Đang tải...
Tìm thấy 536 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Onen Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  7.825.412,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  18.326.345,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Vamo Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  5.738.473,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 4. Nhẫn Rigeaus Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  7.319.291,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 5. Nhẫn Snep Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS

  10.790.763,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 6. Nhẫn Samingi Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  6.367.069,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 7. Nhẫn Pavina Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  6.772.615,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 8. Nhẫn Mima Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  8.487.263,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Nodeles Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  8.097.939,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 11. Nhẫn Osedr Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS

  14.636.149,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 12. Nhẫn Owulle Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  8.798.722,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 13. Nhẫn Oxpen Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  8.607.303,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 14. Nhẫn Psiathoa Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  8.467.797,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 15. Nhẫn Rigean Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  10.139.998,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 16. Nhẫn Rigea Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  12.484.323,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 17. Nhẫn Rigeo Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  7.591.818,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 18. Nhẫn Soldin Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  9.405.960,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  9.103.152,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  6.569.842,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Bạc 925 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS

  11.051.123,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  8.800.344,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  7.552.885,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  6.813.169,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  6.346.792,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  7.883.811,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  6.752.338,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  8.020.074,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  6.754.771,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Silver & Diamonds Shiny Bạc

  Silver & Diamonds Shiny

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  2.676.602,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Bạc

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Bạc 925 & Đá Zirconia

  0.18 crt

  5.699.270,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 33. Silver Sky Bạc

  Silver Sky

  Bạc 925
  5,0 mm
  2.379.202,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 34. Eternal Love Bạc

  Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.001.385  - 8.327.207  4.001.385 ₫ - 8.327.207 ₫
 35. Eternal Heaven Bạc

  Eternal Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Bạc

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  5.696.836,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 37. Silver & Design Adorable Bạc

  Silver & Design Adorable

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 38. Eternal Heart Bạc

  Eternal Heart

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 39. Nhẫn cưới Charming View Bạc

  Nhẫn cưới Charming View

  Bạc 925 & Đá Zirconia

  0.106 crt

  8.316.393,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 40. Silver & Diamonds Sun Bạc

  Silver & Diamonds Sun

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 41. Silver Bullet Bạc

  Silver Bullet

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 42. Nhẫn nam Buizel Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  7.771.339,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Amelie Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.698.645,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 45. Nhẫn nam Heroic Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  18.236.044,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 46. Magnetic Style Bạc

  Magnetic Style

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 47. Silver Line Bạc

  Silver Line

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 48. Silver Devotion Bạc

  Silver Devotion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 49. Silver Fancy Bạc

  Silver Fancy

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 50. Nhẫn Vontasia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  9.476.253,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Bạc

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  7.602.632,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 52. Nhẫn nam Abel Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.562.424,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 53. Nhẫn Mindy Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.513.758,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Bạc

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  6.348.144,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Joanna Bạc

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  28.083.779,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 56. Eternal Feather Bạc

  Eternal Feather

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 57. Nhẫn Tanazia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  6.434.660,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 58. Nhẫn nam Hercules Bạc

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.042.699,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 59. Nhẫn Violinda Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.206.777,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 60. Nhẫn cưới Winsome Aura Bạc

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Bạc 925 & Đá Swarovski
  3.4 mm
  5.949.357,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 61. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Bạc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  21.946.789,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 62. Silver & Diamonds Dream Bạc

  Silver & Diamonds Dream

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,5 mm
  4.569.150,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 63. Eternal Luxury Bạc

  Eternal Luxury

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 536 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng