Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.452.755,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 2. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  24.254.601,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 3. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  27.424.397,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 4. Nhẫn nam Admetus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  27.367.794,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 5. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.396.152,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 6. Nhẫn nam Cledwyn Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  19.641.415,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 7. Nhẫn nam Scraggy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  25.386.671,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 8. Nhẫn nam Sewaddle Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  24.537.618,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 9. Nhẫn nam Ardito Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  15.282.946,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 10. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  21.537.632,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 11. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  22.075.367,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng