Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Ardito Vàng 14K

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  19.818.867,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Vàng 14K

  Nhẫn nam Abel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  17.318.124,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 3. Nhẫn nam Buizel Vàng 14K

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.077.290,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic Vàng 14K

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  32.348.618,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 5. Nhẫn nam Dossleyn Vàng 14K

  Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 6. Nhẫn nam Feratibes Vàng 14K

  Nhẫn nam Feratibes

  Vàng 14K
  17.165.861,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 7. Nhẫn nam Allame Vàng 14K

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  23.584.981,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 8. Nhẫn nam Hercules Vàng 14K

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  25.228.181,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 9. Nhẫn nam Plante Vàng 14K

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  22.779.513,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 10. Nhẫn nam Silent Approval Vàng 14K

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  37.481.708,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 11. Nhẫn nam Expai Vàng 14K

  Nhẫn nam Expai

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.932.767,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 12. Nhẫn nam Pineiro Vàng 14K

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  22.759.136,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 13. Nhẫn nam Ciprian Vàng 14K

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  23.922.621,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 14. Nhẫn nam Bolivie Vàng 14K

  Nhẫn nam Bolivie

  Vàng 14K
  16.758.033,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 15. Nhẫn nam Bellanca Vàng 14K

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  19.497.358,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 16. Nhẫn nam Final Round Vàng 14K

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  39.570.943,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 17. Nhẫn nam Couchelle Vàng 14K

  Nhẫn nam Couchelle

  Vàng 14K
  20.317.261,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 18. Nhẫn nam Beau Vàng 14K

  Nhẫn nam Beau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  53.794.838,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 19. Nhẫn nam Beamard Vàng 14K

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.914.526,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 20. Nhẫn nam Paul Vàng 14K

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  36.463.975,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 21. Nhẫn nam Warden Vàng 14K

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  24.619.976,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 22. Nhẫn nam Ty Vàng 14K

  Nhẫn nam Ty

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  27.503.641,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 23. Nhẫn nam Cymbale Vàng 14K

  Nhẫn nam Cymbale

  Vàng 14K
  23.320.360,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 24. Nhẫn nam Motivo Vàng 14K

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  21.274.992,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 25. Nhẫn nam Komala Vàng 14K

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  30.220.044,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 26. Nhẫn nam Alecander Vàng 14K

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  23.594.886,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 27. Nhẫn nam Magical Day Vàng 14K

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  27.528.830,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 28. Nhẫn nam Aritos Vàng 14K

  Nhẫn nam Aritos

  Vàng 14K
  27.509.869,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 29. Nhẫn nam Viaggio Vàng 14K

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  24.647.429,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 30. Nhẫn nam Cohen Vàng 14K

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  30.034.950,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 31. Nhẫn nam Surrett Vàng 14K

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  27.175.907,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 32. Nhẫn nam Bogdan Vàng 14K

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.946.267,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 33. Nhẫn nam Perfect Balance Vàng 14K

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  36.694.352,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 34. Nhẫn nam Fine Tune Vàng 14K

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  31.264.662,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 35. Nhẫn nam Aquil Vàng 14K

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  44.814.691,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 36. Nhẫn nam Balconi Vàng 14K

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  34.408.137,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 37. Nhẫn nam Cledwyn Vàng 14K

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  24.694.975,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 38. Nhẫn nam Relaxing Voyage Vàng 14K

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  46.362.798,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 39. Nhẫn nam Admetus Vàng 14K

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  33.772.480,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 40. Nhẫn nam Scraggy Vàng 14K

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.037.016,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 41. Nhẫn nam Sewaddle Vàng 14K

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  31.644.187,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 42. Nhẫn nam Horrell Vàng 14K

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  32.665.599,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 43. Nhẫn nam Jefferson Vàng 14K

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  21.606.123,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 44. Nhẫn nam Aela Vàng 14K

  Nhẫn nam Aela

  Vàng 14K
  19.909.433,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 45. Nhẫn nam Viva Vàng 14K

  Nhẫn nam Viva

  Vàng 14K
  21.355.369,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 46. Nhẫn nam Wartol Vàng 14K

  Nhẫn nam Wartol

  Vàng 14K
  16.313.130,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 47. Nhẫn nam Bisogno Vàng 14K

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  22.912.532,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 48. Nhẫn nam Vacanza Vàng 14K

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  41.353.388,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 49. Nhẫn nam Eid Vàng 14K

  Nhẫn nam Eid

  Vàng 14K
  32.181.356,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 50. Nhẫn nam Pareja Vàng 14K

  Nhẫn nam Pareja

  Vàng 14K
  35.332.756,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 51. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng 14K

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng 14K
  28.918.730,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng