẫn nam Magical Day Bạc

  Nhẫn nam Magical Day

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  15.492.378,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 10. Nhẫn nam Silent Approval Bạc

  Nhẫn nam Silent Approval

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  18.271.611,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 11. Nhẫn nam Ciprian Bạc

  Nhẫn nam Ciprian

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  14.143.799,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 12. Nhẫn nam Feratibes Bạc

  Nhẫn nam Feratibes

  Bạc 925
  8.517.412,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 13. Nhẫn nam Komala Bạc

  Nhẫn nam Komala

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  18.302.742,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 14. Nhẫn nam Beau Bạc

  Nhẫn nam Beau

  Bạc 925 & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  37.799.820,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 15. Nhẫn nam Aquil Bạc

  Nhẫn nam Aquil

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  26.432.703,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 16. Nhẫn nam Plante Bạc

  Nhẫn nam Plante

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.233.148,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 17. Nhẫn nam Viaggio Bạc

  Nhẫn nam Viaggio

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.101.064,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 18. Nhẫn nam Vacanza Bạc

  Nhẫn nam Vacanza

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  31.037.965,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 19. Nhẫn nam Pineiro Bạc

  Nhẫn nam Pineiro

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.443.713,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 20. Nhẫn nam Wartol Bạc

  Nhẫn nam Wartol

  Bạc 925
  8.094.301,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 21. Nhẫn nam Relaxing Voyage Bạc

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  23.535.736,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 22. Nhẫn nam Bellanca Bạc

  Nhẫn nam Bellanca

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  11.277.680,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 23. Nhẫn nam Surrett Bạc

  Nhẫn nam Surrett

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  14.435.590,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 24. Nhẫn nam Alecander Bạc

  Nhẫn nam Alecander

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  12.745.126,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 25. Nhẫn nam Ardito Bạc

  Nhẫn nam Ardito

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  10.893.344,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 26. Nhẫn nam Beamard Bạc

  Nhẫn nam Beamard

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.023.531,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 27. Nhẫn nam Dossleyn Bạc

  Nhẫn nam Dossleyn

  Bạc 925
  4.945.731,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 28. Nhẫn nam Couchelle Bạc

  Nhẫn nam Couchelle

  Bạc 925
  10.081.084,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 29. Nhẫn nam Jefferson Bạc

  Nhẫn nam Jefferson

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  10.405.421,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 30. Nhẫn nam Bolivie Bạc

  Nhẫn nam Bolivie

  Bạc 925
  8.315.054,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 31. Nhẫn nam Paul Bạc

  Nhẫn nam Paul

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  25.414.971,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 32. Nhẫn nam Cymbale Bạc

  Nhẫn nam Cymbale

  Bạc 925
  11.215.135,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 33. Nhẫn nam Cohen Bạc

  Nhẫn nam Cohen

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.084.068,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 34. Nhẫn nam Admetus Bạc

  Nhẫn nam Admetus

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  19.103.682,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 35. Nhẫn nam Aritos Bạc

  Nhẫn nam Aritos

  Bạc 925
  11.759.944,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 36. Nhẫn nam Perfect Balance Bạc

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.755.570,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 37. Nhẫn nam Balconi Bạc

  Nhẫn nam Balconi

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.863.682,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 38. Nhẫn nam Bogdan Bạc

  Nhẫn nam Bogdan

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  16.398.034,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 39. Nhẫn nam Ty Bạc

  Nhẫn nam Ty

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  14.416.911,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 40. Nhẫn nam Cledwyn Bạc

  Nhẫn nam Cledwyn

  Bạc 925 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  15.565.962,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 41. Nhẫn nam Scraggy Bạc

  Nhẫn nam Scraggy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.947.470,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 42. Nhẫn nam Sewaddle Bạc

  Nhẫn nam Sewaddle

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  14.450.873,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 43. Nhẫn nam Warden Bạc

  Nhẫn nam Warden

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.898.905,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 44. Nhẫn nam Horrell Bạc

  Nhẫn nam Horrell

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  15.605.585,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 45. Nhẫn nam Aela Bạc

  Nhẫn nam Aela

  Bạc 925
  9.574.765,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 46. Nhẫn nam Viva Bạc

  Nhẫn nam Viva

  Bạc 925
  10.270.139,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 47. Nhẫn nam Bisogno Bạc

  Nhẫn nam Bisogno

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  11.019.004,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 48. Nhẫn nam Eid Bạc

  Nhẫn nam Eid

  Bạc 925
  13.756.915,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 49. Nhẫn nam Pareja Bạc

  Nhẫn nam Pareja

  Bạc 925
  15.104.079,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 50. Nhẫn nam Pretty Morning Bạc

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Bạc 925
  12.362.205,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 50 of 50 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng