Đang tải...
Tìm thấy 49 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules Palladium trắng

  Nhẫn nam Hercules

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  119.829.617,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Beau Palladium trắng

  Nhẫn nam Beau

  Palladium 950 & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  193.244.365,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 3. Nhẫn nam Silent Approval Palladium trắng

  Nhẫn nam Silent Approval

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  204.961.288,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 4. Nhẫn nam Allame Palladium trắng

  Nhẫn nam Allame

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  131.150.320,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 5. Nhẫn nam Beamard Palladium trắng

  Nhẫn nam Beamard

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  110.136.265,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 6. Nhẫn nam Fine Tune Palladium trắng

  Nhẫn nam Fine Tune

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  171.239.751,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 7. Nhẫn nam Final Round Palladium trắng

  Nhẫn nam Final Round

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  175.867.086,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 8. Nhẫn nam Magical Day Palladium trắng

  Nhẫn nam Magical Day

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  132.466.346,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 9. Nhẫn nam Bellanca Palladium trắng

  Nhẫn nam Bellanca

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  100.258.950,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 10. Nhẫn nam Perfect Balance Palladium trắng

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  182.801.014,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 11. Nhẫn nam Relaxing Voyage Palladium trắng

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  245.376.194,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 12. Nhẫn nam Balconi Palladium trắng

  Nhẫn nam Balconi

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  173.857.664,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 13. Nhẫn nam Admetus Palladium trắng

  Nhẫn nam Admetus

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  161.659.607,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 14. Nhẫn nam Alecander Palladium trắng

  Nhẫn nam Alecander

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  128.532.402,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 15. Nhẫn nam Bogdan Palladium trắng

  Nhẫn nam Bogdan

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  157.782.264,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 16. Nhẫn nam Cledwyn Palladium trắng

  Nhẫn nam Cledwyn

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  125.603.173,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 17. Nhẫn nam Ciprian Palladium trắng

  Nhẫn nam Ciprian

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  132.013.521,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 18. Nhẫn nam Cohen Palladium trắng

  Nhẫn nam Cohen

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  153.367.190,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 19. Nhẫn nam Paul Palladium trắng

  Nhẫn nam Paul

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  148.584.194,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 20. Nhẫn nam Buizel Palladium trắng

  Nhẫn nam Buizel

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  73.641.153,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 21. Nhẫn nam Pineiro Palladium trắng

  Nhẫn nam Pineiro

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  116.659.820,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 22. Nhẫn nam Plante Palladium trắng

  Nhẫn nam Plante

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  118.782.452,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 23. Nhẫn nam Scraggy Palladium trắng

  Nhẫn nam Scraggy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  164.829.403,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 24. Nhẫn nam Sewaddle Palladium trắng

  Nhẫn nam Sewaddle

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  173.546.341,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 25. Nhẫn nam Surrett Palladium trắng

  Nhẫn nam Surrett

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  143.150.262,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 26. Nhẫn nam Warden Palladium trắng

  Nhẫn nam Warden

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  140.419.142,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 27. Nhẫn nam Aquil Palladium trắng

  Nhẫn nam Aquil

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  196.527.363,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 28. Nhẫn nam Motivo Palladium trắng

  Nhẫn nam Motivo

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  110.971.168,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 29. Nhẫn nam Ardito Palladium trắng

  Nhẫn nam Ardito

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  110.390.985,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 30. Nhẫn nam Horrell Palladium trắng

  Nhẫn nam Horrell

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  181.400.083,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 31. Nhẫn nam Jefferson Palladium trắng

  Nhẫn nam Jefferson

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  123.565.451,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 32. Nhẫn nam Komala Palladium trắng

  Nhẫn nam Komala

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  141.989.891,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 33. Nhẫn nam Ty Palladium trắng

  Nhẫn nam Ty

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  146.631.373,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 34. Nhẫn nam Aela Palladium trắng

  Nhẫn nam Aela

  Palladium 950
  113.985.307,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 35. Nhẫn nam Couchelle Palladium trắng

  Nhẫn nam Couchelle

  Palladium 950
  116.320.200,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 36. Nhẫn nam Cymbale Palladium trắng

  Nhẫn nam Cymbale

  Palladium 950
  133.513.515,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 37. Nhẫn nam Viva Palladium trắng

  Nhẫn nam Viva

  Palladium 950
  122.263.567,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 38. Nhẫn nam Wartol Palladium trắng

  Nhẫn nam Wartol

  Palladium 950
  93.395.782,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 39. Nhẫn nam Bisogno Palladium trắng

  Nhẫn nam Bisogno

  Palladium 950 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  131.178.622,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 40. Nhẫn nam Bolivie Palladium trắng

  Nhẫn nam Bolivie

  Palladium 950
  95.942.940,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 41. Nhẫn nam Vacanza Palladium trắng

  Nhẫn nam Vacanza

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  135.254.072,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 42. Nhẫn nam Viaggio Palladium trắng

  Nhẫn nam Viaggio

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  120.650.368,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 43. Nhẫn nam Aritos Palladium trắng

  Nhẫn nam Aritos

  Palladium 950
  157.499.250,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 44. Nhẫn nam Eid Palladium trắng

  Nhẫn nam Eid

  Palladium 950
  184.244.407,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 45. Nhẫn nam Feratibes Palladium trắng

  Nhẫn nam Feratibes

  Palladium 950
  98.277.832,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 46. Nhẫn nam Dossleyn Palladium trắng

  Nhẫn nam Dossleyn

  Palladium 950
  49.457.310,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 47. Nhẫn nam Expai Palladium trắng

  Nhẫn nam Expai

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  68.292.122,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 48. Nhẫn nam Pareja Palladium trắng

  Nhẫn nam Pareja

  Palladium 950
  202.286.775,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 49. Nhẫn nam Pretty Morning Palladium trắng

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Palladium 950
  165.565.252,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 49 of 49 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng